Yayınevi:Bilge Yayınevi
Başlangıç Tarihi:01.01.001
Bitiş Tarihi:01.01.001
Puan:100,00
Piyasa Fiyatı:125,00 TL+ KDV
Bizdeki Fiyatı:100,00 TL+ KDV
Kdv Dahil Fiyatı:108,00 TL
Havale Fiyatı:102,60 TL% 5,00 İndirim
Taksitli:12,35 TLTaksit Sayısı 9
Barkod          : 9786051682297Yayın Tarihi : OCAK 2018
Baskı Sayısı  : 1Ebat             : 16 X 24
Sayfa Sayısı  : 688Yayınevi      : Bilge
Kapak Türü   : CiltliDili               : Türkçe
Yazarlar         : Hadi SALİHOĞLU - Mustafa ÖZTÜRK - Ali PARLARYayın Yeri    : Ankara


Türkiye, coğrafi konumu ve jeopolitik öneminden kaynaklı, simetrik ve asimetrik yüksek bir risk ve tehdit altındadır. Asimetrik tehditlerin en önemlisi “Terörizm”dir. Tüm dünyada yaygın ve sınıraşan bir olgu olmakla birlikte, günümüzde terör olgusu, özellikle ülkemizde son kırk elli yıldır gündemden hiç düşmeyen ve 15 Temmuz 2016 tarihli silahlı darbe teşebbüsünden sonra gündemin üst sıralarına yerleşen bir konudur. Terörizm ile mücadelede güvenlik ve politik önlemlerin birlikte ve kesintisiz uygulanması ve tüm bireylerin görev ve sorumluluklarının bilincinde olması zorunludur. Bu nedenle terörle mücadelenin hukuksal boyutu yani terör suçları ile ilgili uygulama büyük önem arzetmektedir.

Bu kitapta TCK’nun 299-343. maddeleri arasında düzenlenen Devlete ve Anayasal Düzene Karşı Suçlar ve bunlarla bağlantılı olarak 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ceza hükümleri ile TCK’nun 220-221. maddelerinde düzenlenen Örgüt ve Etkin Pişmanlık ile ilgili açıklama ve Yargıtay CGK ve Özel Dairelerinin konulara ilişkin emsal kararlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine yer verilmiştir.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ.................................................................................................. 5

İÇİNDEKİLER...................................................................................... 7

KISALTMALAR.................................................................................. 35

 

I. BÖLÜM

DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNE VE
ORGANLARININ SAYGINLIĞINA KARŞI SUÇLAR

 

TCK. MADDE 299– CUMHURBAŞKANINA HAKARET.................... 39

AÇIKLAMA........................................................................................ 39

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:.................................. 39

II-   SUÇUN KONUSU:........................................................................ 39

III- SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU:................................................... 39

IV- SUÇUN MADDİ UNSURU:........................................................... 40

V-   SUÇUN MANEVİ UNSURU:......................................................... 40

VI- SUÇUN NİTELİKLİ HALİ:.......................................................... 40

       a)    Aleni yerlerde işlenen fiiller:..................................................... 41

       b)    Özel yerlerde işlenen fiiller:...................................................... 41

VII-       SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ:............................... 42

       a)    Teşebbüs:................................................................................. 42

       b)    İştirak:..................................................................................... 42

       c)    İçtima:..................................................................................... 42

VIII-KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:............................................................................. 42

       a)    Kovuşturma:............................................................................ 42

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................... 42

       c)    Suçun Yaptırımı:...................................................................... 42

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................... 43

YARGITAY KARARLARI.................................................................. 43

 

TCK. MADDE 300– DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNİ AŞAĞILAMA   62

AÇIKLAMA........................................................................................ 63

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:.................................. 63

II-   SUÇUN KONUSU:........................................................................ 63

       a)    Türk Bayrağı:........................................................................... 63

       b)    Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alameti olarak kullanılan işaretler:                                                                                                 63

       c)    İstiklal Marşı:........................................................................... 64

