Yayınevi:Bilge Yayınevi
Başlangıç Tarihi:01.01.001
Bitiş Tarihi:01.01.001
Puan:166,67
Piyasa Fiyatı:180,56 TL+ KDV
Bizdeki Fiyatı:166,67 TL+ KDV
Kdv Dahil Fiyatı:180,00 TL
Havale Fiyatı:162,00 TL% 10,00 İndirim
Taksitli:20,58 TLTaksit Sayısı 9
Barkod          : 9786051682051Yayın Tarihi : Eylül 2017
Baskı Sayısı  : 4Ebat             : 16 X 24
Sayfa Sayısı  : 1154Yayınevi      : Bilge
Kapak Türü   : CiltliDili               : Türkçe
Yazar             : Mustafa KILIÇOĞLUYayın Yeri    : Ankara

İÇİNDEKİLER

DÖRDÜNCÜ BASIMA ÖNSÖZ............................................................ V

ÜÇÜNCÜ BASIMA ÖNSÖZ............................................................... VII

SUNUŞ..................................................................................................... IX

İÇİNDEKİLER....................................................................................... XI

KAYNAKLAR................................................................................... XXV

KISALTMALAR.............................................................................. XXIX

 

ÖZEL BÖLÜM

SİSTEMATİK - EMREDİCİ HÜKÜMLER - KAMU
DÜZENİ - DÜRÜSTLÜK KURALI VE HAKKIN KÖTÜYE
KULLANILMASI YASAĞI - DAVA VE TAKİP YOLLARI

 

§1.  TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA KİRA SÖZLEŞMESİ DÜZENLEMESİNİN SİSTEMATİĞİ       1

§2.  TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA KİRA SÖZLEŞMESİNE AİT HÜKÜMLERİN EMREDİCİLİĞİ   2

       I.    GENEL OLARAK........................................................................ 2

       II.   KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERDE EMREDİCİLİK 2

§3.  KİRA HUKUKUNDA KAMU DÜZENİ......................................... 3

§4.  KİRA DAVALARINDA DÜRÜSTLÜK KURALI VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI    9

       I.    KAVRAM...................................................................................... 9

             1.    Normatif Düzenleme................................................................ 9

                    A.   Diğer Kavramlarla İlişkisi.................................................. 9

             2.    Hukuki Niteliği........................................................................ 9

                    A.   İşlevi.................................................................................. 9

                           a)    Düzeltici müdahale..................................................... 9

                                 aa)  TMK. m 2/I ve TMK. m 2/II arasındaki ilişki.... 10

                                 bb)  İyi niyetle farkı................................................... 10

             3.    Dürüstlük Kuralı.................................................................... 12

                    A.   Dürüstlük Kuralının Sözleşme Yorumunda Uygulanması ve Güven İlkesi          13

                    B.   Hatır İşleri....................................................................... 15

       II.   HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI................... 16

             1.    Temel İlkeler.......................................................................... 16

             2.    Hata ile Karşılaştırılması........................................................ 16

             3.    Çelişkili Davranma Yasağı..................................................... 16

             4.    Şekil Eksikliği Dayanmak...................................................... 17

             5.    Zamanaşımı Sorunu................................................................ 18

             6.    Bir Hakkın Eziyet Edici Şekilde Kullanılmasında................. 18

             7.    Hukuki Kurumun Amacına Aykırı Kullanılması.................... 18

       III. DÜRÜSTLÜK KURALININ TEHLİKELERİ......................... 18

       IV. DÜRÜSTLÜK KURALININ KİRA HUKUKUNDAKİ YERİ 21

§5.  KİRA HUKUKUNDA DAVA VE TAKİP YOLLARI................ 27

§6.  KİRA DAVALARINDA DAVA HAKKI - TARAF EHLİYETİ 30

 

BİRİNCİ BÖLÜM

KİRA SÖZLEŞMESİ VE TAHLİYE

 

§1.  KİRA SÖZLEŞMESİ - KİRACI VE KİRAYA VERENİN HAK VE BORÇLARI - KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ - TAHLİYE........................ 47

