TMK MİRAS HUKUKU ŞERHİ (Nisan 2024)

 • 0.0 - 0 Yorum var.
Bu çalışmamızda, 4721 sayılı, Türk Medeni Kanunun, yasal mirasçıların, mirasbırakanın, tasarruflarına karşı, tenkis, denkleştirme haklarına ilişkin hükümlerinin, kanun madde numaralından hareketle açıklanması, her maddenin açıklanmasında o madde ile ilgili, madde gerekçeleri, ilgili bilimsel kaynaklar önceki Medeni kanun ve İsviçre Medeni Kanunun (ZGB) ilgili almanca metin ve Türkçe çevrileri ve önemli emsal içtihatlar ilave edilmiş, ilgili olabilecek bilimsel kaynaklar ve varsa tarafımızdan o madde ilgili örnek hukuki mütaalalar da eklenerek bu kitap hazırlanmıştır.
 • Stokta Var

 •  
 • Piyasa Fiyatı
  1.395,00 TL
 • Toplam Tutar
 • Fiyatı
  1.150,00 TL+ KDV
 • Havale Fiyatı
  1.115,50 TL - %3 İNDİRİM
 • Taksitli
  228,77 TL - Taksit Sayısı 6
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Barkod 9786051685397
Baskı Tarihi Nisan 2024
Baskı Sayısı 1
Ebat 17 x 25
Sayfa Sayısı 1172
Yayınevi Bilge Yayınevi
Kapak Türü Ciltli
Kağıt Türü 1. Hamur Kağıt
 
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ i
KISALTMALAR xix
KONU TMK m. Knr Sayfa
KISIM I
BÖLÜM I - TENKİS HUKUKU
TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ 505 2
MİRASBIRAKANIN TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ 505 4
AÇIKLAMALAR 505 4
MİRASBIRAKANIN TASARRUF ORANI 505 4
I. Tasarruf Özgürlüğü kavramı 505 1-9 4
II. Saklı Paylı Mirasçılar 505 10-23 5
İÇTİHATLAR 8
SAKLI PAY 506 17
SAKLI PAY ORANLARI 506 20
AÇIKLAMALAR 506 20
1. Saklı payın gerekçeleri 506 1-5 20
2. Eşin Saklı Payı 506 6-8 21
3. Altsoyun saklı Payı 506 9-10 22
4. Evlatlık 506 11-12 23
İÇTİHATLAR 506 23
TASARRUF ORANIN HESABI 507 36
AÇIKLAMALAR 507 38
I. Genel olarak 507 1-3 38
II. Eşin altsoyla birlikte mirasçılığı tasarruf oranının bulunması 507 4-9 38
III. Terekenin Aktif ve Pasifleri 507 10 40
1. Mirasbırakanın aktif terekesi 507 11-14 41
2. Tereke pasifi 507 15-21 41
3. TerekeMalların Değerlendirme anı 507 22-27 42
4. Net tereke ilave edilecek değerler 507 28-29 44
5. Tenkise esas terekenin bulunması 507 30-31 44
İÇTİHATLAR 507 45
2. Sağlararası karşılıksız kazandırmalar 508 70
NET TEREKE İLAVE EDİLECEK SAĞLARARASI KAZANDIRMALAR 508 71
AÇIKLAMALAR 508 71
İÇTİHATLAR 508 71
HAYAT SİGORTASI BEDELİ 509 75
AÇIKLAMALAR 509 76
İÇTİHAT 509 76
TENKİS DAVASI 560 86
AÇIKLAMALAR 560 88
I. Tenkis davası tanımı ve ile ilgili temel kavramlar 560 1-5 88
II. Tenkis davasının tarafları 560 90
A. Davacılar 560 6-15 90
a.Saklı payı ihlal olunan saklı paylı mirasçılar,
b.Saklı paylı mirasçının alacaklıları (TMK.562) 560 7 90
B. Davalılar 560 16-21 91
C. Yetkili, görevli mahkeme 560 22-23 92
III. Saklı paylı mirasçıların tenkis davası açma koşulları 560 24 92
A. Tasarruf oranının aşılması. 560 25 92
B. Davacı mirasçının saklı payının ihlal edilmiş olması. 560 26 93
C. Mirasçının alacaklılarının ve iflas davası açma hakkı 560 27 93
IV. Tenkis hesabının yapılması 560 93
A. Tenkis hesabının yapılabilmesi için, hesap içinde dikkate alınacak öğele-rin önce açıklanması gerekir 560 28-29 93
1. Tasarruf oranı 560 30 94
2. Saklı paylı mirasçılar 560 31-34 94
3. Terekenin hesabı: 560 35-38 95
V. Tenkise Esas olacak Terekenin bulunması 560 96
