Fırsat KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU (Eylül 2021)

 • 0.0 - 0 Yorum var.
“Bilgi canlı evriminin ayrılmaz bir parçasıdır ve insanlığın en eski tarihinden beri bilgi çağında yaşamaktadır. Günümüzdeki “Bilgi Çağını” değişik yapan, bilgi üretim, depolama, kopyalama ve nakletme süreçle-rinde son birkaç on yılda meydana gelen baş döndürücü gelişmelerdir. Ancak bu gelişmeler bir tehlikeyi de beraberinde getirmişlerdir. Günü-müzde bilgi üretim hızı o denli artmıştır ki, depolama, kopyalama ve nakletme süreçleri bu hıza yetişememektedir. Üstelik bilginin çoğu sa-nal dünyada üretilmekte, depolanmakta, kopyalanmakta ve nakledil-mektedir. Sanal dünyadaki bilgi alışverişi son derece küçük hacimler içinde gerçekleştiğinden, bu hacimlerin ne kadar kolay imha edilebile-ceklerini düşündüğümüz zaman bilginin geleceği için telâşlanmamak mümkün değildir. Bu nedenle tüm bilgi depolama işlemlerinin yalnız ve yalnızca sanal dünyaya emanet edilmesi akıllıca bir yol olarak görül-memektedir.”
 • Stokta Var

