Fırsat CEZA YARGILAMASINDA TEMYİZ KANUN YOLU REHBERİ (2021 Haziran)

 • 0.0 - 0 Yorum var.
ESAT DEMİRCİLER
 • Stokta Var

 •  
 • Piyasa Fiyatı
  159,00 TL
 • Toplam Tutar
 • Fiyatı
  119,00 TL+ KDV
 • Havale Fiyatı
  115,43 TL - %3 İNDİRİM
 • Taksitli
  14,41 TL - Taksit Sayısı 9
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Barkod 9786051684055
Yayın Tarihi Haziran 2021
Baskı Sayısı
Ebat 16x24
Sayfa Sayısı 610
Yayınevi Bilge Yayınevi
Kapak Türü Karton Kapak

İÇİNDEKİLER
İTHAF i
ÖNSÖZ ii
İÇİNDEKİLER v
GİRİŞ 1
BİRİNCİ KİTAP
BİRİNCİ KISIM
I. KANUNİ DÜZENLEMELER 3
A. 5271 sayılı CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 3
Madde 286 – Temyiz 3
Madde 287 – Hükümden Önceki̇ Kararların Temyi̇zi̇ 6
Madde 288 – Temyi̇z Nedeni̇ 6
Madde 289 – Hukuka Kesin Aykırılık Hâlleri̇ 7
Madde 290 – Sanığın Yararına Olan Kurallara Aykırılık 7
Madde 291 – Temyiz İstemi̇ ve Süresi̇ 8
Madde 292 – Eski̇ Hâle Getirme Süresi̇ İçinde Temyiz Süresinin İşlemesi̇ 8
Madde 293 – Temyi̇z Başvurusunun Etkisi̇ 8
Madde 294 – Temyi̇z Başvurusunun İçeriği̇ 8
Madde 295 – Temyi̇z Gerekçesi̇ 9
Madde 296 – Temyiz İsteminin Kabule Değer Sayılmamasından Dolayı Hükmü Veren Mahkemece Reddi̇ 9
Madde 297 – Temyi̇z Dilekçesinin Tebliği̇ ve Cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görevi̇ 9
Madde 298 – Temyiz İsteminin Reddi 10
Madde 299 – Duruşmalı İnceleme 10
Madde 300 – Duruşmada Usul 11
Madde 301 – Temyi̇zde İncelenecek Hususlar 11
Madde 302 – Temyi̇z İsteminin Esastan Reddi̇ veya Hükmün Bozulması 11
Madde 303 – Yargıtay’ca Davanin Esasina Hükmedi̇lecek Hâller, Hukuka Aykırılığın Düzelti̇lmesi̇ 11
Madde 304 – Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci 12
Madde 305 – Yargıtayda Hükmün Açıklanması 13
Madde 306 – Hükmün Bozulmasının Di̇ğer Sanıklara Etki̇si̇ 13
Madde 307 – Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri̇ 13
B. 1412 sayılı CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU 14
ÜÇÜNCÜ FASIL 15
Madde 305 – Temyi̇z (Değişik madde: 21/01/1983 – 2789/1 md.) 15
Madde 306 – Hükümden Evvelki̇ Kararların Temyi̇zi̇ 16
Madde 307 – Temyi̇z Sebebi̇ 16
Madde 308 – Kanuna Muhalefet Halleri̇ 16
Madde 309 – Maznunun Lehine Olan Kaidelere Muhalefet 17
Madde 310 – Temyi̇z Talebi̇ ve Süresi (Değişik madde: 21/05/1985 – 3206/60 md.) 17
Madde 311 – Eski Hale Getirme Müddeti İçinde Temyiz Müddetinin Cereyanı (Değişik madde: 08/06/1936 – 3006/1 md.) 17
Madde 312 – Temyi̇z İstidasının Tesi̇ri̇ (Değişik madde: 08/06/1936 – 3006/1 md.) 18
Madde 313 – Temyi̇z İstidası ve İhti̇va Edeceği̇ Noktalar 18
Madde 314 – İhti̇yari Temyiz Layihası (Değişik madde: 08/06/1936 – 3006/1 md.) 19
Madde 315 – Temyiz Başvurusunun Kabule Şayan Olmamasından Dolayı Hükmü Veren Mahkemece Reddi (Değişik madde: 08/06/1936 – 3006/1 md.) 19
Madde 316 – Temyiz İstida ve Layihasının Tebliği ve Cevabı 19
Madde 317 – Yargıtay’ca Temyiz İsteği̇ni̇n Reddi (Değişik madde: 21/05/1985 – 3206/63 md.) 20
Madde 318 – Ağır Ceza Hükümlerinin Tetkikinde Duruşma 20
Madde 319 – Duruşmada Usul 20
Madde 320 – Temyiz Mahkemesince Tetkik Edilecek Noktalar 21
Madde 321 – Temyiz Mahkemesince Hükmün Bozulması 21
Madde 322 – Temyi̇z Mahkemesi̇nce Davanin Esasina Hükmedi̇lecek Haller ve Karar Tashi̇hi̇ (Değişik madde:08/06/1936 – 3006/1 md.) 21
Madde 323 – Vazifesizlik veya Salahiyetsizlik Sebebiyle Bozulan Hükmün Nereye Gönderileceği 23
Madde 324 –Yargıtay’da Hükmün Tefhimi (Değişik madde: 21/05/1985 – 3206/65 md.) 23
Madde 325 – Hükmün Bozulmasının Di̇ğer Maznunlara Si̇rayeti̇ 23
Madde 326 – Davaya Yeni̇den Bakacak Mahkemeni̇n Hak Ve Mecburi̇yetleri̇ (Değişik madde: 21/05/1985 – 3206/66 md.) 24
II. TEMYİZ İNCELEMESİNİN KAPSAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 24
A. Genel Olarak Denetim 24
B. Yargı Kararlarının Denetimi (Kanun Yolu) 25
C. Ceza Mahkemesi Kararlarının Denetim Şekilleri 27
1. Maddi Denetim 27
2. Hukuki Denetim 29
İKİNCİ KISIM
I. TEMYİZ BAŞVURUSUNUN KABUL EDİLEBİLİRLİK KOŞULLARI 31
A. Karar Ceza Mahkemesi Tarafından Verilmiş Olmalıdır 31
B. Karar İstinaf Mahkemesi tarafından verilmelidir 32
1. Genel Kural 32
2. Genel Kuralın İstisnaları 32
a. 20 Temmuz 2016 tarihinden önce verilen kararlar 32
b. Yargıtay’ın İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Baktığı Davalar 33
c. Suçluların İadesi Yargılamaları 33
d. Yargıtay’ca Bozulan Hükmün İlk Derece Mahkemesi Tarafından Yeniden Hükme Bağlanması 34
C. İstinaf Mahkemesi Kararı Hüküm Niteliğinde Olmalıdır 35
1. CMK 223 Maddesinde Hüküm Olarak Sayılan Kararlar 35