A. Net tereke kavramı 560 39 96
B. TMK.565.m.ye göre net terekeye eklenecek değerler 560 40 97
1. Feragat karşılığı ödenen karşılıklar. 560 41-42 97
2. Hayat sigortası iştira bedeli 560 43-44 97
C. Mirasçıların mirasçılık sıfatının sona ermesinin tasarruf özgürlüğüne etkisi 560 45 97
1. Mirastan feragat 560 46-50 97
2. Mirasçılıktan çıkarma (ıskat) TMK. 511 560 51 98
3. Yoksunluk (mahrumiyet) 560 52-55 98
4. Mirasın reddinin etkisi 560 56-58 99
D. Tenkise ilişkin özel kurallar, 560 59 99
1. Saklı paylı Mirasçılara yapılmışkazandırmalar. 560 60 99
2. Bölünmaz nitelikte malların tenkisi 560 61 99
3. Üst vasiyetin tenkisi 560 62 100
4. Feragat karşılığı alınan bedelin tenkisi 560 63-64 100
5. Ön mirasçının tenkis hakkı 560 65 100
6. İntifa vasiyetinin tenkisi 560 66 100
7. Sabit tenkis oranı (sto) ile tenkis 560 67-81 101
E. İşlem sırası 560 82-83 103
F. Tenkis davasının açılamayacağı durumlar 560 84 104
1. Mirasbırakanın ivazlı kazandırmaları 560 85 104
2. Mirasbırakanın mirasçı paylaştırma amacıyla mirasçılara yaptığı kazandırmalar 560 86-87 104
3. Mirasbırakanın muvazaalı temlikleri 560 88-89 105
4. Mirasbırakanın minnet hissiyle ve ahlaki bir görevin ifası amacıyla yapmış olduğu kazandırmalar. 560 132 106
5. Tek taraflı murisin iradi olmayan kandırmaları 560 132 106
6. İnançlı işlemle devredilen mallar. 560 133-134 106
G. Tenkis Davalarında faiz 560 135-141 108
H. Tenkis davasının belirsiz alacak davası olarak açılabileceği 560 142 109
I. Tenkis davası ve muvazaa davaları 560 143-145 108
MÜTALAALAR 560 111
İÇTİHATLAR 560 127
SAKLI PAYLI MİRASÇILARA YAPILAN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN TENKİSİ 561 159
AÇIKLAMALAR 561 1-8 160
İÇTİHATLAR 561 162
MİRASÇININ ALACAKLILARININ HAKLARI 562 171
MİRASÇININ ALACAKLILARININ TENKİS DAVASI AÇMASI 562 172
AÇIKLAMALAR 562 1-6 172
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ORANTILI TENKİSİ 561, 563 173
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN TENKİSİ 563 174
AÇIKLAMALAR 563 174
1. Genel olarak 563 1 174
2. Muayyen mal vasiyeti ve mirasçı atamaların tenkisi 563 2-3 174
a. Miras bırakanın birden fazla ölüme bağlı tasarrufu varsa. 563 4-7 174
Tenkis formül 563 175
b. Mirasbırakanın ölüme bağlı ve sağlar arası kazandırmaları birlikte (sat) tenkise konu ise 563 8-12 176
c. Ölüme bağlı tasarrufların sağlar arası tasarruflarla (sat) birlikte tenkisi 563 13-14 179
3. Üst vasiyet alacaklısının tenkis hakkı 563 15-16 180
4. Mirasçılara tanınan genel tenkis hakkı. 563 16 180
İÇTİHATLAR 563 181
BÖLÜNMEZ MALVASİYETİNİN TENKİSİ 564 188
AÇIKLAMALAR 564 190
I. Genel olarak 564 1-3 190
II. Bölünmez mal. 564 5-7 190
III. Sabit tenkis oranı 564 191
A. Davalının Seçim hakkı 564 8-13 191
B. Seçim hakkının doğması ve kullanımı 564 14 192
C. Dava konusu malların değerlendirme anı. 564 15 193
D. Bölünmez malın değerinin takdirine etki eden faktörler. 564 16-17 194
IV. Uygulama Alanı 564 194
1. Genel olarak 564 18-25 194
2. Hesaplama tarzı 564 197
a. Mal vasiyetlerine uygulama 564 26-28 197
aa. Davalı, nakdi ödemeyi seçerse 564 29 197
bb. Davalı kazandırmayı terekeye iadeyi seçerse 564 30-31 198
b. Sağlararası kazandırmalara uygulama 564 32-36 199
İÇTİHATLAR 564 200
AYMK 564 200
YARGITAY KARARLARI 564 206