       I.    KİRA SÖZLEŞMESİ.................................................................. 47

             1.    Sözleşme ve Sözleşme Özgürlüğü Kavramı........................... 50

             2.    Tanımı.................................................................................... 59

             3.    Kira Sözleşmesinin Hukuki Niteliği....................................... 61

             4.    Kira Sözleşmesinin Öğeleri.................................................... 66

             5.    Kira Sözleşmesinin Bazı Sözleşmelerden Farkı..................... 71

       II.   KİRA SÜRESİ............................................................................ 77

             1.    Belirli Süreli Kira Sözleşmesi................................................. 77

                    A.   Süre Kavramı................................................................... 78

                           a)    Sürenin açıkça belirlenmesi....................................... 78

                           b)   Sürenin örtülü olarak belirlenmesi............................. 79

             2.    Belirsiz Süreli Kira Sözleşmeleri............................................ 80

       III. KİRAYA VEREN VE KİRACININ HAK VE BORÇLARI... 81

             1.    Kiraya Verenin Borçları......................................................... 81

                    A.   Teslim Borcu................................................................... 81

                           a)    Kira sözleşmesiyle amaçlanan kullanıma elverişli durumda kira konusunu teslim borcu       81

                           b)   Sorumsuzluk anlaşmasının sınırlılığı....................... 100

                    B.   Vergi ve Benzeri Yükümlülüklere Kiraya Verenin Katlanma Borcu        101

                    C.   Kiraya Verenin Yan Giderlere Katlanma Borcu........... 104

                    D.   Kiraya Verenin, Kiralananın Ayıplarından Sorumluluğu 105

                           a)    Kiralananın teslim anındaki ayıplarından kiraya verenin sorumluluğu           110

                                 aa)  Kiralananın önemli ayıplarla teslimi halinde kiraya verenin sorumluluğu            110

                                 bb)  Kiralananın önemli olmayan ayıplarla tesliminde kiraya verenin sorumluluğu    123

                                 cc)  Her iki durumda da sonuç................................ 124

                           b)   Kiralananın sonradan ayıplı hale gelmesinden kiralayanın sorumluluğu        124

                                 aa)  Genel olarak..................................................... 124

                                        aaa) Kiralananın sonradan ayıplı duruma gelmesi halinde kiraya verenin sorumluluğu                                                                   124

                                        bbb)                                  Önemli ayıp durumunda........ 124

                                 bb)  Kiralanandaki ayıbın giderilmesini isteme ve fesih hakkı            129

                                        aaa) Genel olarak kiracıya tanınan seçenekler.. 129

                                        bbb)        Ayıbın kiraya veren hesabına giderilmesi........ 129

                                        ccc) Kiracının sözleşmeyi fesih hakkı.............. 129

                                        ddd)............................................ Değiştirme hakkı........ 130

                                        eee) Kiracının seçimlik hakkı kullanmasının kiralayanca engellenmesi    130

                                 cc)  Kira bedelinin indirilmesi................................. 131

                                 dd) Zararın kiraya veren tarafından giderimi.......... 133

                    E.   Üçüncü Kişinin İleri Sürdüğü Haklar Sebebiyle Sorumluluk        138

                           a)    Zapttan sorumluluk................................................. 138

                           b)   Üçüncü kişinin sözleşmenin kurulmasından sonra üstün hak sahibi olması    141

                                 aa)  Kiralananın el değiştirmesi............................... 141

                                 bb)  Üçüncü kişinin sınırlı ayni hak sahibi olması.... 145

                                 cc)  Tapu siciline şerh.............................................. 146

             2.    Kiracının Borçları................................................................. 146

                    A.   Kira bedelini ödeme borcu............................................ 146

                           a)    Kira bedeline ilişkin genel hüküm........................... 146

                           b)   Kira bedelinin ifa zamanı........................................ 168

                           c)    Kiracının temerrüdü ve tahliye............................... 175

                                 aa)  Feshin ihbarı .................................................... 175

                                 bb)  Kiracıya verilecek süre..................................... 211

                                 cc)  Temerrüt faizi................................................... 223

                    B.   Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu - Tahliye      240

                           a)    Genel yükümlülükler............................................... 240

                           b)   Yükümlülüklere aykırılık - Tahliye......................... 271

                                 aa)  Konut ve çatılı işyeri kirasında......................... 271

                                 bb)  Diğer kira ilişkilerinde...................................... 280

                                 cc)  Kira sözleşmesinin derhal feshi........................ 280

                    C.   Temizlik ve Bakım Giderlerine Ödeme Borcu.............. 291

                    D.   Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Borcu........................ 292

                    E.   Kiracının Ayıpların Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu        292

             3.    Özel Durumlar...................................................................... 293