III- SUÇUN FAİLİ:.............................................................................. 64

IV- SUÇUN MADDİ UNSURU:........................................................... 64

V-   SUÇUN MANEVİ UNSURU:......................................................... 65

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:...................................... 65

VII-       SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:........................................... 65

VIII-KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:............................................................................. 65

       a)    Kovuşturma:............................................................................ 65

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................... 65

       c)    Suçun Yaptırımı:...................................................................... 65

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................... 65

YARGITAY KARARLARI.................................................................. 65

 

TCK. MADDE 301– TÜRK MİLLETİNİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ, DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA.................. 67

AÇIKLAMA........................................................................................ 67

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:.................................. 67

II-   SUÇUN KONUSU:........................................................................ 68

       a)    Türk Milleti:............................................................................ 68

       b)    Türkiye Cumhuriyeti Devleti:................................................... 69

       c)    T.B.M.M.:................................................................................ 70

       d)    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti:............................................... 70

       e)    Devletin Yargı Organları:.......................................................... 71

       f)    Devletin Askeri veya Emniyet Teşkilatı:.................................... 71

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:........................................................... 72

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:......................................................... 73

V-   SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU:.................................. 74

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ:...................................... 76

       a)    Teşebbüs:................................................................................. 76

       b)    İştirak:..................................................................................... 76

       c)    İçtima:..................................................................................... 76

VII-       SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:........................................... 76

VIII-KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:............................................................................. 76

       a)    Soruşturma ve Kovuşturma:..................................................... 76

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................... 77

       c)    Suçun Yaptırımı:...................................................................... 77

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................... 77

YARGITAY KARARLARI.................................................................. 77

 

II. BÖLÜM

DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLAR

 

TCK. MADDE 302– DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK       79

AÇIKLAMA........................................................................................ 79

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:.................................. 79

II-   SUÇUN KONUSU:........................................................................ 79

III- SUÇUN FAİLİ:.............................................................................. 80

IV- SUÇUN MADDİ UNSURU:........................................................... 80

V-   SUÇUN MANEVİ UNSURU:......................................................... 82

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ:...................................... 82

       a)    Teşebbüs:................................................................................. 82

       b)    İştirak:..................................................................................... 82

       c)    İçtima:..................................................................................... 82

VII-       SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:........................................... 82

VIII-KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:............................................................................. 82

       a)    Kovuşturma:............................................................................ 82

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................... 82

       c)    Suçun Yaptırımı:...................................................................... 82

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................... 82

YARGITAY KARARLARI.................................................................. 82

 

TCK. MADDE 303– DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİ YAPMAK.................... 98

AÇIKLAMA........................................................................................ 98

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:.................................. 98

II-   SUÇUN FAİLİ:.............................................................................. 98

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:........................................................... 99

       a)    303/1.Fıkrada Tanımlanan Suçun Maddi Unsuru:...................... 99

       b)    303/2.Fıkrada Tanımlanan Suçun Maddi Unsuru:.................... 100

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 100

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 100

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 101

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 101

       b)    İştirak:................................................................................... 101

       c)    İçtima:................................................................................... 101

VII- KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 101

       a)    Kovuşturma:......................................................................... 101

       b)    Görevli Mahkeme:................................................................. 101

       c)    Suçun Yaptırımı:................................................................... 101

       d)    Dava Zamanaşımı:................................................................. 101

 

TCK. MADDE 304– DEVLETE KARŞI SAVAŞA TAHRİK............... 101

AÇIKLAMA....................................................................................... 102

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 102

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 102

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 102

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 103

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 103

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:................................... 103

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 103

       b)    İştirak:................................................................................... 103

       c)    İçtima:................................................................................... 103

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 104

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 104

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 104

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 104

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 104

 

TCK. MADDE 305– TEMEL MİLLÎ YARARLARA KARŞI FAALİYETTE BULUNMAK İÇİN YARAR SAĞLAMA........................................... 104

AÇIKLAMA....................................................................................... 105

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 105

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 105

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 105

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 106

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 106

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 107

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 107

       b)    İştirak:................................................................................... 107

       c)    İçtima:................................................................................... 107