YİBK 1994 564 219
YARGITAY İÇTİHATLARI 564 233
NET TEREKEYE EKLENECEK SAĞLARARASI TASARRUFLAR 565 248
TENKİSE TABİ SAĞLARARASI KAZANDIRMALAR 565 252
AÇIKLAMALAR 565 1 252
I. Tenkise esas terekenin hesaplanmasında net terekeye eklenecek murisin sağlar arası ivazsız kazandırmaları (sat) (TMK.508, 565) 565 252
A. Sağlararası kazandırmaların tenkise tabi olmasının koşulları 565 252
1. Kazandırmanın sağlararası işlem ile olması 565 2 252
2. Mirasbırakanın yapmış olduğu işlemler karşılıksız (ivazsız) olması gerekir. 565 252
a. Murisin ivazlı tasarrufları tenkis dışıdır. 565 3-4 252
b. Üçüncü kişiden satın alınan murisin ödemesi 565 253
3. Kazandırma murisin iradesiyle yapılmış olmalıdır 565 5-6 253
II. Murisin üçüncü kişilere yaptığı bağışlamalar. TMK.565 III. 565 254
A. Mutlak tenkise tabi teberrular. 565 7 254
1. Murisin ölümünden önceki son bir yıl içinde yaptığı bağışlamalar, 565 8 254
a. Elden bağışlamalar. 565 9-12 254
b. Bağışlama taahhütleri 565 13-14 255
b.1. Koşula bağlı bağışlamalarda 565 15-17 256
b.3. Gizli veya örtülü bağış. 565 257
b.3.1. Muris tarafından satılan şeyin değerinden düşük bir bedelle satılmış olması. 565 18 257
b.3.2. Üçüncü kişinin edindiği taşınmazın bedelinin muris tarafından ödenmiş olması. 565 19-22 257
b.3.3. İfası Bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlamalar 565 23-24 258
c. Murisin serbestçe dönme hakkını saklı tutarak yapmış olduğu bağışlamalar 565 25-28 259
B. TMK.565.m.de sayılmayan ancak tenkise tabi olan kazandırmalar. 565 29 260
1. Vakıflara özgülenen mal varlığı. 565 30-31 261
2. Mal rejimi ile yapılan tasarruflar 565 32-34 262
3. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi uyarınca, bakım borçlusuna murisin yaptığı kazandırmalar 565 35-47 262
C. Tenkise tabi olmayan karşılıksız sağlar arası kazandırmalar 565 266
1. Örf adet gereği verilen hediyeler. 565 48 266
2. Ahlaki bir görevin ifası amacıyla yapılan kazandırmalar. 565 49 267
3. Henüz doğmamış Bir haktan feragat 565 50-55 268
4. Kumar karşılığı kazandırmalar. 565 56 269
5. Hayır için yapılmış kazandırmalar. 565 57 269
6. Murisin yasal zorunluluk sebebiyle yaptığı kazandırmalar 565 58 269
III. Nisbi tenkise tabi sat.lar TMK.565/4 f 565 269
A. Koşulları 565 59 269
1. Tasarruf oranın aşılması 565 60 269
2. Mirasbırakanın saklı payı zedeleme kastıyla tasarrufu yapmış olması 565 61-65 270
B. Kanıt yükü 565 66 273
IV. Mirasbırakanın mirasçılara yapmış olduğu bağışlamalar (TMK.565 /1-3) 565 67 274
A. Mirasçılık sıfatını kaybeden mirasçıya, miras payına mahsuben yapılan kazandırmalar. 565 68-70 274
B. Mirastan feragat karşılığı ödenmiş olan bedel 565 71-74-95 275
C. Denkleştirmeden muaf olan kazandırmalar 565 96-100 276
V. Muris muvazaası ve tenkis davası 565 101-103 277
VI. Tenkis davası ve inançlı işlem 565 104-106 278
İÇTİHATLAR 565 279
AYMK 565 279
YARGITAY KARARLARI 565 299
TENKİS DAVALARINDA. GERİ VERME BORCU 566 314
TENKİS DAVALARINDA GERİ VERME BORCUNUN KAPSAMI 566 315
AÇIKLAMALAR 566 315
I. Genel olarak 566 1-3 315
II. İade borcunun kapsamı 566 4-5 315
A. İade borcunun hukuki dayanağı 566 6-19 315
B. Tenkiste iadede davasında süreaşımı sorunu 566 20-23 318
C. Miras sözleşmesi lehtarının tenkis hakkı 566 24-26 318