2. Bölge Adliye Mahkemeleri Tarafından Verilen Kararlar 36
3. Uyarlama Kararları 37
4. Hüküm Niteliği Bulunmayan Mahkeme Kararları 41
a. HAGB Kararları 41
b. Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Reddi Kararı 42
c. Yok Hükmünde Olan Kararlar 42
D. Hüküm Tüm Taraflara Tefhim/Tebliğ Edilmiş Olmalıdır 43
1. Yüze Karşı Verilen Hükümler Yönünden 44
2. Tarafların Yokluğunda Verilen Hükümler Yönünden Tebligat Usulü 44
a. Cumhuriyet Savcılığına Tebligat 44
b. Dosyanın Diğer Taraflarına Yapılacak Tebligat 44
(1) Normal Tebligat 45
(a) Muhatabın Kendisine Tebligat ya da
Öğrenme 45
(b) Tebligatın Çıkarılacağı ya da Yapılacağı Adres 46
(b.1) Bilinen Adres Dışında Tebligat 46
(b.2) En Son Adres 46
(b.3) Mernis Adresi 47
(c) Muhatap Yerine Tebligat Yapılabilecek Kişiler 47
(c.1) Vekil, Müdafi ve Yasal Temsilciler 48
(c.2) Tüzel Kişi Temsilcileri 49
(c.3) Asker Kişilere Yapılacak Tebligatlar 49
(c.4) Hizmetçi ya da Aynı Konutta Oturan Kişilere Yapılacak Tebligat 50
(c.5) İşyerinde Tebligat 50
(c.6) Otel, Hastane, Fabrika ve Mektep gibi Yerlerde Tebligat 50
(c.7) Muhatabın Tebligat Adresinden Geçiçi Olarak Ayrılması Halinde Tebligat 50
(c.8) Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden İmtina Halinde Tebligat 51
(2) Elektronik Tebligat 52
(a) Elektronik Tebligat Yapılacak Taraflar 52
(b) Elektronik Tebligatın Yapılması 53
(3) Yanıltıcı Bildirim 53
E. Hüküm Nitelik Olarak Temyiz Edilebilir Olmalıdır 55
1. 5271 sy CMK Uygulamasında Bölge Adliye Mahkemelerince Verilen ve Kesin Olduğu Belirtilen Hükümler 55
a. Dosyanın İlk İncelemesi Sonucunda Verilen Kararlar 56
(1) Dosyanın İncelenmeksizin İlk Derece Mahkemesine İADESİ 56
(2) Tevdi Kararı 56
(3) Gönderme Kararı 57
(4) İstinaf Başvurusunun Reddi Kararı 57
(5) Kabul Kararı 57
b. Dosyanın Esastan İncelemesi Sonucunda Verilen Kararlar 58
(1) İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı 58
(2) İstinaf Başvurusunun Düzelterek Esastan Reddi kararı 59
(3) Bozma Kararları 60
(4) Davanın Yeniden Görülmesi Kararı 60
c. Davanın Yeniden Görülmesi Sonucunda Verilen Kararlar 61
(1) İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı 61
(2) İstinaf Başvurusunun Düzelterek Esastan Reddi Kararı 62
(3) Bozma Kararları 62
(4) İstinaf Mahkemesince Yeniden Hüküm
Kurulması 62
(a) Beraat Kararı 63
(b) Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı 64
(c) Hapis Cezasına Mahkûmiyet Kararı 64
(c.1) Hapis Cezası İçeren Mahkûmiyet Hükümleri 65
(c.2) Para Cezası İçeren Mahkûmiyet Hükümleri 65
(d) Güvenlik Tedbirine Hükmedilmesi 66
(e) Davanın Reddine Hükmedilmesi 66
(f) Düşme ve Durma Kararlarına
Hükmedilmesi 66
(g) Adlî Yargı Dışındaki Bir Yargı Merciine Yönelik Görevsizlik Kararına
Hükmedilmesi 67
(h) İnfaz Hukukuna İlişkin Kararlar 67
(i) Erteli Cezanın İnfazına İlişkin Kararlar 68
2. 1412 sayılı CUMK Uygulamasında Kesin Olduğu Belirtilen Hükümler 69
a. Beraat Kararları 70
b. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı 70
c. Hapis Cezasına Mahkûmiyet Kararı 70
d. Para Cezası İçeren Mahkûmiyet Hükümleri 70
(1) 07/10/2010 Tarihine Kadar Olan Dönem 70
(2) 07/10/2010 ile 14/04/2011 Tarihleri Arasında Kalan Dönem 71
(3) 14/04/2011 Tarihinden Sonraki Dönem 71
e. Güvenlik Tedbirine Hükmedilmesi 72
f. Davanın Reddine Hükmedilmesi 72
g. Düşme ve Durma Kararlarına Hükmedilmesi 72
h. Adlî Yargı Dışındaki Bir Yargı Merciine Yönelik Görevsizlik Kararına Hükmedilmesi 73
ı. İnfaz Hukukuna İlişkin Kararlar 73
i. Erteli Cezanın İnfazına İlişkin Kararlar 74
j. Yasalarda Kesin Olduğu Belirtilen Hükümler 74
3. 6100 sy HMK Uygulamasında Kesin Olan Hükümler 74
4. Kesin Hüküm Kuralının İstisnaları 75
a. Suç Niteliğine Yönelik Temyiz 75
b. Bölge Adliye Mahkemeleri Tarafından Verilen Kesin Hükümlere Karşı 17/10/2019 Tarih ve 7188 Sayılı Yasa ile Getirilen İstisnalar 75
F. Temyiz Talebinde Bulunmaya Yetkili Kişiler Tarafından Temyiz Başvurusunda Bulunulmalıdır 76
1. Temyiz Kanun Yoluna Başvurabi̇lecek Ki̇şi̇ler 77
a. Temyiz talebinde bulunabilecek kişilerin belirlenmesi 77
(1) Kendi Adına Temyiz Kanun Yoluna Başvurabilecekler 77
(a) Sanık ve Şüpheli 77
(b) Cumhuriyet Savcıları 78
(b.1) O Yer Cumhuriyet Savcıları 78
(b.2) Üst Cumhuriyet Savcıları 79
(c) Katılan 80
(c.1) Katılanın Kanun Yolu Başvurusunda Bulunması 80
(c.2) Katılanın Gibi Kabul Edilenlerin Kanun Yolu Başvurusunda Bulunması 81
(2) Dosyanın Tarafı Olmadığı Halde Tarafları Temsilen Temyiz Kanun Yoluna Başvurabilecek Kişiler 82
(a) Avukatlar 82