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 107

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 107

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 107

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 107

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 107

 

TCK. MADDE 306– YABANCI DEVLET ALEYHİNE ASKER TOPLAMA 108

AÇIKLAMA....................................................................................... 108

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 108

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 108

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 108

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 110

V-   SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU:................................. 110

VI- SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 111

       a)    Cezayı Ağırlatıcı Neden:......................................................... 111

       b)    Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Nedenler:...................... 111

VII-       SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:............................. 112

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 112

       b)    İştirak:................................................................................... 112

       c)    İçtima:................................................................................... 112

VIII-KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 112

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 112

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 112

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 112

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 112

 

TCK. MADDE 307– ASKERÎ TESİSLERİ TAHRİP VE DÜŞMAN ASKERÎ HAREKETLERİ YARARINA ANLAŞMA........................................ 112

AÇIKLAMA....................................................................................... 113

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 113

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 113

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 113

       a)    1.Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru:........................................... 113

       b)    3.Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru:........................................... 114

       c)    4.Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru:........................................... 114

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 115

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 116

       a)    Suçun Ağırlaştırıcı Nedenleri:................................................. 116

       b)    Suçun Hafifletici Nedenleri:.................................................... 116

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 116

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 116

       b)    İştirak:................................................................................... 116

       c)    İçtima:................................................................................... 116

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 116

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 116

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 117

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 117

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 117

 

TCK. MADDE 308– DÜŞMAN DEVLETE MADDİ VE MALİ YARDIM 117

AÇIKLAMA....................................................................................... 118

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 118

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 118

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 118

       a)    1.Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru:........................................... 118

       b)    2.Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru:........................................... 118

       c)    3.Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru:........................................... 119

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 120

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 120

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 120

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 120

       b)    İştirak:................................................................................... 120

       c)    İçtima:................................................................................... 120

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 120

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 120

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 120

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 120

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 120

 

III. BÖLÜM

ANAYASAL DÜZENE VE
BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR

 

TCK. MADDE 309– ANAYASAYI İHLAL......................................... 121

AÇIKLAMA....................................................................................... 121

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 121

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 122

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 122

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 123

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 123

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 123

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 123

       b)    İştirak:................................................................................... 123

       c)    İçtima:................................................................................... 123

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 123

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 123

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 123

 

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 123

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 123

YARGITAY KARARLARI................................................................ 124

 

TCK. MADDE 310– CUMHURBAŞKANINA SUİKAST VE FİİLÎ SALDIRI           158

AÇIKLAMA....................................................................................... 158

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 158

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 158

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 158

       a)    1.Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru:........................................... 158

       b)    2.Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru:........................................... 159

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 159

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 159

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 159

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 159

       b)    İştirak:................................................................................... 159

       c)    İçtima:................................................................................... 159

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 159

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 159

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 160

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 160

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 160

 

TCK. MADDE 311– YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ.................. 160

AÇIKLAMA....................................................................................... 160

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 160

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 161

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 161

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 162

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 163

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 163

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 163

       b)    İştirak:................................................................................... 163

       c)    İçtima:................................................................................... 163

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 163

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 163

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 163

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 163

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 163

 

TCK. MADDE 312– HÜKÛMETE KARŞI SUÇ................................. 163

AÇIKLAMA....................................................................................... 164

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 164

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 164

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 164

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 165

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 165

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 165

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 165

       b)    İştirak:................................................................................... 166

       c)    İçtima:................................................................................... 166

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 166

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 166

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 166

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 166

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 166

 

TCK. MADDE 313– TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÛMETİNE KARŞI SİLÂHLI İSYAN  166

AÇIKLAMA....................................................................................... 166

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 166

II-   SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU:.................................................. 166

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 167

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 168

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 168

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 169

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 169

       b)    İştirak:................................................................................... 169

       c)    İçtima:................................................................................... 169

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 169

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 169

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 169

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 169

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 169

 