İÇTİHATLAR 566 319
YİBK 1938 566, 993-995 319
YİBK 1940 566(993) 350
YİBK 8.3.1950 352
YİBK 4.2.1951 364
YİBK 4.6 1958 566 374
YİBK 1.10.1958 566 377
YHGK ve Daire K. 567 378
HAYAT SİGORTASI BEDELİ 567 396
AÇIKLAMALAR 567 1-9 397
MÜTALAALALAR 567 399
İÇTİHATLAR 567 406
İNTİFA HAKKI VEYA İRAT VASİYETİNİN TENKİSİ 568 424
İNTİFA VEYA İRAT TEBERRULARI HAKKINDA 568 425
AÇIKLAMALAR 568 425
A. Genel olarak. 568 1-2 425
B. Seçim hakkı. 568 3-4 425
C. Seçim hakkının kullanılması. 568 5-8 425
D. İntifa ve irat vasiyetinin nasıl tenkis edileceği 568 9-13 426
İÇTİHATLAR 568 427
ARTMİRASÇI BAKIMINDAN 569 432
AÇIKLAMALAR 569 1-7 433
İÇTİHATLAR 569 434
TENKİSTE SIRA 570 439
TENKİS İŞLEMİNDE SIRA 570 440
AÇIKLAMALAR 570 440
A. Tenkiste sıra kavramı 570 1-5 440
B. Sıranın düzenlenme tarzı 570 6 441
1. Mirasbırakanın tenkiste sırayı, oranı düzenlemesi 570 7-8 441
2. Mirasbırakan tenkiste sırayı belirlememiş ise, 570 441
a. Tenkis sıralaması 570 9-13 441
b. Ölüme bağlı ve sağlararası kazandırmalar birlikte olması. 570 14-17 442
c. Artık terekenin değerlendirilmesi 570 18 443
d. Tenkiste sıranın örneklerle açıklanması 570 19 444
3. Miras bırakanın sadece sağlararası tasarrufları olması 570 20 444
4. Sağlararası tasarrufların ölüme bağlı tasarruflarla birlikte olması 570 21-22 445
5. Mirasbırakanın sadece ölümebağlı tasarruflarının tenkisi 570 23-24 446
6. Mirasbırakanın hem adi hem de kamusal nitelikte tasarruflarının birlikte olması 570 446
a. Sadece kamusal nitelikte ölüme bağlı tasarruf varsa.
a)-Sadece kamusal nitelikte sağlararası kazandırma varsa. 570 25 446
b. Alelade ölüme bağlı tasarruflar ve kamusal nitelikte tasaruflar birlikte varsa 570 26-30 447
İÇTİHATLAR 570 449
IV. Hak düşürücü süreler 571 464
TENKİS İŞLEMİNDE SIRALAMA 571 466
AÇIKLAMALAR 571 466
I. Genel olarak 571 1-7 466
II. Tenkis Davasının süreaşımları 571 467
A. Bir yıllık süre. 571 8-9 467
1. Bir ölüme bağlı tasarrufun iptali ile önceki tasarrufun geçerlilik kazanması 571 10-11 467
2. Kadastro Kanunda Durum 571 12 468
B. On yıllık azami süre 571 13-19 468
C. Tenkis Hakkını Defi olarak her zaman iler sürebilmesi 571 20 469
D. TMK’dan Önceki Miras intikallerinde. 571 21 469
MÜTALAA 571 469
İÇTİHATLAR 571 477
MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR (Mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi durumunda) 572 492
MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALARI 572 493
AÇIKLAMALAR 572 493
I. Madde Hükmünün kapsam Alanı 572 1-7 493
II. TMK 572.m.ye göre yapılan kazandırmaların tenkisi 572 8-9 494
MİRASTAN FERAGATTE TENKİS 573 495
AÇIKLAMALAR 573 1-7 496
İÇTİHATLAR 573 497
MİRASTAN FERAGAT (II. Geri verme) 574 505
MİRASTAN FERAGATTE SEÇİM HAKKI 574 506
AÇIKLAMALAR 574 506
A. Maddenin kapsamı 574 1 506
B. Seçim Hakkı 574 2-4 506
II.KISIM
MİRASTA DENKLEŞTİRME DAVALARI
MİRASTA DENKLEŞTİRME 669 507
MİRASTA DENKLEŞTİRME 669 510
AÇIKLAMALAR 669 510
I. Denkleştirmenin ana ilkeleri 669 1-8 510
II. Denkleştirme borcunun koşulları 669 9 512
III. Denkleştirmeye konu ivazsız kazandırmalar 669 513
A. Genel olarak. 669 11-12 513
B. Ceyiz kazandırmaları. 669 13-19 513
C. Kuruluş sermayesi (tesis masrafı, Ausstattung) 669 20-21 514
D. Malvarlığı devri 669 22 515