(b) Sanığın Yasal Temsilcisi veya Eşi 84
(c) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 84
(3) Yargılama Giderleri Yönünden Temyiz 86
(a) Vekâlet Ücreti Yönünden Temyiz 86
(b) Diğer Yargılama Giderleri Yönünden
Temyiz 88
G. Temyiz İsteminin Süresi ve Sürenin İşlemeye Başlaması 88
1. Temyiz Süresi 88
a. 5271 sayılı CMK Uygulamasında Temyiz Süresi 88
(1) 20/7/2016 – 04/8/2017 Tarihleri Arasında Kalan Dönem 88
(2) 05/8/2017 Tarihinden Sonraki Dönem 88
(3) 27/02/2020 ila 15/06/2020 Tarihleri Arasında Kalan Dönem 88
(4) Re’sen Temyiz 89
(5) Temyiz İsteminin Reddi Kararının Temyizi 90
(6) Süre Tutum Dilekçesi ile Temyiz Talebinde Bulunulması Halinde Gerekçeli Temyiz Dilekçesi Verilmesi İçin Gerekli Süre 90
b. 1412 sayılı CMUK Uygulamasında Temyiz Süresi 90
(1) Taraflar Yönünden Temyiz Süresi 90
(2) Cumhuriyet Savcıları Yönünden Temyiz Süresi 92
(a) Mahkemenin Yanında Bulunan Cumhuriyet Savcıları (O Yer C.Savcısı) Yönünden 92
(a.1) C. Savcısının Duruşmaya Katılımının Zorunlu Olması Halinde 92
(a.2) C. Savcısının Duruşmaya Katılımının Zorunlu Olmaması 92
(b) Ağır Ceza merkezlerinde bulunan Cumhuriyet savcıları (Üst Cumhuriyet Savcısı)
yönünden 94
2. Temyiz Süresinin İşlemesi 94
a. Taraflar Yönünden Sürenin İşlemeye Başlaması 95
(1) Tefhim Edilen Hükümler Yönünden 95
(2) Yoklukta Verilen Hükümlerin Normal Usulde Tebliğ Edilmesi Halinde Sürenin İşlemeye Başlaması 95
(3) Yoklukta Verilen Hükümlerin, Elektronik Tebligat Yoluyla Tebliğ Edilmesi Halinde Sürenin İşlemeye Başlaması 96
b. Cumhuriyet Savcıları Yönünden Sürenin İşlemeye Başlaması 96
(1) C. Savcısının Duruşmaya Katılması Halinde 97
(2) C. Savcısının Duruşmaya Katılmaması Halinde 97
c. Adli Tatilde Tebligat – Temyiz süresinin işlemesi 98
d. Yanıltıcı Bildirim Halinde Temyiz Süresinin
İşlemesi 100
3. Temyiz Süresinin Geçirilmesi ve Eski̇ Hâle Geti̇rme 103
H. Temyiz Başvuru Yapılacak Merci ve İsteminin Şekli ve
İçeriği 104
1. Temyiz Başvurusunda Bulunulacak Merci 104
a. Beyanda Bulunmak Suretiyle Temyiz Talebinde Bulunmak 104
b. Dilekçe Vermek Suretiyle Temyiz Talebinde
Bulunma 105
c. Temyiz Başvurusunun Yanlış Makama Yapılması 106
2. Temyiz Başvurusunun Şekli 106
a. 1412 sy CMUK Uygulamasında Temyiz Başvurusunun Şekli 106
b. 5271 sy CMK Uygulamasında Temyiz Başvurusunun Şekli 107
(1) Temyiz Dilekçesinin Şekli 107
(2) Temyiz Talebinde Sebep Bildirme Mecburiyeti 107
(3) Temyiz Dilekçesinde Hukuka Aykırılık Sebebi Bulunup Bulunmadığının Tespiti 107
(4) Temyiz İncelemesinin Kapsamı 108
3. Temyiz Dilekçesinin Gerekçesi ve Sebebe Bağlılık 108
4. Temyiz Dilekçesinin Gerekçeli Olması ve Sebebe Bağlılık Kuralının Uygulamadaki Durumu 110
a. Maddi Hukuka Aykırılık Halleri 111
b. Kesin Hukuka Aykırılık Hallerinin Varlığı 112
c. Hükmün Hukuki Yönüne İlişkin Diğer Aykırılıklar 113
d. Hukuka Aykırılığın Niteliğinin Tespiti 114
e. Temyiz Dilekçesinde Bildirilmesi Mümkün Hukuka Aykırılıklar Yönünden Derinlemesine Bakış 114
(1) Genel İfadeler 115
(2) Maddi Olaylara İlişkin Hatalı Tespit ve
Kabuller 116
(3) Suçun Unsurlarının Oluşmadığına İlişkin İleri Sürülebilecek Hukuka Aykırılıklar 117
(4) Temel Cezada Yapılan Yasal İndirim ve Artırımlarda Yapıldığı İddia Olunan Hatalara İlişkin Temyiz Sebepleri 118
(5) Cezalandırma Şartlarının Bulunmadığına İlişkin Temyiz Sebepleri 119
(6) Cezanın Şahsileştirilmesine İlişkin Hukuka Aykırılıklar 120
(7) Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Talepler 121
(8) Davanın Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Talepler 121
(9) Yargılama Kurallarına Aykırılık İddiaları 121
5. Ek Temyiz Talebinde Talebinde Bulunmak 122
II. TEMYİZ BAŞVURUSUNUN SONUÇLARI ve TEMYİZ BAŞVURUSUNDAN VAZGEÇME 122
A. Temyi̇z Başvurusunun Sonuçları 122
1. Temyiz Başvurusu Hükmün Kesinleşmesini Önler 122
2. Temyiz İncelemesi Sonucunda Verilecek Hüküm Temyiz Talebinde Bulunanlara Göre Belirlenir (Aleyhe Temyiz Yasağı) 123
B. Temyiz Başvurusundan Vazgeçme ve Sonuçları 123
1. Sanık, Katılan ve Kanun Tarafından Katılan Gibi Kabul Edilenlerin Temyiz Talebinden Vazgeçmesi 124
2. Cumhuriyet Savcılarının Temyiz Talebinden Vazgeçmesi 124
3. Sanık ya da Katılan Adına Hareket Edenlerin Temyiz Talebinden Vazgeçmeleri 125
a. Taraf Avukatlarının Temyiz Talebinden Vazgeçmesi 125
b. Sanığın Yasal Temsilcisi ve Eşinin Temyiz Talebinden Vazgeçmesi 126
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEMYİZ BAŞVURUSUNUN İNCELENMESİ
I. Temyiz Başvurusunun Hükmü Veren Mahkeme Tarafından İncelenmesi (CMK 296/1) 127