 •  
 • Piyasa Fiyatı
  49,90 TL
 • Toplam Tutar
 • Fiyatı
  40,00 TL+ KDV
 • Havale Fiyatı
  38,80 TL - %3 İNDİRİM
 • Taksitli
  4,84 TL - Taksit Sayısı 9
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Barkod 9786051684086
Baskı Tarihi Eylül 2021
Baskı Sayısı 1
Ebat 16 x 24
Sayfa Sayısı 268
Yayınevi Bilge Yayınevi
Kapak Türü Karton KapakBİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç – Madde 1 1
Kapsam – Madde 2 3
Tanımlar – Madde 3 3
İÇTİHATLAR 6
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi- 23. Hukuk Dairesi’nin 31.3.2017 tarihli, 2017/596 Esas, 2017/527 sayılı kararı; 7
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi- 12. Hukuk Dairesi 13.10.2016 Tarihli,
2016/59 Esas, 2016/68 sayılı kararı; 7
İKİNCİ BÖLÜM
Kişisel Verilerin İşlenmesi
Genel ilkeler – Madde 4 8
Kişisel verilerin işlenme şartları – Madde 5 21
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları – Madde 6 27
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi –
Madde 7 40
Kişisel verilerin aktarılması – Madde 8 47
Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması – Madde 9 50
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Haklar ve Yükümlülükler
Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü – Madde 10 51
İlgili kişinin hakları – Madde 11 57
Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler – Madde 12 57
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, Şikâyet ve Veri Sorumluları Sicili
Veri sorumlusuna başvuru – Madde 13 72
Kurula şikâyet – Madde 14 76
Şikâyet üzerine veya resen incelemenin usul ve esasları – Madde 15 79
Veri Sorumluları Sicili – Madde 16 79
BEŞİNCİ BÖLÜM
Suçlar ve Kabahatler İle Bilişim Suçları
Suçlar – Madde 17 94
Kişisel Verilerin Kaydedilmesi – Madde 35 94
YARGITAY KARARLARI 100
Yargıtay 19. Ceza Dairesinin 02.11.2020Tarihli, 2019/ 28161 Esas,
2020/ 13552 sayılı kararında; 100
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 21.10.2020 Tarihli, 2019/ 3839 Esas,
2020/ 5418 sayılı kararında; 101
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 15.01.2020 Tarihli, 2019/ 12886 Esas,
2020/ 513 sayılı kararında; 101
Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 08.01.2020 Tarihli, 2019/ 973 Esas,
2020/ 218 sayılı kararında; 102
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 18.09.2019 tarihli, 2018/8466 Esas,
2019/ 9054 sayılı kararında; 103
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 2018/ 8144 Esas, 2019/ 8317 sayılı kararında; 103
Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 11.04.2019 Tarihli, 2019/ 1285 Esas,
2019/ 6766 sayılı kararında; 104
Yargıtay 06.12.2018 tarihli, 2018/ 7276 Esas, 2018/ 21206 sayılı kararında; 105
Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nin 22.11.2018 Tarihli, 2018/2485 Esas,
2018/ 8305 sayılı kararında; 105
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 10.10.2018Tarihli, 2017/ 12189 Esas,
2018/ 9465 sayılı kararında; 106
Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 21.06.2018 Tarihli, 2014/ 10479 Esas,
2018/ 4622 sayılı kararında; 106
Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 23.05.2016 Tarih, 2015/ 31020 Esas,
10997 sayılı kararında; 107
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 16.02.2015 Tarihli, 2014/ 22994 Esas,
2015/ 2630 sayılı kararında; 107
Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 02.02.2015 Tarihli, 2014/17630 Esas,
2015/1672 sayılı kararında; 108
Yargıtay 12. CD. 19.01.2015 Tarihli, 2014/1938 Esas,
2015/593 sayılı kararında; 108
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 17.06.2014 tarihli, 2012/ 1510 Esas,
2014/ 331 Sayılı kararında; 110
Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nin 08.12.2014 Tarihli, 2013/5239 Esas,
2014/13911 sayılı kararında; 112
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 10.06.2013 Tarihli, 2013/9656 Esas,
2013/15773 sayılı kararının; 112
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 11.09.2012 Tarihli, 2012/17703 Esas,
2012/18222 sayılı kararında; 113
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin12.06.2012 Tarihli, 23504Esas,
14795 sayılı kararında; 114
Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 06.06.2012tarihli, 2010/20600Esas,
2012/13691 sayılı kararı; 114
Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 03.05.2012tarihli, 2010/17923Esas,
2012/10514 sayılı kararı; 114
Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 13.12.2010 tarihli, 2010/19559 Esas,
2010/20604 sayılı kararı; 115
DANIŞTAY KARARLARI 115
Danıştay 10. Daire’nin 20.03.2019 Tarihli, 2014/ 5728 Esas,
2019/2292 sayılı kararında; 115