E. Borçtan kurtarma 669 23 515
F. Benzeri kazandırmalar. 669 24-25 515
IV. Yasal ve iradi denkleştirme borcu 669 516
A. Yasal denkleştirme (Altsoyun) borcu 669 26 516
1. Denkleştirmeden muaf tutma iradesinin kanıtlanması 669 27-30 516
2. Kazandırmanın TMK.669 m.2.f.da sayılan kazandırmalardan olup olmaması 669 31-32 519
3. Muaf tutma iradesinin hukuki niteliği 669 33-34 520
B. İradi denkleştirme borcu 669 35-36 521
V. Denkleştirme alacağının zamanaşımı 669 37-40 522
VI. Kazandırmaların değerlendirme anı 669 41 523
VII. Devredilebilirliği 669 42 523
VIII. Denkleştirme alacaklı ve borçlusu 669 43-62 523
IX. Denleştirme borcundan muaf tutulan kazandırmalar. 669 527
A. Medeni Kanunda denkleştirme dışı tutulan kazandırmalar 669 63 527
B. Niteliği gereği denkleşitirme konusu olamayacak ivazsız kazandırmalar. 669 64 528
C. Mirasbırakanın yasa uyarınca mirasçılara ödemek zorunda olduğu ivazsız kazandırmalar. 669 65-66 528
X. Denkleştirme davasının türü 669 67 529
XI. Yetkili, görevli mahkeme. 669 68 529
MÜTALAALAR 669 530
İÇTİHATLAR 669 535
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 669 535
Y.DAİRE KARARLARI 669 551
DENKLEŞTİRME BORCUNUN GEÇİŞİ 670 628
DENKLEŞTİRME BORCUNUN GEÇİŞİ 670 629
AÇIKLAMALAR 670 1-4 629
İÇTİHATLAR 670 630
DENKLEŞTİRME YÜKÜMLÜSÜNÜN SEÇİM HAKKI 671 632
DENKLEÇTİRME BORÇLUSUNUN SEÇİM HAKKI 671 634
AÇIKLAMALAR 671 634
I. Madde Hakkında Genel olarak 671 1-2 634
II. Denkleştirme borçlusunun Seçim Hakkı 671 3-9 634
III. Eş Denkleştirme alacaklısı-borçlusu olabilir mi ? 671 10-11 635
İÇTİHATLAR 671 636
MİRAS PAYINI AŞAN KAZANDIRMALAR 672 642
MİRAS PAYINI AŞAN KAZANDIRMALARIN DENKLEŞTİRİLMESİ 672 643
AÇIKLAMALAR 672 643
I. Madde Hakkında Genel Açıklamalar 672 1-6 643
II. Murisin seçim konusunda bir beyanı yoksa. 672 7-8 644
III. Murisin muaf tutma beyanı varsa 672 9-12 644
İÇTİHATLAR 672 645
DENKLEŞTİRME - TMK. m.673 673 651
DENKLEŞTİRME DEĞERLENDİRME ZAMANI 673 652
AÇIKLAMALAR 673 652
I. Genel olarak 673 1-6 652
II. Denkleştirme konusunun değerlendirme anı 673 7-10 653
III. Denkleştirme (iade) borcunun kapsamını belirleme 673 654
A. Uygulanacak kanun açısından 673 TBK 79 11 654
B. Sebebsiz zenginleşme hükümlerine göre, denkleştirme borcunun kapsamı 673, TBK 79 12 655
IV. Sebepsiz zenginleşmede iade borcu 79 655
A. Geri vermenin Kapsamı 79 T MK.673 13-32 655
B. Yapılan masrafları isteme hakkı 79 33 660
1. İyiniyetli denkleştirme borçusunun masrafları isteme hakkı 79 34 660
2. Kötü niyetli denkleştirme borçlusunun masrafları isteme hakkı 79 35-36 661
3. Kötü niyetli denkleştirme borçlusundan ecri misil istenebilir mi ? 79
TMK.673 37-39 661
C. Mirasbırakanın emeğini ücret almadan bir mirasçıya tahsis etmiş olması denkleştirme borcunun kapsamında mıdır ? 79
TMK.673 40-43 662
MÜTALAA 673 664
İÇTİHATLAR 673 666
TMK. m.673'e ilişkin karar 673 666
TBK. m.72'ye ilişkin karar 691
DENKLEŞTİRME DIŞI EĞİTİM GİDERLERİ TMK. 674 727
DENKLEŞTİRME DIŞI KALAN KAZANDIRMALAR 674 728
AÇIKLAMALAR 674 728
I. Eğitim Öğretim Masrafları 674 1-8 728
İÇTİHATLAR 674 729
DENKLEŞTİRME DIŞI BAĞIŞLAMALAR (Hediyeler ve evlenme giderleri) 675 735
DENKLEŞTİRMEYE TABİ OLMAYAN KAZANDIRMALAR 675 737
AÇIKLAMALAR 675 1 737
I. Olağan ölçüde hediye, ve geleneğe uygun evlendirme giderleri 675 737