TCK. MADDE 314– SİLÂHLI ÖRGÜT.............................................. 169

AÇIKLAMA....................................................................................... 170

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 170

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 170

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 170

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 174

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 175

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:................................... 175

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 175

       b)    İştirak:................................................................................... 175

       c)    İçtima:................................................................................... 175

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 176

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 176

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 176

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 176

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 176

YARGITAY KARARLARI................................................................ 176

 

TCK. MADDE 315– SİLÂH SAĞLAMA............................................. 445

AÇIKLAMA....................................................................................... 445

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 445

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 445

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 445

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 446

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 446

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 446

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 446

       b)    İştirak:................................................................................... 446

       c)    İçtima:................................................................................... 446

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 447

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 447

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 447

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 447

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 447

YARGITAY KARARLARI................................................................ 447

 

TCK. MADDE 316– SUÇ İÇİN ANLAŞMA........................................ 453

AÇIKLAMA....................................................................................... 454

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 454

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 454

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 454

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 456

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 457

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 457

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 457

       b)    İştirak:................................................................................... 457

       c)    İçtima:................................................................................... 457

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 457

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 457

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 457

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 457

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 457

 

IV. BÖLÜM

MİLLİ SAVUNMAYA KARŞI SUÇLAR

 

TCK. MADDE 317– ASKERÎ KOMUTANLIKLARIN GASBI........... 459

AÇIKLAMA....................................................................................... 459

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 459

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 459

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 459

       a)    1.Fıkradaki Suçun maddi Unsuru:........................................... 459

       b)    2.Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru:........................................... 459

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 460

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 460

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 460

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 460

       b)    İştirak:................................................................................... 460

       c)    İçtima:................................................................................... 460

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 460

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 460

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 460

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 460

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 461

 

TCK. MADDE 318– HALKI ASKERLİKTEN SOĞUTMA................ 461

AÇIKLAMA....................................................................................... 461

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 461

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 461

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 461

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 462

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 462

VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 462

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 462

       b)    İştirak:................................................................................... 462

       c)    İçtima:................................................................................... 462

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 462

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 462

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 462

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 462

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 462

 

TCK. MADDE 319– ASKERLERİ İTAATSİZLİĞE TEŞVİK............ 463

AÇIKLAMA....................................................................................... 463

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 463

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 463

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 463

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 464

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 464

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 464

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 464

       b)    İştirak:................................................................................... 464

       d)    İçtima:................................................................................... 465

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 465

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 465

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 465

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 465

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 465

 

TCK. MADDE 320– YABANCI HİZMETİNE ASKER YAZMA, YAZILMA            465

AÇIKLAMA....................................................................................... 465

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 465

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 465

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 466

       a)    1.Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru:........................................... 466

       b)    3.Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru:........................................... 467

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 467

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 467

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 467

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 467

       b)    İştirak:................................................................................... 467

       c)    İçtima:................................................................................... 467

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 467

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 467

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 467

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 467

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 467

 

TCK. MADDE 321– SAVAŞ ZAMANINDA EMİRLERE UYMAMA. 468

AÇIKLAMA....................................................................................... 468

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 468

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 468

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 468

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 468

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 468

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 468

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 468

       b)    İştirak:................................................................................... 468

       c)    İçtima:................................................................................... 468

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 469

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 469

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 469

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 469

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 469

 

TCK. MADDE 322– SAVAŞ ZAMANINDA YÜKÜMLÜLÜKLER..... 469

AÇIKLAMA....................................................................................... 469

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 469

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 469

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 469

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 471

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 471

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 471

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 471

       b)    İştirak:................................................................................... 471

       c)    İçtima:................................................................................... 471

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 471

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 471

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 471

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 472

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 472

 

TCK. MADDE 323– SAVAŞTA YALAN HABER YAYMA................ 472

AÇIKLAMA....................................................................................... 472

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 472

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 473

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 473

       a)    1.Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru:........................................... 473

       b)    4.Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru:........................................... 474