Danıştay 15. Daire’nin 06.07.2017 Tarihli, 2016/ 10500 Esas sayılı kararında; 116
Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme – Madde 136 118
YARGITAY KARARLARI 124
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 11.01.2021 Tarihli, 2020/ 629 Esas,
2021/ 17 sayılı kararında; 124
Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 02.11.2020 tarihli, 2019/ 28161 Esas,
2020/ 13552 sayılı kararında; 124
Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin 27.10.2020 Tarihli, 2019/ 23499 Esas,
2020/ 17559 Sayılı kararında; 125
Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin 26.10.2020 Tarihli, 2020/ 350 Esas,
2020/ 17457 sayılı kararında; 126
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 21.10.2020 Tarihli, 2019/ 3839 Esas,
2020/ 5418 sayılı kararında; 127
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 14.10.2020 tarihli, 2020/888 Esas,
2020/5225 sayılı kararında; 127
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 14.10.2020 Tarihli, 2019/ 1889 Esas,
2020/ 5218 sayılı kararında; 128
Yargıtay8. Ceza Dairesi’nin 05.10.2020 tarihli, 2019/ 19132 Esas,
2020/ 16466 sayılı kararında; 129
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 18.09.2019 tarihli, 2018/ 8466 Esas,
2019/ 9054 sayılı kararında; 129
Yargıtay19. Ceza Dairesi’nin 24.9.2018 tarihli, 2018/3318 Esas,
2018/9281 sayılı kararı; 130
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 09.02.2015 tarihli, 2014/18327 Esas,
2015/2130 sayılı kararı; 130
Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin 20.01.2015 tarihli, 2014/38537 Esas,
2015/1341 sayılı kararı; 132
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 19.01.2015 tarihli, 2014/16564 Esas,
2015/598 sayılı kararı; 132
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 19.01.2015 tarihli, 2014/16708Esas,
2015/594 sayılı kararı; 133
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 19.01.2015 tarihli, 2014/11391 Esas,
2015/582 sayılı kararı; 134
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 19.01.2015 tarihli, 2014/11621Esas,
2015/568 sayılı kararı; 134
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 12.01.2015 tarihli, 2014/9544 Esas,
2015/46 sayılı kararında; 135
Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin 2013 tarihli, 2012/32153 Esas,
2013/25660 sayılı kararı; 137
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 10.06.2013 tarihli, 2012/19748 Esas,
2013/15776 sayılı kararı; 137
Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 18.03.2013 tarihli, 2011/10616 Esas,
2013/7641 sayılı kararı; 138
Yargıtay 12.Ceza Dairesi’nin 22.12.2014 tarihli, 2014/7023 Esas,
2014/26248 sayılı kararı; 138
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 22.12.2014 tarihli, 2014/1950 Esas,
2014/26159 sayılı kararı; 138
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 12.12.2014 tarihli, 2014/9384 Esas,
2014/25460 sayılı kararı; 140
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 05.12.2014 tarihli, 2014/8626 Esas;
2014/24806 sayılı kararı; 141
Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 01.12.2014 tarihli, 2014/7673 Esas,
2014/24196 sayılı kararı; 142
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 01.12.2014 tarihli, 2014/6746 Esas,
2014/24183 sayılı kararı; 143
Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin 2014 tarihli, 2012/31924 Esas,
2014/1479 sayılı kararı; 144
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 2013 tarihli, 2012/22005 Esas,
2013/24489 sayılı kararı; 145
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin. 02.10.2012 tarihli, 2012/20543 Esas,
2012/20422 sayılı kararı; 145
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 11.09.2012 tarihli, 2012/17703 Esas,
2012/1822 sayılı kararı; 147
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 12.06.2012 tarihli, 2012/21602 Esas,
2012/14796 sayılı kararı; 148
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 12.06.2012 tarihli, 13049 Esas,
14798 sayılı kararı; 148
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 12.06.2012 tarihli, 2011/21801 Esas,
2012/14797 sayılı kararı; 149
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 05.06.2012 Tarihli, 13104 Esas,
14146 sayılı kararı; 150
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 2012 tarihli, 2011/20072 Esas,
2012/12126 sayılı kararı; 150
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 15.05.2012 tarihli, 15747 Esas,
12099 sayılı kararı; 154
Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 13.12.2010 tarihli, 159559 Esas,
20604 sayılı kararı; 157
Nitelikli haller – Madde 137 158
YARGITAY KARARI 160
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 12.12.2018 tarihli, 2018/ 3553 Esas,