1. Olağan (mutat) hediyeler 675 2-4 737
2. Evlenme esnasında yapılan giderler. 675 5-7 737
II. Evlenme esnasında yapılan ceyiz giderleri 675 8-10 738
BÖLÜM II: MUVAZAA VE SÖZLEŞMELERİN YORUMU
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU
MADDE 19 (EMK.18) 19 739
BÖLÜM II KISIM I : MUVAZAA
(Sözleşmelerin Yorumu ve Muvazaalı İşlemler) 19 743
AÇIKLAMALAR 19 1 744
KISIM 1
MUVAZAA (DANIŞIKLILIK (SİMİLATİON)) 19 744
I. Genel olarak Muvaza kavramı 19/1 743
A. Muvazaa (Danışıklılık) kavramı 19/1 2-12 744
B. Muvazaa Çeşitleri 19/1 746
1. Genel olarak muvazaa ve muris muvazaası 19/1 746
a. Genel muvazaa (basit muvazaa) 19/1 14 746
b. Muris muvazası 19/1 15 746
c. Mutlak muvazaa - Nispi Muvazaa 19/1 16-19 746
C. Muvazaanın benzer işlemlerden farkı 19/1 748
1. İnanlı işlemden farkı 19/1 748
a. İnaçlı işlemden 19/1 2021 748
b. İnançlı işlemin muvazaadan farkları. 19/1 22-23 748
c. İnançlı işlem nedenleri 19/1 24-30 750
d. İnançlı işlemlerin geçerliliği. 19/1 31-36 752
2. Kanuna karşı hileden farkı 19/1 37-38 754
3. Nam-ı müsteardan farkı 19/1 39-53 754
4. Tasarrufun iptali davalarından farkı 19/1 54 760
II. Yargıtay’ın Muris muvazaasına bulduğu çözüm 19/1 762
A. Yargıtay’ın muris muvazasına ilişkin YİBK 19/1 55 762
1. 1.4.1974 ½ sayılı YİBK.’nın eleştirisi 19/1 763
2. Şekil gerekçesi bakımından 19/1 57-63 763
3. Mirasçılardan mal kaçırma ögesi bakımından 19/1 65-71 765
4. Muvazaa ile kanuna karşı hilenin karıştırılmış olması. 19/1 72-75 768
III. Muvazaanın ispatı 19/1 76-81 771
A. Muvazanın Varlığana Emareler 19/1 82-83 774
1. Haklı neden olmaması 19/1 84 775
2. Ölünceye Kadar Bakma ihtiyacı olmaması 19/1 85 775
3. İkinci eş durumu, davalının alım gücü 19/1 86 776
5. Muris ile mirasçı arasındaki kötü ilişkiler, bedeller arasındaki fahiş fark, murisin dava konusu taşınmazı kullanması 19/1 87 776
6. Minnet hissi ile devirler 19/1 88 776
7. Murisin Yaşı, Hastalığı 19/1 89 777
8. Malvarlığının üzerinde tasarrufta bulunduğu kısmın büyüklüğü 19/1 90 777
9. Mirasbırakanın yaşı, sağlık, malvarlığının durumu, beşeri ilişkileri 19/1 91 777
10. Ekonomik durum, Sağlık Durumu 19/1 92 778
11. Satış parasının terekede çıkmaması, temlikten hemen sonra murin ölmesi 19/1 93 778
12. Temlik Yapılanun Özürlü, Hasta Olması 19/1 94 778
13. Mirasbırakanın satış ihtiyacı olup olmaması: 19/1 95 778
14. Mal kaçırma kanuna karşı hile 19/1 96-97 779
IV. Muvazanın yol açtığı gerçersizlik türü 19/1 98-100 779
V. Muvazaaya dayalı davalarda süreaşımı. 19/1 101-104 780
VI. Muris muvazaasının kabul edilmediği durumlar 19/1 105 781
A. Medeni Kanunu’nun yürürlüğü tarihinden önceki muris muvazaaları. 19/1 106 782
B. Paylaştırma amacıyla yapılan temlikler 19/1 107-108 782
C.Yargıtay’ın bu konudaki bazı İçtihatları 19/1 109 782
D. Kısmi Bedel (Gizli Bağış) Hali 19/1 110 783
E. Murisin bedelini ödediği, üçüncü kişiler adına tescil edilmiş taşınmazlarda (Nam-ı müstear durumunda) 19/1 111 783
F. Yargıtay’ın nam-ı müstear durumunda muris muvazaası hakkındaki içtihatları: 19/1 112-113 784
G. Murisin mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla resmi şekilde yaptığı, taşınmaz bağışlarına, muris muvazaası hükümleri uygulanmaz 19/1 114 785