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 474

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 474

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 475

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 475

       b)    İştirak:................................................................................... 475

       c)    İçtima:................................................................................... 475

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 475

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 475

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 475

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 475

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 475

 

TCK. MADDE 324– SEFERBERLİKLE İLGİLİ GÖREVİN İHMALİ 475

AÇIKLAMA....................................................................................... 475

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 475

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 475

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 476

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 476

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 476

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 476

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 476

       b)    İştirak:................................................................................... 476

       c)    İçtima:................................................................................... 477

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 477

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 477

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 477

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 477

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 477

 

TCK. MADDE 325– DÜŞMANDAN UNVAN VE BENZERİ PAYELER KABULÜ   477

AÇIKLAMA....................................................................................... 477

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 477

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 477

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 477

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 478

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 478

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 478

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 478

       b)    İştirak ve İçtima:.................................................................... 478

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 478

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 478

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 478

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 478

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 478

 

V. BÖLÜM

DEVLET SIRLARINA KARŞI SUÇLAR VE CASUSLUK

 

TCK. MADDE 326– DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BELGELER.... 479

AÇIKLAMA....................................................................................... 479

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 479

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 479

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 479

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 481

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 481

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 481

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 481

       b)    İştirak:................................................................................... 481

       c)    İçtima:................................................................................... 481

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 481

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 481

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 481

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 481

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 481

 

TCK. MADDE 327– DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLERİ TEMİN ETME       481

AÇIKLAMA....................................................................................... 482

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 482

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 482

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 482

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 483

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 483

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 483

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 483

       b)    İştirak:................................................................................... 483

       c)    İçtima:................................................................................... 483

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 483

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 483

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 483

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 483

YARGITAY KARARI........................................................................ 483

 

TCK. MADDE 328– SİYASAL VEYA ASKERÎ CASUSLUK............. 486

AÇIKLAMA....................................................................................... 486

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 486

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 486

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 486

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 487

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 487

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 487

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 487

       b)    İştirak:................................................................................... 487

       c)    İçtima:................................................................................... 487

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 487

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 487

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 488

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 488

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 488

YARGITAY KARARLARI................................................................ 488

 

TCK. MADDE 329– DEVLETİN GÜVENLİĞİNE VE SİYASAL YARARLARINA İLİŞKİN BİLGİLERİ AÇIKLAMA................................................... 489

AÇIKLAMA....................................................................................... 490

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 490

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 490

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 490

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 490

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 490

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 490

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 490

       b)    İştirak:................................................................................... 490

       c)    İçtima:................................................................................... 491

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 491

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 491

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 491

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 491

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 491

 

TCK. MADDE 330– GİZLİ KALMASI GEREKEN BİLGİLERİ AÇIKLAMA         491

AÇIKLAMA....................................................................................... 491

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 491

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 491

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 491

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 492

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 492

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 492

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 492

       b)    İştirak:................................................................................... 492

       c)    İçtima:................................................................................... 492

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 492

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 492

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 492

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 492

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 492

 

TCK. MADDE 331– ULUSLARARASI CASUSLUK.......................... 492

AÇIKLAMA....................................................................................... 493

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 493

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 493

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 493

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 493

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 493

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 493

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 493

       b)    İştirak:................................................................................... 493

       c)    İçtima:................................................................................... 493

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 494

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 494

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 494

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 494

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 494

 

TCK. MADDE 332– ASKERÎ YASAK BÖLGELERE GİRME........... 494

AÇIKLAMA....................................................................................... 494

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 494

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 494

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 494

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 495

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 495

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 495

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 495

       b)    İştirak:................................................................................... 495

       c)    İçtima:................................................................................... 496

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 496

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 496

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 496

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 496

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 496

YARGITAY KARARLARI................................................................ 496

 

TCK. MADDE 333– DEVLET SIRLARINDAN YARARLANMA, DEVLET HİZMETLERİNDE SADAKATSİZLİK............................................. 501

AÇIKLAMA....................................................................................... 502

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 502

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 502

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 502

       a)    1.Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru:........................................... 502

       b)    3.Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru:........................................... 502

       c)    4.Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru:........................................... 503