A. Temyiz Başvurusunun Yasal Koşulları Taşımadığının Tespiti 127
B. Temyiz Başvurusunun Kanuni Koşullarının Bulunduğunun Tespiti 128
C. Temyiz Başvurusu Tebliğ Edilen Tarafın Yapabileceği İşlemler (CMK 297) 129
II. TEMYİZ BAŞVURUSUNUN YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN İNCELENMESİ 130
A. Yargıtay, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tebliğname hakkında genel bilgiler 130
1. Yargıtay Hakkında Genel Bilgi 130
2. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Hakkında Genel Bilgi 131
3. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında İşleyiş 132
4. Tebliğname Hakkında Genel Bilgi 134
B. Temyiz Başvurusunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca İncelemesi 135
1. Temyiz Başvurusunun İlk İncelemesi (CMK 298/1) 136
a. TEBLİGAT Yönünden Yapılan İnceleme 136
b. SÜRE Yönünden Yapılan İnceleme 137
c. NİTELİK Yönünden Yapılan İnceleme 137
d. YETKİ Yönünden Yapılan İnceleme 138
e. SEBEP Yönünden Yapılan İnceleme 138
f. DİĞER Eksiklikler Yönünden Yapılan İnceleme 138
2. İlk İnceleme Sonucuna Göre İstenebilecek Talep ve Yapılacak İşlemler 139
a. Dosyanın Eksikliklerinin Giderilmesi 139
b. Dosyanın İncelenmeksizin İadesi 140
c. Temyiz Başvurusunun Reddi 142
d. Temyiz Başvurusunun Yasal Koşullarının Bulunduğun Tespiti 142
3. Temyiz Başvurusunun Esastan İncelenmesi(CMK 302) 143
a. Hükmün Usül Hukukuna İlişkin Yönlerden Esastan İnceleme Tertibi 143
(1) Görev Yönünden İnceleme 143
(a) Ceza Mahkemeleri 143
(b) Ceza Mahkemelerinde Görevin
Belirlenmesi 146
(c) Ceza Mahkemeleri Arasındaki Görev Uyuşmazlıklarının Çözümü 146
(d) Görevsiz Mahkeme Tarafından Yapılan Yargılama İşlemlerin Geçerliliği 146
(e) Görev Yönünden İncelemede Dikkat Edilecek hususlar 147
(2) Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 147
(a) Genel Açıklamalar 147
(b) Bağlantı Yönünden Yapılacak Esastan İnceleme 149
(3) Mahkemenin Yasaya Uygun Kurulup
Kurulmadığı 150
(a) Ceza Mahkemelerinin Kuruluşu 150
(b) Hâkimin Davaya Bakamaması, Reddi ve Davadan Çekinmesi 150
(c) Hâkimin Reddi ve Çekinme Süresi, Usulü ve Karara Bağlanması 152
(d) Hâkimin Reddi Talebi ve Çekinmesi Üzerine Merci Tarafından Yapılacak İşlemler, Verilebilecek Kararlar ve Bu Kararlara Karşı Başvuru Yolları 154
(e) Reddi İstenen veya Çekinen Hâkim Tarafından Yapılabilecek İşlemler 154
(f) Ret İsteminin Geri Çevrilmesi 155
(g) Zabıt Kâtibinin Reddi veya Çekinmesi 155
(4) Duruşmaların Usulüne Uygun Olarak Yapılmadığı Yönünden Yapılacak İnceleme 155
(a) Duruşmanın Açıklığı İlkesinin Uygulanması ve Kapalı Duruşma 155
(b) Duruşmada Ses ve Görüntü Kaydı
Alınması 156
(c) Duruşmanın Başlaması ve Yönetilmesi 156
(d) Duruşmada Bulunması Zorunlu Olanlar 157
(e) Suçtan Zarar Gören Mağdur, Müşteki ve Katılana Haklarının Hatırlatılması ve Beyanlarının Alınması 158
(f) Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması 159
(g) Duruşma Tutanakları 161
(5) Sanığın Savunmasının Alınması ve Savunma
Hakkı 162
(a) Savunma Hakkı ve Uygulaması 162
(b) Savunma Hakkı Yönünden Yapılan İncelemede Dikkat Edilmesi Gerekenler Hususlar 166
(6) Dava Zamanaşımı 167
(a) Zamanaşımı Sürelerinin Belirlenmesi 168
(b) Zamanaşımı Sürelerinin İşlemeye
Başlaması 170
(c) Dava zamanaşımı süresinin durması 170
(d) Dava Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi 171
(7) Önödeme Hükümlerinin Uygulanıp
Uygulanmadığı 173
(a) Önödeme ve Önödemeye tabi suçlar 173
(b) Önödeme Miktarının Hesaplanması 174
(c) Önödemede Bulunulmasının Sonuçları 175
(8) Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanıp
Uygulanmadığı 176
(a) Uzlaştırma ve Uzlaştırmaya Tabi Suçlar 176
(b) Uzlaştırma Ön Koşul ve Yasakları 177
(c) Uzlaştırma Usulü 177
(d) Uzlaştırma Görüşmelerinin Sonuçlanması ve Bağlanan Hükümler 179
(9) Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm 181
(a) Hüküm Verilmesi ve Müzakere Usulü 181
(b) Delillerin Değerlendirilmesi 182
(c) Mahkeme Kararının Açıklanması ve Gerekçeli Karar 183
(d) Hükmün Açıklanması ve Gerekçeli Karar Yönünden Yapılan İncelemede Dikkat Edilmesi Gerekenler Hususlar 184
(9) Yargıtay Tarafından Bozulması Nedeniyle Yeniden Kurulan Hükümlerin Esastan İnceleme Tertibi 185
(a) Genel Açıklamalar 185
(b) Bozma Sonrası Kurulan Hükmün İncelenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar 187
(10) HAGB Kararının Kaldırılarak Hükmün Açıklanması Halinde İnceleme 188
(a) Genel Açıklamalar 188
(b) HAGB Koşulları (CMK 231/6) 189
(c) HAGB Kararının Sonuçları 190