H. Tapusuz taşınmazların satış gösterilerek gizli bağış yoluyla devrinde 1.4.1974 T.1/2 sayılı YİBK. uygulanmaz 19/1 115 785
I. Mirasbırakanın satış gösterip gizli olarak bağışladığı taşınmaz temliklerinde, temlik tarihinde mirasçı olmayan kişinin muvazaa talebinin değerlendirilmesi 19/1 116 785
K. Gerçek satışlarda muvazza iddiası ileri sürülemeyeceği 19/1 117 786
VII. Muris muvazaası ile diğer yasaları dolanma işlemleri 19/1 787
A. Muris muvazaası ve Kadastro Kanunu m.13/B-a hükmünün uygulanması 19/1 118-132 787
B. Muris Muvazaası ve Boşanma Protokolü(TMK. 184.m.) 19/1 133-138 790
C. Muris muvazaası ve ölünceye kadar bakma sözleşmeleri (TMK. m.611 vd.) 19/1 139-141 792
VIII. Tenkis ve muvazaa nedeniyle iptal davalarının birlikte açılabilmesi. 19/1 795
IX. Denkleştirme Davasının belirsiz alacak davası olarak açılabilirliği 19/1 142 795
X. Muvazanın iyiniyetli üçünçü kişilere karşı ileri sürülemeyeceği durumlar. 19/1 795
1. Emin sıfatiyle zilyetten 19/1 143-145 795
2. Tapuya güven ilkesiyle iyiniyetle kazanım. 19/1 146 796
3. Soyut yazılı borç ikrarı (tanınımı) 19/1 147 796
4. Külli haleflere karşı muvazanın ileri sürülmesi 19/1 148 797
XI. Elbirliği ile mülkiyet durumunda muvazaaya dayalı iptal davalarının tek başına açılıp açılamayacağı: 19/1 149-157 797
XII. Muvazaa davalarının niteliği 19/1 158-161 799
XIII. Muvaza Davalarının tarafları 19/1 800
A. Davacılar 19./1 162 800
1. Muvazalı işlemin tarafı olan kişilerin açablileceği davalar. 19/1 163-164 798
a. Muvazaalı İşleminTarafların birbirine karşı muvazaa davası açması 19/1 165 800
b. Muvazanın üçüncü kişiye karşı ileri sürülebilmesi 19/1 166-168 800
c. Üçüncü kişilerin açabileceği davalar 19/1 169-173 803
d. Mirasçıların Durumu 19/1 174-177 803
B. Muvaza Davalarında Davalılar. 19/1 178-179 805
XIV. Muvaza Davalarında yetkili görevli Mahkemeler 19/1 180-181 805
MÜTALAALAR 19/1 807
AYMK. 22.10.2010 19/1 844
MUVAZAA İLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI 19/1 851
YİBK 5.2.1947
1.3.1950 t.11/2 19/1 851
YİBK 7.10.1953 19 868
YİBK 1.4.1974 19 872
YİBK -22.5.1987 19 878
YİBK 16.3.1990 19. 879
MUVAZAAYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 19 890
MURİS MUVAZAASI EMARELERİ 19 918
İNANÇLI İŞLEMLER 19 922
NAM-I MÜSTEARa İLİŞKİN KARARLAR. 19 975
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİ VE MUVAZAA 983
VEKALETİ KÖTÜYE KULLANMA 19 1021
KISIM II-
SÖZLEŞMELERİN YORUMU (AUSLEGUNG) TBK.Madde 19.m.1.f. 19/1 1029
AÇIKLAMALAR 19/2 1032
I. Yorumda Genel yorum ilkeleri 19/2 1-12 1032
II. Borçlar Kanunu 19.m.de yer alan yorum tarzı. 19/2 13-14 1036
A. Sözleşme Türünün belirlenmesinde 19/2 15-16 1037
B. Sözleşmelerin İçeriğini belirleme 19/2 17 1038
III. Sözleşmelerin yorumunda dikkate alınması gereken ilkeler. 19/2 1040
A. Sözleşmelerin yorumunda uygulamadakullanılan yorum vasıtaları. 19/2 1040
1. Dürüstlük, iyiniyet kurallarına göre yorum 19/2 18 1040
2. Sözleşmeden hukuki sonuç çıkaracak şekilde yorum.. 19/2 19-20 1041
3. Çalışan lehine yorum, 19/2 21 1041
4. Borçlu lehine yorumun tercih edilmesi 19/2 22 1042
5. Sözleşmelerin yorumunda yasaların yorumlayıcı kurallarından yararlanma 19/2 23 1042
6. Ölüme bağlı tasarrufların yorumu 19/2 24-29 1042
IV. Yorum tür ve vasıtaları. 19/2 1044