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 503

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 504

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 504

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 504

       b)    İştirak ve İçtima:.................................................................... 504

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 504

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 504

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 504

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 504

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 504

TCK. MADDE 334– YASAKLANAN BİLGİLERİ TEMİN................. 504

AÇIKLAMA....................................................................................... 505

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 505

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 505

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 505

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 505

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 505

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 506

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 506

       b)    İştirak:................................................................................... 506

       c)    İçtima:................................................................................... 506

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 506

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 506

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 506

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 506

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 506

YARGITAY KARARLARI................................................................ 506

 

TCK. MADDE 335– YASAKLANAN BİLGİLERİN CASUSLUK MAKSADIYLA TEMİNİ............................................................................................. 512

AÇIKLAMA....................................................................................... 512

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 512

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 513

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 513

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 513

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 513

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 513

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 513

       b)    İştirak:................................................................................... 513

       c)    İçtima:................................................................................... 514

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 514

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 514

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 514

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 514

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 514

TCK. MADDE 336– YASAKLANAN BİLGİLERİ AÇIKLAMA........ 514

AÇIKLAMA....................................................................................... 514

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 514

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 514

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 514

       a)    1.Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru:........................................... 514

       b)    3.Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru:........................................... 515

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 515

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 515

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 515

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 515

       b)    İştirak:................................................................................... 515

       c)    İçtima:................................................................................... 515

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 515

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 515

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 515

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 516

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 516

 

TCK. MADDE 337– YASAKLANAN BİLGİLERİ SİYASAL VEYA ASKERÎ CASUSLUK MAKSADIYLA AÇIKLAMA........................................ 516

AÇIKLAMA....................................................................................... 516

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 516

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 516

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 516

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 516

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 517

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 517

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 517

       b)    İştirak ve İçtima:.................................................................... 517

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 517

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 517

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 517

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 517

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 517

TCK. MADDE 338– TAKSİR SONUCU CASUSLUK FİİLLERİNİN İŞLENMESİ   517

AÇIKLAMA....................................................................................... 517

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 517

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 518

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 518

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 518

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 518

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 519

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 519

       b)    İştirak:................................................................................... 519

       c)    İçtima:................................................................................... 519

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 519

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 519

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 519

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 519

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 519

 

TCK. MADDE 339– DEVLET GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ BELGELERİ ELİNDE BULUNDURMA................................................................................. 519

AÇIKLAMA....................................................................................... 520

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 520

II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 520

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 520

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 520

V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 521

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 521

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 521

       b)    İştirak ve İçtima:.................................................................... 521

VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 521

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 521

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 521

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 521

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 521

VI. BÖLÜM

YABANCI DEVLETLERLE OLAN İLİŞKİLERE
KARŞI SUÇLAR

 

TCK. MADDE 340– YABANCI DEVLET BAŞKANINA KARŞI SUÇ 523

AÇIKLAMA....................................................................................... 523

I-    KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:............................................. 523

II-   SUÇUN KONUSU:...................................................................... 523

III- SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU:.................................................. 523

IV- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 523

V-   SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 524

VI- SUÇA ÖZGÜ CEZANIN ARTIRIM ORANI:.............................. 524

VII-       KOVUŞTURMA:.................................................................. 524

 

TCK. MADDE 341– YABANCI DEVLET BAYRAĞINA KARŞI HAKARET           524

AÇIKLAMA....................................................................................... 524

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 524

II-   SUÇUN KONUSU:...................................................................... 525

III- SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 525

IV- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 525

V-   SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 525

VI- SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 525

VII-       SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ:............................. 526

VIII-KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 526

       a)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 526

       b)    Kovuşturma:.......................................................................... 526

       c)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 526

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 526

 

TCK. MADDE 342– YABANCI DEVLET TEMSİLCİLERİNE KARŞI SUÇ 526

AÇIKLAMA....................................................................................... 526

I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 526

II-   HÜKMÜN MAHİYETİ:.............................................................. 526

III- KOVUŞTURMA:......................................................................... 527

 