(d) HAGB Kararının Kaldırılarak Hükmün Açıklanmasına İlişkin Kararların İncelenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar 193
b. Hükmün Maddi Hukuk Yönünden (Esastan) İnceleme Tertibi 196
(1) Genel Açıklamalar 196
(2) Hükmün Maddi Hukuk Yönünden İncelenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Hususlar 202
(a) Tüm Kararlar Yönünden Dikkat Edilecek Hususlar 202
(b) Beraat Kararı Verilmiş Olması Halinde 203
(c) Durma ve Düşme Kararı Verilmesi
Halinde 203
(d) Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmiş Olması Halinde 205
(e) Davanın Reddine Karar Verilmiş Olması Halinde 206
(f) Mahkûmiyet Kararı Verilmiş Olması
Halinde 206
(3) Esastan İnceleme Sonucuna Göre İstenebilecek Talep ve Yapılacak İşlemler 210
(a) Dosyanın İncelemeden İADESİ, 211
(b) Temyiz Başvurusunun REDDİ 211
(c) Hükmün Esastan REDDİ – Hükmün ONANMASI 212
(d) Hükmün Eleştirilerek Esastan REDDİ veya Eleştirilerek ONANMASI 212
(d.1) Aleyhe Temyiz Olmaması 213
(d.2) Hukuka Aykırılığın Sonuca Etkili Görülmemesi 213
(d.3) Hukuka Aykırılığın İnfaz Aşamasında Dikkate Alınacak Olması 213
(d.4) Mahallinde Düzeltilebilir Hata 213
(d.5) Mahallinde Hüküm Kurulma Olanağının Bulunması 213
(d.6) Sehven Yazılma 214
(d.7) Temyiz Edenin Sıfatı Nedeniyle Bozma Yapılamaması 214
4. Hükmün Düzeltilerek Esastan REDDİ veya Düzeltilerek ONANMASI 214
5. Dosyanın BOZULARAK Yeniden Hüküm Kurulmak üzere Mahkemesine Gönderilmesi (CMK 302/1.d) 216
III. TEMYİZ BAŞVURUSUNUN YARGITAY CEZA DAİRESİ TARAFINDAN İNCELENMESİ 216
A. Yargıtay Ceza Dai̇resi̇nde Temyiz İncelemesinin İşleyişi (Yargıtay Kanunu 39–40 md Yargıtay İç Yönetmeliği
17–24 md) 216
B. Yargıtay Ceza Dairesi Tarafından İlk İnceleme Sonucunda Verilebilecek Kararlar 218
1. Dosyanın Eksikliklerinin Giderilmesi İçin İade 218
2. Temyiz Başvurusunun Reddi 219
C. Yargıtay Ceza Dairesi Tarafından Esastan İnceleme Sonucunda Verilebilecek Kararlar 219
1. Temyiz Başvurusunun Esastan Reddi – Onama 219
2. Temyiz Başvurusunun Eleştirili Esastan Reddi – Eleştirili Onama 219
3. Temyiz Başvurusunun Düzelterek Esastan Reddi – Düzelterek Onama 220
4. Hükmün BOZULMASI (CMK 302/1.d) 221
D. Yargıtay Kararı Sonrası Yapılacak İşlemler (CMK 304) 221
E. Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi 222
F. Davaya Yeni̇den Bakacak Mahkemeni̇n İşlemleri̇ 222
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI
I. Kovuşturma Evresinin Sona Ermesi ve Hükmün Kesinleşmesi 225
II. Olağanüstü Kanun Yolları 226
A. Kanun Yararına Bozma (CMK 309 – 310) 226
B. Bölge Adli̇ye Mahkemesi̇ Cumhuri̇yet Başsavcılığının İti̇raz Yetki̇si̇ (CMK 308/A) 227
C. Yargılamanın Yenilenmesi (CMK 311) 228
1. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri 228
a. Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi
Sebepleri 228
b. Hükümlü Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi
Sebepleri 229
c. Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği
Hâl 230
2. Yargılamanın Yenilenmesi Usulü 230
3. Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin İlk İncelemesi 231
4. Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Karara Bağlanması 231
D. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı (CMK 308) 232
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi 232
2. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisinin Uygulaması 233
3. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Tarafından Verilen Kararın Uygulaması 234
İkinci Kitap
Uygulama Örnekleri
İKİNCİ KİTAP
BİRİNCİ BÖLÜM
Temyiz Başvurusunun Yapılması
I. Temyiz Başvurusunun Yapılması 237
A. Beyanda Bulunmak Suretiyle Temyiz Başvurusu Yapmak 237
B. Dilekçe Vermek Suretiyle Temyiz Başvurusu Yapmak 239
C. Temyiz Başvurusundan Vazgeçmek 240
İKİNCİ BÖLÜM
Temyiz Başvurusunun İncelenmesi ve Karar örnekleri
I. Temyiz Başvurusunun Hükmü Veren Mahkeme Tarafından İncelenmesi 241
II. Temyiz Başvurusunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından İncelenmesi 242
A. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı UYAP Ekranlarının
Kullanımı 242
1. Birinci Bölüm Menüleri ve İşlevleri 243
a. Esas kayıt 243
b. Dosya İşlemleri 243
(1) Dosya inceleme ekranı 243
(2) İlamlı Dosya İnceleme 246
(3) Ek Tebliğname Dosya İnceleme 248
(4) İmzalama Ekranı –Bölüme Teslim Edilen
Dosyalar 249
(5) Stajyer Savcı Dosya Kontrol 249
(6) Cümle Tanımlama 249
(7) Uygulama cümlesi tanımlama 253
(8) Karar Arama 254
(9) Yazı Yazımı 255
(10) Başka Mahkemenin Gerekçeli Kararını
Sorgulama 255
c. Yazım Bürosu İşlemleri 256
d. Genel İşlemler 257
(1) Dosya Teslim Alma 258