                    A.   Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması............... 293

                           a)    Kiraya veren tarafından kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması  293

                           b)   Kiracı tarafından kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması 296

                    B.   Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri........................... 323

                    C.   Kira İlişkisinin Devri..................................................... 330

                    D.   Kiralananın Kullanılmaması.......................................... 333

                           a)    Genel olarak kiralananın kullanılmaması................. 333

                           b)   Kiralananın sözleşmenin sona ermesinden önce geri verilmesi           334

                    E.   Kira Sözleşmesinden Doğan Alacakların Takasından Feragat Yasağı      360

             4.    Sözleşmenin Sona Ermesi.................................................... 363

                    A.   Sözleşme Süresinin Geçmesi......................................... 366

                    B.   Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Fesih Bildirimi..... 369

                           a)    Genel olarak fesih bildirimi..................................... 369

                           b)   Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında fesih bildirimi       374

                           c)    Taşınır kiralarında................................................... 374

                    C.   Olağanüstü Fesih........................................................... 375

                           a)    Önemli sebepler nedeniyle olağanüstü fesih........... 375

                           b)   Kiracının iflası halinde olağanüstü fesih................. 381

                           c)    Kiracının ölümü...................................................... 390

             5.    Kiralananın Geri Verilmesi................................................... 391

                    A.   Kiralananın Geri Verilmesinin Genel Olarak Ele Alınışı 391

                    B.   Kiralananın Geri Verilmesi Sırasında Gözden Geçirilmesi ve Kiracıya Bildirim  420

             6.    Kiraya Verenin Hapis Hakkı................................................ 421

                    A.   Kiraya Verenin Kiralananda Hapis Hakkına Konu Olan Taşınırlar ve Hapis Hakkı Yasağı       421

                    B.   Üçüncü Kişilere Ait Olan Eşya Üzerinde Hapis Hakkı 422

                    C.   Hapis Hakkının Kullanılması Yöntemi.......................... 422

§2.  KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI................................ 423

       I.    KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARININ UYGULAMA ALANI           423

       II.   KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA BAĞLANTILI SÖZLEŞME            429

       III. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KULLANMA GİDERLERİ 430

       IV. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KİRACININ GÜVENCE VERMESİ         431

       V.   KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ - TAHLİYE.................................................................................. 436

             1.    Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kira Sözleşmesinin Bildirim Yoluyla Sona Ermesi - Tahliye       436

                    A.   Genel Olarak Bildirim................................................... 436

                           a)    Belirli süreli kira sözleşmelerinde............................ 436

                                 aa)  Kiracı açısından................................................ 436

                                 bb)  Kiraya veren açısından – on yıllık uzayan süre 441

                           b)   Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde......................... 453

                           c)    Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda   454

                    B.   Fesih Bildiriminin Geçerliliği........................................ 454

                           a)    Şekli geçerliliği........................................................ 454

                           b)   Aile konutu olarak kiralanan taşınmazlarda fesih koşulları     454

                                 aa)  Eşin açık rızası koşulu...................................... 463

                                 bb)  Eşin açık rızasının alınmasının mümkün olmaması veya haklı sebep olmaksızın rızasını vermekten kaçınması............................ 463

                                 cc)  Kiracı olmayan eşin kiraya verene bildirimde bulunarak kira sözleşmesinin tarafı sıfatı kazanması hali......................................... 463

             2.    Dava Yoluyla Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Sona Ermesi - Tahliye           464

                    A.   Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebeplerle Sözleşmenin Sona Ermesi - Tahliye  464

                           a)    Konut ya da işyeri gereksinimi (ihtiyacı) ve yeniden inşa ve imar nedeniyle dava yoluyla fesih - Tahliye......................................................... 464