1. Anayasa Uygun yorum 19/2 30-34 1044
2. Genişletici-Daraltıcı yorum 19/2 35-36 1046
3. Kanun yapım çalışmaları ve sözleşme kuruluş müzakere ve koşulları. 19/2 37-42 1046
4. Yorum yapılırken sözleşmenin tamamının dikkate alınması gerektiği 19/2 43 1048
5. Denkleştirici adalet kuralına göre yorum. 19/2 44 1048
6. Hayatın olağan akışı, akıl ve mantık kuralları 19/2 45 1051
7. Sözleşmelerin yorumunda, yorumla ulaşılacak sonuç akıl ve mantık kurallarına uygun olmalıdır. 19/2 1051
8. Sözleşmelerin yorumda örf adet kurallarının dikkate alınması 19/2 46 1052
9. Sözleşme metnini yazanın aleyhine yorum. 19/2 47 1052
10. Sözleşme şeklinin yorumu. 19/2 48 1053
a. Tahvil kuramı ile geçerli kılma. 19/2 1053
b. Şekil eksikliğini ileri sürmenin dürüstlük kuralına ters düşmesi. 19/2 49 1053
11. Yazılı beyanın tercih edilmesi 19/2 50 1054
12. Hukuki istihrarı koruyucu yorum 19/2 51-52 1054
V. Yazılı Borç Tanımasına ilişkin Danışıklık (Muvazaa)Savunması Yapılamayacağ 19/2 53-57 1056
İÇTİHATLAR 19/2 1059
GENEL KAYNAKÇA 1103
DİZİNLER (kavram, kanun maddeleri, İçtihat ve Mütalaa Dizinleri) 1106
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

AKBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 605,02 TL 1.210,03 TL
3 TAKSİT 408,21 TL 1.224,64 TL
6 TAKSİT 316,25 TL 1.265,00 TL
9 TAKSİT 263,79 TL 1.318,94 TL
12 TAKSİT 228,77 TL 1.372,64 TL

Garanti

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 605,02 TL 1.210,03 TL
3 TAKSİT 408,21 TL 1.224,64 TL
6 TAKSİT 316,25 TL 1.265,00 TL
9 TAKSİT 263,79 TL 1.318,94 TL
12 TAKSİT 228,77 TL 1.372,64 TL

Finansbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 605,02 TL 1.210,03 TL
3 TAKSİT 408,21 TL 1.224,64 TL
6 TAKSİT 316,25 TL 1.265,00 TL
9 TAKSİT 263,79 TL 1.318,94 TL
12 TAKSİT 228,77 TL 1.372,64 TL

Halk Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 605,02 TL 1.210,03 TL
3 TAKSİT 408,21 TL 1.224,64 TL
6 TAKSİT 316,25 TL 1.265,00 TL
9 TAKSİT 263,79 TL 1.318,94 TL
12 TAKSİT 228,77 TL 1.372,64 TL

İŞ Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 605,02 TL 1.210,03 TL
3 TAKSİT 408,21 TL 1.224,64 TL
6 TAKSİT 316,25 TL 1.265,00 TL
9 TAKSİT 263,79 TL 1.318,94 TL
12 TAKSİT 228,77 TL 1.372,64 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 605,02 TL 1.210,03 TL
3 TAKSİT 408,21 TL 1.224,64 TL
6 TAKSİT 316,25 TL 1.265,00 TL
9 TAKSİT 263,79 TL 1.318,94 TL
12 TAKSİT 228,77 TL 1.372,64 TL

Vakıfbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 605,02 TL 1.210,03 TL
3 TAKSİT 408,21 TL 1.224,64 TL
6 TAKSİT 316,25 TL 1.265,00 TL
9 TAKSİT 263,79 TL 1.318,94 TL
12 TAKSİT 228,77 TL 1.372,64 TL

Ziraat Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 605,02 TL 1.210,03 TL
3 TAKSİT 408,21 TL 1.224,64 TL
6 TAKSİT 316,25 TL 1.265,00 TL
9 TAKSİT 263,79 TL 1.318,94 TL
12 TAKSİT 228,77 TL 1.372,64 TL

Deniz Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 605,02 TL 1.210,03 TL
3 TAKSİT 408,21 TL 1.224,64 TL
6 TAKSİT 316,25 TL 1.265,00 TL
9 TAKSİT 263,79 TL 1.318,94 TL
12 TAKSİT 228,77 TL 1.372,64 TL

INGBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 605,02 TL 1.210,03 TL
3 TAKSİT 408,21 TL 1.224,64 TL
6 TAKSİT 316,25 TL 1.265,00 TL
9 TAKSİT 263,79 TL 1.318,94 TL
12 TAKSİT 228,77 TL 1.372,64 TL