2018/ 12027 sayılı kararı; 160
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 26.09.2018 Tarihli, 2018/ 2226 Esas,
2018/ 8746 Sayılı kararında; 162
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 30.05.2018 Tarih, 2018/ 636 Esas,
2018/ 6140 Sayılı kararında; 163
Yargıtay 15. Ceza Dairesi’nin 18.04.2018 Tarihli, 2015/ 1659 Esas,
2018/ 2748 Sayılı kararında; 164
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 15.06.2016 Tarihli, 2015/ 5128 Esas,
2016/ 10207 Sayılı kararında; 164
Yargıtay 12 Ceza Dairesi’nin 16.05.2012 tarihli, 12221 Esas,
12232 sayılı kararı; 165
Danıştay 16. Dairesi’nin 21.04.2015 tarihli, 2015/ 9697 Esas,
2015/ 1941 sayılı kararı; 165
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi’nin 05.07.2017 Tarihli,
2017/ 1122 Esas, 2017/ 1114 Sayılı kararında; 165
Verileri yok etmeme – Madde 138 167
Şikâyet – Madde 139 172
YARGITAY KARARLARI 173
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 10.03.2021 Tarihli, 2019/ 4532 Esas,
2021/ 2455 Sayılı kararında; 173
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 27.01.2021 Tarih, 2020/ 871 Esas,
2021/ 736 sayılı kararında; 174
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 13.01.2021 Tarih, 2020/ 9630 Esas,
2021/ 221 sayılı kararında; 175
Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 17.12.2020 Tarihli, 2020/ 27989 Esas,
2020/ 20228 sayılı kararında; 176
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 21.10.2020 Tarihli, 2020/ 628 Esas,
2020/ 5428 Sayılı kararında; 176
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 04.06.2020 Tarihli, 2019/ 11234 Esas,
2020/ 3045 Sayılı kararında; 177
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 15.01.2020 Tarihli, 2019/ 12886 Esas,
2020/ 513 sayılı kararında; 178
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 18.09.2019 Tarihli, 2019/5493 Esas,
2019/9050 sayılı kararında; 178
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 18.09.2019 2018/ 8240 Esas,
2019/ 9053 Sayılı kararında; 179
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 2018/ 4904 Esas, 2019/ 644 sayılı kararında; 179
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 12.12.2018 Tarihli, 2018/ 5199 Esas,
2018/ 12013 sayılı kararında; 180
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 10.10.2018 Tarihli, 2017/ 12189 Esas,
2018/ 9465 sayılı kararında; 181
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 26.09.2018 Tarihli, 2017/ 10510 Esas,
2018/ 8743 sayılı kararında; 181
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 12.12.2014 tarihli, 2014/14087 Esas,
2014/25457 sayılı kararı; 182
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 08.12.2014 tarihli, 2014/10374 Esas,
2014/25873 sayılı kararı; 183
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 2013 tarihli, 2012/22005 Esas,
2013/24489 sayılı kararı; 184
Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 23.02.2009 tarihli, 2008/14948 Esas,
2009/2199 sayılı kararı; 184
Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 12.06.2008 tarihli, 2008/1869 Esas,
2008/6353 sayılı kararı; 185
Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nin 10.06.2008 tarihli, 2006/8015 Esas,
2008/9516 sayılı kararı; 185
Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 07.05.2008 tarihli, 2008/3696 Esas,
2008/4127 sayılı kararı; 185
Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 19.11.2007 tarihli, 2007/2901 Esas,
2007/8545 sayılı kararı; 185
Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 08.08.2007Tarihli, 2007/8206Esas,
2007/6665 sayılı kararı; 186
Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 19.10.2005 tarihli, 2005/5403 Esas,
2005/7765 sayılı kararı; 187
Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması – Madde 140 188
YARGITAY KARARLARI 190
YARGITAY KARARLARI 192
ALTINCI BÖLÜM
Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Teşkilat
Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Madde 19 194
Kurumun görevleri – Madde 20 194
Kişisel Verileri Koruma Kurulu – Madde 21 194
Kurulun görev ve yetkileri – Madde 22 197
Kurulun çalışma esasları – Madde 23 198
Başkan – Madde 24 199
Başkanlığın oluşumu ve görevleri – Madde 25 199
Kişisel Verileri Koruma Uzmanı ve uzman yardımcıları – Madde 26 201
Personele ve özlük haklarına ilişkin hükümler – Madde 27 201
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
İstisnalar – Madde 28 202
Kurumun bütçesi ve gelirleri – Madde 29 203
Değiştirilen ve eklenen hükümler – Madde 30 204
Yönetmelik – Madde 31 205
Geçiş hükümleri – Geçici Madde 1 / Geçici Madde 2 206
Yürürlük – Madde 32 207
Yürütme – Madde 33 207

* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 20,40 TL 40,80 TL
3 13,73 TL 41,20 TL
6 7,07 TL 42,40 TL
9 4,84 TL 43,60 TL

TaksitTutarToplam
2 20,40 TL 40,80 TL
3 13,73 TL 41,20 TL
4 10,40 TL 41,60 TL
5 8,40 TL 42,00 TL

TaksitTutarToplam
2 20,40 TL 40,80 TL
3 13,73 TL 41,20 TL
4 10,40 TL 41,60 TL

TaksitTutarToplam
2 20,40 TL 40,80 TL
3 13,73 TL 41,20 TL
6 7,07 TL 42,40 TL
9 4,84 TL 43,60 TL

TaksitTutarToplam
2 20,40 TL 40,80 TL
3 13,73 TL 41,20 TL
6 7,07 TL 42,40 TL
9 4,84 TL 43,60 TL

TaksitTutarToplam
2 20,40 TL 40,80 TL
3 13,73 TL 41,20 TL
6 7,07 TL 42,40 TL
9 4,84 TL 43,60 TL

Abank

TaksitTutarToplam
2 20,75 TL 41,50 TL

AKBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 21,04 TL 42,09 TL
3 TAKSİT 14,20 TL 42,60 TL
6 TAKSİT 11,00 TL 44,00 TL
9 TAKSİT 9,18 TL 45,88 TL
12 TAKSİT 7,96 TL 47,74 TL

Garanti

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 21,04 TL 42,09 TL
3 TAKSİT 14,20 TL 42,60 TL
6 TAKSİT 11,00 TL 44,00 TL
9 TAKSİT 9,18 TL 45,88 TL
12 TAKSİT 7,96 TL 47,74 TL

Finansbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 21,04 TL 42,09 TL
3 TAKSİT 14,20 TL 42,60 TL
6 TAKSİT 11,00 TL 44,00 TL
9 TAKSİT 9,18 TL 45,88 TL
12 TAKSİT 7,96 TL 47,74 TL

Halk Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 21,04 TL 42,09 TL
3 TAKSİT 14,20 TL 42,60 TL
6 TAKSİT 11,00 TL 44,00 TL
9 TAKSİT 9,18 TL 45,88 TL
12 TAKSİT 7,96 TL 47,74 TL

İŞ Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 21,04 TL 42,09 TL
3 TAKSİT 14,20 TL 42,60 TL
6 TAKSİT 11,00 TL 44,00 TL
9 TAKSİT 9,18 TL 45,88 TL
12 TAKSİT 7,96 TL 47,74 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 21,04 TL 42,09 TL
3 TAKSİT 14,20 TL 42,60 TL
6 TAKSİT 11,00 TL 44,00 TL
9 TAKSİT 9,18 TL 45,88 TL
12 TAKSİT 7,96 TL 47,74 TL

Vakıfbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 21,04 TL 42,09 TL
3 TAKSİT 14,20 TL 42,60 TL
6 TAKSİT 11,00 TL 44,00 TL
9 TAKSİT 9,18 TL 45,88 TL
12 TAKSİT 7,96 TL 47,74 TL

Ziraat Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 21,04 TL 42,09 TL
3 TAKSİT 14,20 TL 42,60 TL
6 TAKSİT 11,00 TL 44,00 TL
9 TAKSİT 9,18 TL 45,88 TL
12 TAKSİT 7,96 TL 47,74 TL

Deniz Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 21,04 TL 42,09 TL
3 TAKSİT 14,20 TL 42,60 TL
6 TAKSİT 11,00 TL 44,00 TL
9 TAKSİT 9,18 TL 45,88 TL
12 TAKSİT 7,96 TL 47,74 TL

INGBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 21,04 TL 42,09 TL
3 TAKSİT 14,20 TL 42,60 TL
6 TAKSİT 11,00 TL 44,00 TL
9 TAKSİT 9,18 TL 45,88 TL
12 TAKSİT 7,96 TL 47,74 TL