                                 aa)  Konut ihtiyacı ve fesih süresi - Tahliye............ 464

                                        aaa) Konut ihtiyacı........................................... 464

                                        bbb) Fesih süreleri............................................ 472

                                 bb)  İşyeri ihtiyacı ve fesih süresi - Tahliye............. 476

                                 cc)  Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı genişletilmesi ya da değiştirilmesi nedeniyle kiralananın boşaltılması 489

                           b)   Kiralananın yeni malikinin gereksinimi (ihtiyacı) nedeniyle dava yoluyla fesih - Tahliye       498

                                 aa)  Altı aylık süre .................................................. 498

                                 bb)  Bir aylık süre.................................................... 499

                    B.   Kiracıdan Kaynaklanan Sebeplerle Kira Sözleşmenin Sona Ermesi - Tahliye      507

                           a)    Tahliye taahhüdü nedeniyle fesih - Tahliye............ 507

                           b)   İki haklı ihtar nedeniyle fesih - Tahliye.................. 518

                           c)    Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe ve belde belediye sınırları içerisinde oturmaya elverişli konutun bulunması nedeniyle fesih - Tahliye        527

                    C.   Dava Süresinin Uzaması - Yazılı Bildirim..................... 528

                    D.   Dava Yoluyla Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi Sebeplerinin Sınırlılığı         531

                    E.   Yeniden Kiralama Yasağı............................................. 534

                           a)    Kiraya verenin gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağlama durumunda       535

                           b)   Yeniden inşa ve imar amacıyla kiralananın boşaltılması sağlanan taşınmazlarda       535

                           c)    Yasağa aykırılığın yaptırımı - Tazminat.................. 537

                    F.    Kiracının Ölümünde Kira Sözleşmesinin Sürdürülmesi 537

§3.  ÜRÜN KİRASI............................................................................... 538

       I.    ÜRÜN KİRASININ TANIMI - UYGULANACAK HÜKÜMLER - TUTANAK DÜZENLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ................................................................... 538

             1.    Tanımı ve Hukuki Niteliği.................................................... 538

             2.    Ürün Kirasına İlişkin Uygulanacak Hükümler..................... 543

             3.    Tutanak Düzenleme Yükümlülüğü ..................................... 550

       II.   ÜRÜN KİRASINDA KİRAYA VERENİN BORÇLARI...... 550

             1.    Kiracıya Teslim Borcu.......................................................... 550

             2.    Esaslı Onarımlar................................................................... 552

       III. KİRACININ BORÇLARI........................................................ 552

             1.    Kira Bedelini ve Yan Giderleri Ödeme Borcu..................... 552

                    A.   Genel Olarak Kira Bedelini ve Yan Giderleri Ödeme Borcu        552

                    B.   Olağanüstü Durumlarda Kira Bedelinden İndirim........ 554

             2.    Kiralananı Kullanma ve İşletme Borcu................................ 555

             3.    Bakım Borcu........................................................................ 556

       IV. ÜRÜN KİRASINDA ALT KİRA VE KULLANIM HAKKINI DEVİR YASAĞI     556

       V.   ÜRÜN KİRASINDA SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ...... 557

             1.    Ürün Kirasında Sözleşmenin Sona Erme Sebepleri............. 557

                    A.   Sürenin Geçmesi............................................................ 557

                           a)    Belirli süreli kira sözleşmesinde.............................. 557

                           b)   Tarafların örtülü olarak kira sözleşmesini sürdürmeleri hali    559

                           c)    Yenilenen kira sözleşmesinin yasal bildirim süresine uyularak feshi  561

 

                    B.   Fesih Bildirimi............................................................... 561

                           a)    Belirsiz süreli kira sözleşmesinde fesih bildirimi..... 561

                           b)   Tarımsal taşınmazlara ilişkin ürün kiralarında fesih bildirimi  561

                    C.   Olağanüstü Fesih........................................................... 561

                           a)    Önemli sebepler...................................................... 561

                           b)   Ürün kirasında kiracının iflası................................. 565

                           c)    Ürün kirasında kiracının ölümü............................... 566

             2.    Kira Sözleşmesinin Sona Ermenin Sonuçları....................... 566

                    A.   Geri Verme.................................................................... 566

                    B.   Tutanağa Geçirilmiş Eşya.............................................. 566

                           a)    Eşyaların geri verilmesi veya değer eksikliklerini giderme yükümlülüğü       566