(2) Dosya Teslim Etme 260
(3) Dosya Sorgulama 262
(4) Tebliğname sorgu 262
(5) Şablon Özelleştirme İşlemleri 263
(6) Dosya Evrak Yazımı 263
(7) Evrak Onay İşlemleri 263
(8) İş Hatırlatma 264
e. Diğer İşlemler 264
f. Raporlar 264
g. Genel Ortak 265
h. Görünüm 265
2. İkinci Bölüm Menüleri ve İşlevleri 265
3. Üçüncü Bölüm 266
B. Dosya İnceleme ve Tebliğname Ekranı 266
1. Tebliğname Ekranının Açılması 266
2. Menü Bölmesi ve Kullanımı 267
a. Temyiz Süresinin Denetimi 268
b. Taraf Bilgileri 268
c. Uygulama Cümleleri 269
d. Cümle Grupları 270
e. Dosya Özellikleri 270
f. İstem 270
g. Tebliğname Sorgu 271
h. Tebliğname Türü 271
ı. Alt Dosya Bilgileri 272
3. Tebliğname Bölmesi ve Tebliğnamenin Bölümleri Hakkında Genel Bilgi 272
a. Görevli Dairenin Belirlenmesi 273
(1) Yargıtay 14.Maddesinin Görevli Ceza Dairesini Belirlemeye Yönelik Hükümleri 273
(2) İş Bölümü Kararının Görevli Daireyi Belirlemeye Yönelik Hükümleri 275
(2.a) Önceden Temyiz İncelemesinden Geçen Dosyalar 275
(2.b) Görevli Dairesi Değiştirilen Dosyalar 275
(2.c) Müsadere veya Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Dosyalar 275
(2.d) 1632 sy Askeri Ceza Kanunundan Doğan
İşler 275
(2.e) Yargıtay Dairesi Tarafından İlk Derece Sıfatı ile Bakılan İşler 276
(2.f) Direnme Kararları 276
b. Bölüm ve Tebliğname Numarası 276
c. Mahkeme İsmi 278
d. Karar Tarihi ve Numarası 278
e. Sanık İsmi 278
f. Müşteki – Mağdur – Katılan İsim ve Sıfatları 279
g. Suç İsmi 279
h. Suç Tarihi 279
ı. Uygulama Maddeleri 280
i. Tebliğ Tarihi 280
j. Temyiz Eden ve Temyiz Tarihi 281
k. Şablon 282
l. Sak 283
m. Temyiz Dilekçesinin Özeti 283
n. Talep 286
3. Ek Tebliğname Düzenlenmesi 287
4. Dosyanın Eksikliğin Giderilmesi İçin Mahalline Gönderilmesi 289
5. Tebliğnamesiz Gönderme İşlemi 292
6. Dosyanın Bilgisayara Aktarılması 296
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DOSYA İNCELEME ve TEBLİĞNAME DÜZENLENMESİ
I. İlk İnceleme ve İlk İnceleme Sonucunda Yazılacak Tebliğname ve Yazı Örnekleri 301
A. Dosyanın Yargıtay C.Başsavcılığı Tarafından İncelenmeksizin Mahalline İade Yazısı Örnekleri 301
B. Dosyanın Eksikliklerinin Giderilmesi için Mahkemesine Gönderilmesi ve Yazı Örnekleri 302
1. Genel Bilgi 302
2. Yazı Örnekleri 303
C. Dosyanın İncelenmeksizin İadesi ve İade Talep Sak Örnekleri 304
1. Dosyanın Hüküm Yokluğu Nedeniyle İncelenmeksizin İADESİ (İ – HY) 305
2. Dosyanın Temyiz Talebi Yokluğu Nedeniyle İncelenmeksizin İADESİ 307
3. Dosyanın Temyizden Vazgeçme Nedeniyle İncelenmeksizin İadesi 307
4. Dosyanın Başka Kanun Yoluna Tabi Olması Nedeniyle İADE 308
D. Temyiz Başvurusunun Reddi ve Red Sak Örnekleri 311
1. Temyizin Reddi Talep Sakları 312
a. Temyizin Süre Yönünden Reddi Talep Sakları 312
b. Temyiz Talebinin Hükmün Niteliği Nedeniyle Reddi Talep Sakları 313
c. Temyiz Başvurusunun Talepte Bulunan Tarafın Temyiz Yetkisinin Bulunmaması Nedeniyle Reddi Talep
Sakları 318
d. Temyizin Başvurusunun Sebep İçermemesi Nedeniyle Reddi Talep Sakları 322
2. Temyizin Reddi Kararının Temyizi 323
a. Mahkemenin Red Kararı Hukuku Uygun Olduğunun Kabulü 323
b. Mahkemenin Red Kararı Hukuku Uygun Olmadığının Kabulü 328
II. Esastan İnceleme Sonucuna Göre Yazılacak Tebliğname ve Tebliğname Şablonları 328
A. Karar Örnekleri 329
1. Esastan Red/Onama 329
2. Eleştirili Esastan Red/Eleştirili Onama 329
3. Düzelterek Esastan Red/Düzelterek Onama 330
4. Bozma 330
5. Birden Fazla Karar Türünün Birlikte Bulunması 331
B. Karar Şablonları 332
1. Beraat Kararlarına İlişkin Şablonlar 332
a. Beraat Kararına Karşı Yapılan Temyiz Başvurusunun Esastan Reddi ile Onama 332
b. Beraat Kararına Karşı Yapılan Eleştirili Esastan Reddi /Onaması Sakları 333
c. Beraat Kararına Karşı Yapılan Temyiz Başvurusunun Düzeltilerek Esastan Reddi ile Onaması 333
d. Mahkemenin Beraat Kararının Bozulması 333
2. Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Dair Kararlara İlişkin Şablonlar 334
a. Temyiz Başvurusunun Esastan Reddi ile Onanması 334
b. Temyiz Başvurusunun Eleştirilerek Esastan Reddi ile Onaması 334
c. Temyiz Başvurusunun Düzeltilerek Esastan Reddi ile Onaması 335
d. Mahkemenin Ceza Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Kararının Bozulması 335
3. Mahkûmiyet Kararlarına İlişkin Şablonlar 335
a. Temyiz Başvurusunun Esastan Reddi ile Onanması 335
b. Temyiz Başvurusunun Eleştirilerek Esastan Reddi ile Onaması 336
c. Temyiz Başvurusunun Düzeltilerek Esastan Reddi ile Onaması 336
d. Mahkemenin Mahkûmiyet Kararının Bozulması 336
4. Güvenlik Tedbirlerine Hükmedilmesine Dair Kararlarına İlişkin Şablonlar 337