TCK. MADDE 343– KARŞILIKLILIK KOŞULU............................... 527

AÇIKLAMA....................................................................................... 527

 

VII. BÖLÜM

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU

 

TCK. MADDE 220– SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA 529

AÇIKLAMA....................................................................................... 529

I-    GENEL OLARAK:...................................................................... 529

II-   SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 530

III- SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU:.................................................. 530

IV- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 531

       a)    Örgüt Kurmak veya Örgütü Yönetmek:................................... 531

       b)    Örgüte Üye Olmak:................................................................ 533

       c)    Örgütün Silahlı Olması:.......................................................... 533

       d)    Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Suçlardan Dolayı Sorumluluk:           534

       e)    Örgüte Üye Olmamakla Beraber Örgüt Adına Suç İşleyen veya Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Eden Kişilerin Sorumlulukları:..................... 535

       f)    Örgütün veya Amacının Propagandasının Yapılması:............... 535

V-   SUÇUN MANEVİ UNSURU........................................................ 535

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 536

       a)    Teşebbüs:............................................................................... 536

       b)    İştirak:................................................................................... 536

       c)    İçtima:................................................................................... 536

VII-       SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:......................................... 537

       a)    AĞIRLATICI NEDEN:......................................................... 537

       b)   ETKİN PİŞMANLIK:........................................................... 537

VIII-KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 537

       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 537

       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 537

       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 537

       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 537

YARGITAY KARARLARI................................................................ 538

 

TCK. MADDE 221– ETKİN PİŞMANLIK.......................................... 551

AÇIKLAMA....................................................................................... 552

I-    CEZAYA HÜKMOLUNMAMASINI GEREKTİREN ETKİN PİŞMANLIK:     552

       a)    221/1.Fıkra:............................................................................ 552

       b)    221/2.Fıkra:............................................................................ 553

       c)    221/3.Fıkra:............................................................................ 553

       d)    221/4.Fıkra:............................................................................ 553

II-   İNDİRİLMİŞ CEZAYA HÜKMOLUNMASINI GEREKTİREN ETKİN PİŞMANLIK:.............................................................................. 553

III- ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANAN KİŞİLER HAKKINDA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMASI:................................ 554

YARGITAY KARARLARI................................................................ 554

 

VIII. BÖLÜM

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU

 

Madde 1-TERÖR TANIMI................................................................ 557

AÇIKLAMA....................................................................................... 557

Madde 2- TERÖR SUÇLUSU............................................................. 558

AÇIKLAMA....................................................................................... 559

Madde 3- TERÖR SUÇLARI.............................................................. 561

AÇIKLAMA....................................................................................... 561

Madde 4-TERÖR AMACI İLE İŞLENEN SUÇLAR.......................... 562

AÇIKLAMA....................................................................................... 562

Madde 5-CEZALARIN ARTIRILMASI............................................. 563

AÇIKLAMA....................................................................................... 563

YARGITAY KARARLARI................................................................ 563

Madde 6- AÇIKLAMA VE YAYINLAMA.......................................... 565

AÇIKLAMA....................................................................................... 565

Madde 7-TERÖR ÖRGÜTLERİ........................................................ 566

AÇIKLAMA....................................................................................... 567

YARGITAY KARARLARI................................................................ 569

Madde 8/A- NİTELİKLİ HAL............................................................ 606

AÇIKLAMA....................................................................................... 606

Madde 8/B- TÜZEL KİŞİLERİN SORUMLULUĞU........................... 606

AÇIKLAMA....................................................................................... 606

YARGITAY KARARLARI................................................................ 607

 

IX. BÖLÜM

İLGİLİ MEVZUAT

 

¨    3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU...................... 617

 

¨    6415 SAYILI TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN....................................................................................... 637

 

¨    5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN....................................................................................... 645

 

¨    5233 SAYILITERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN..................................... 655

 

¨    2911 SAYILITOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU   665

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR..................................................... 687