a. Temyiz Başvurusunun Esastan Reddi ile Onanması 337
b. Temyiz Başvurusunun Eleştirilerek Esastan Reddi ile Onaması 337
c. Temyiz Başvurusunun Düzeltilerek Esastan Reddi ile Onaması 337
d. Mahkemenin Beraat Kararının Bozulması 338
5. Davanın Reddine Dair Kararlara İlişkin Şablonlar 338
a. Temyiz Başvurusunun Esastan Reddi ile Onanması 338
b. Temyiz Başvurusunun Eleştirilerek Esastan Reddi ile Onaması 338
c. Temyiz Başvurusunun Düzeltilerek Esastan Reddi ile Onaması 339
d. Mahkemenin Beraat Kararının Bozulması 339
6. Davanın Düşürülmesine Dair Kararlara İlişkin Şablonlar 339
a. Temyiz Başvurusunun Esastan Reddi ile Onanması 339
b. Temyiz Başvurusunun Eleştirilerek Esastan Reddi ile Onaması 340
c. Temyiz Başvurusunun Düzeltilerek Esastan Reddi ile Onaması 340
d. Mahkemenin Düşme Kararının Bozulması 341
7. Tazminat Davalarına (CMK 141) İlişkin Kararların Esastan İncelenmesi 341
a. Temyiz Başvurusunun Esastan Reddi ile Onanması 341
b. Temyiz Başvurusunun Eleştirilerek Esastan Reddi ile Onaması 341
c. Temyiz Başvurusunun Düzeltilerek Esastan Reddi ile Onaması 342
d. Mahkemenin Tazminata İlişkin Kararının Bozulması 343
C. Uygulamada Sık Rastlanan Saklar 343
1. Eleştirili Esastan Red – Eleştirili Onama Sakları 343
a. CMK’ndan Kaynaklanan Eleştiri Sakkı örnekleri 343
b. TCK Genel Hükümlerden Kaynaklanan Eleştiri Sakkı örnekleri 348
c. TCK Özel Hükümler Eleştiri Sak Örnekleri 356
d. Özel Kanunlar Eleştiri SAK Örnekleri 357
2. Düzelterek Esastan Red/Düzelterek Onama Sakları 358
a. (CMK 303/1.a) Yeniden Yargılama Gerekmemesi 358
b. (CMK 303/1.b) Asgari hadden Ceza Tayini 362
c. (CMK 303/1.c) Madde Numarasının Yanlış
Yazılması 362
d. (CMK 303/1.d) Lehe Yeni Kanun 365
e. (CMK 303/1.e) Yaş Nedeniyle İndirim 365
f. (CMK 303/1.f) Maddi Hata 365
g. (CMK 303/1.g) Uygulama Sırası Hatası 367
h. (CMK 303/1.h) Harç ve Yargılama Gideri Hatası 369
3. Bozma Sakları 371
a. Güncel Yasa Bozması Sakları 371
(1) CMK'da Yapılan Düzenlemelerden Kaynaklanan Yasa Bozmaları 371
(2) TCK’nda Yapılan Düzenlemelerden Kaynaklanan Yasa Bozmaları 372
(3) Özel Kanunlarda Yapılan Düzenlemelerden Kaynaklanan Yasa Bozmaları 375
b. Ceza Muhakemesi Usulüne Aykırılıktan Bozma Sak Örnekleri 376
c. Maddi Hukuka (Hükmün Esasına) ilişkin Bozma SAK Örnekleri 486
(1) Beraat Kararlarına İlişkin Bozma SAK
Örnekleri 487
(a) Eksik İnceleme ile Beraat Kararı Verildiğine İlişkin Bozma SAK Örnekleri 487
(b) Suçun Unsurları Oluştuğu Halde Beraat Kararı Verildiğine İlişkin Bozma SAK Örnekleri 487
(c) Sanık Hakkında Mahkûmiyet veya Başka Bir Karar Verilmesi Gerekirken Beraat Kararı Verilmesi Haline İlişkin Bozma SAK Örnekleri 490
(2) Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Kararlarına İlişkin Bozma SAK Örnekleri 490
(a) Yaş Küçüklüğü, sağır ve Dilsizlik
(CMK 223/3a) 491
(b) Zorunluluk Hali, Cebir veya Tehdit
(CMK 223/3.b) 494
(c) Meşru Savunmada Sınırın Aşılması
(CMK 223/3.c) 494
(d) Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Hata
(CMK 223/d) 495
(e) Etkin Pişmanlık (CMK 223/4a) 496
(f) Şahsi Cezasızlık Sebebinin Varlığı
(CMK 223/4b) 497
(g) Karşılıklı Hakaret (CMK 223/4c) 498
(h) Fiilin Haksızlık içeriğinin Azlığı
(CMK 223/4d) 499
(3) Mahkûmiyet Kararlarına İlişkin Bozma SAK Örnekleri 502
(a) Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği, Kast ve Taksir 502
(b) Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler (TCK 24 – 34) 510
(c) Suça Teşebbüs (TCK 35 – 36) 526
(d) Suça İştirak (TCK 35 – 41) 527
(e) Suçların İçtimaı (TCK 42 – 44) 530
(f) Cezalar, Seçenek Yaptırımlar, Erteleme
(TCK 45 – 52) 532
(g) Güvenlik Tedbirleri (TCK 53 – 60) 547
(h) Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi (TCK 61 – 62) 558
(ı) Dava ve Cezanın Düşürülmesi
(TCK 64 – 72) 561
(4) Davanın Reddi Kararlarına İlişkin Bozma SAK Örnekleri 562
(5) Durma ve Düşme Kararlarına İlişkin Bozma SAK Örnekleri 565
III. TEMYİZ BAŞVURUSUNUN YARGITAY CEZA DAİRESİ TARAFINDAN İNCELENMESİ SONUCU VERİLEBİLECEK KARAR ÖRNEKLERİ 570
A. Yargıtay Ceza Dairesi Tarafından İlk İnceleme Sonucunda Verilebilecek Kararlar 570
1. Dosyanın Eksikliklerinin Giderilmesi İçin İade 570
2. Temyiz Başvurusunun Yasal Koşullarının Bulunmadığının Tespiti 570
C. Yargıtay Ceza Dairesi Tarafından Esastan İnceleme sonucunda verilebilecek kararlar 572
IV. Yargıtay Ceza Dai̇resi̇ Kararlarına Karşı Başvurulabi̇lecek İtiraz Red/Kabul 575
A. İtiraz Dilekçesi 575
B. İnceleme Raporu 575
YARARLANILAN KAYNAKLAR 579
2020 İş Bölümü Kararı 582


 
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 60,69 TL 121,38 TL
3 40,86 TL 122,57 TL
6 21,02 TL 126,14 TL
9 14,41 TL 129,71 TL

TaksitTutarToplam
2 60,69 TL 121,38 TL
3 40,86 TL 122,57 TL
4 30,94 TL 123,76 TL
5 24,99 TL 124,95 TL

TaksitTutarToplam
2 60,69 TL 121,38 TL
3 40,86 TL 122,57 TL
4 30,94 TL 123,76 TL

TaksitTutarToplam
2 60,69 TL 121,38 TL
3 40,86 TL 122,57 TL
6 21,02 TL 126,14 TL
9 14,41 TL 129,71 TL

TaksitTutarToplam
2 60,69 TL 121,38 TL
3 40,86 TL 122,57 TL
6 21,02 TL 126,14 TL
9 14,41 TL 129,71 TL

TaksitTutarToplam
2 60,69 TL 121,38 TL
3 40,86 TL 122,57 TL
6 21,02 TL 126,14 TL
9 14,41 TL 129,71 TL

Abank

TaksitTutarToplam
2 61,73 TL 123,46 TL

AKBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 62,61 TL 125,21 TL
3 TAKSİT 42,24 TL 126,72 TL
6 TAKSİT 32,73 TL 130,90 TL
9 TAKSİT 27,30 TL 136,48 TL
12 TAKSİT 23,67 TL 142,04 TL

Garanti

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 62,61 TL 125,21 TL
3 TAKSİT 42,24 TL 126,72 TL
6 TAKSİT 32,73 TL 130,90 TL
9 TAKSİT 27,30 TL 136,48 TL
12 TAKSİT 23,67 TL 142,04 TL

Finansbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 62,61 TL 125,21 TL
3 TAKSİT 42,24 TL 126,72 TL
6 TAKSİT 32,73 TL 130,90 TL
9 TAKSİT 27,30 TL 136,48 TL
12 TAKSİT 23,67 TL 142,04 TL

Halk Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 62,61 TL 125,21 TL
3 TAKSİT 42,24 TL 126,72 TL
6 TAKSİT 32,73 TL 130,90 TL
9 TAKSİT 27,30 TL 136,48 TL
12 TAKSİT 23,67 TL 142,04 TL

İŞ Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 62,61 TL 125,21 TL
3 TAKSİT 42,24 TL 126,72 TL
6 TAKSİT 32,73 TL 130,90 TL
9 TAKSİT 27,30 TL 136,48 TL
12 TAKSİT 23,67 TL 142,04 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 62,61 TL 125,21 TL
3 TAKSİT 42,24 TL 126,72 TL
6 TAKSİT 32,73 TL 130,90 TL
9 TAKSİT 27,30 TL 136,48 TL
12 TAKSİT 23,67 TL 142,04 TL

Vakıfbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 62,61 TL 125,21 TL
3 TAKSİT 42,24 TL 126,72 TL
6 TAKSİT 32,73 TL 130,90 TL
9 TAKSİT 27,30 TL 136,48 TL
12 TAKSİT 23,67 TL 142,04 TL

Ziraat Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 62,61 TL 125,21 TL
3 TAKSİT 42,24 TL 126,72 TL
6 TAKSİT 32,73 TL 130,90 TL
9 TAKSİT 27,30 TL 136,48 TL
12 TAKSİT 23,67 TL 142,04 TL

Deniz Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 62,61 TL 125,21 TL
3 TAKSİT 42,24 TL 126,72 TL
6 TAKSİT 32,73 TL 130,90 TL
9 TAKSİT 27,30 TL 136,48 TL
12 TAKSİT 23,67 TL 142,04 TL

INGBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 62,61 TL 125,21 TL
3 TAKSİT 42,24 TL 126,72 TL
6 TAKSİT 32,73 TL 130,90 TL
9 TAKSİT 27,30 TL 136,48 TL
12 TAKSİT 23,67 TL 142,04 TL