                           b)   Kiracının sorumluluktan kurtuluş kanıtı.................. 567

                           c)    Tazminat hakkı........................................................ 567

                    C.   Ürün ve Yetişme Giderleri............................................ 567

                    D.   Saman, Gübre ve Benzerleri.......................................... 567

       VI. HAYVAN KİRASI................................................................... 568

             1.    Hayvan Kirasının Konusu.................................................... 568

             2.    Hayvan Kirasında Sorumluluk............................................. 568

             3.    Hayvan Kirasında Fesih....................................................... 568

 

İKİNCİ BÖLÜM

KİRA HUKUKUNDAN DOĞAN ALACAKLAR

 

§1.  KİRA ALACAĞI........................................................................... 569

§2.  KEFİLİN SORUMLULUĞU........................................................ 610

§3.  ZAMANAŞIMI............................................................................... 626

§4.  SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME........................................................ 628

§5.  CEZAİ ŞART.................................................................................. 635

§6.  İCRA İNKÂR TAZMİNATI......................................................... 654

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KİRA HUKUKUNDAN DOĞAN TAZMİNATLAR

 

§1.  KİRA HUKUKUNDAN DOĞAN ZARARLAR........................ 671

       I.    ZARAR KAVRAMI VE TÜRLERİ........................................ 671

             1.    Zarar Kavramı...................................................................... 671

             2.    Zarar Türleri......................................................................... 675

                    A.   Normatif Zarar.............................................................. 675

                    B.   Gerçek Zarar (Olumlu Zarar)......................................... 676

                    C.   Yoksun Kalınan Kazanç................................................ 677

                    D.   Nesnel Zarar.................................................................. 700

             3.    Zararın Hesaplanması........................................................... 701

                    A.   Temel Esaslar................................................................. 701

                    B.   Zarardan Faydaların İndirilmesi (Denkleştirme)........... 706

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KİRA TESPİTİ (KİRANIN BELİRLENMESİ)

 

§1.  KİRA BEDELİ............................................................................... 707

       I.    GENEL OLARAK KİRA BEDELİ......................................... 707

       II.   KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ (TESPİTİ).................. 712

             1.    Kira Bedelinin Kira Sözleşmesi Taraflarınca Belirlenmesi Durumunda Yenilenen Kira Dönemlerinde Kira Bedelinin Belirlenmesi......................... 714

             2.    Sözleşme Taraflarınca Kira Bedeli Konusunda Bir Anlaşma Yapılmaması Durumu  724

             3.    Beş Yıldan Uzun Süreli Kira Sözleşmelerinde Kira Bedelinin Belirlenmesi   767

             4.    Kira Sözleşmesinde Kira Bedelinin Yabancı Para Olarak Kararlaştırılması    771

       III. KİRA BEDELİ BELİRLENMESİ (TESBİTİ) İÇİN DAVA AÇMA VE KİRA BEDELİNİ UYGULAMA DÖNEMİ.......................................................... 776

             1.    Kira Bedeli Davasını Açma Süresi....................................... 776

             2.    Dönemsel Dava Açma Süresi .............................................. 780

                    A.   Kira sözleşmesinde yeni kira dönemi ile ilgili bir hüküm yok ise  782

                    B.   Kira Sözleşmesinde Yeni Kira Döneminde Kira Bedelinin Arttırılacağına İlişkin Bir Hükmün Bulunması...................................................................... 790

       IV. KİRACI ALEYHİNE DÜZENLEME YASAĞI..................... 792

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İLAMSIZ VE İLAMLI İCRA YOLUYLA TAHLİYE

 

§1.  İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYE..................................... 829

       I.    ADİ KİRA VE HASILAT KİRALARI İÇİN ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ SÜRESİ  829

             1.    Takip Talebi                                                                           834

             2.    Ödeme Emri ve Ödeme Emrine Karşı Durmama................. 842

             3.    İtirazın Sonuçları.................................................................. 861

       II.   ADİ KİRALAR VE HASILAT KİRALARI İÇİN İTİRAZ ETMEMENİN SONUÇLARI    862

       III. KİRACININ KİRA BORCUNA İTİRAZI VE İTİRAZIN KALDIRILMASI YÖNTEMİ     869

       IV. KİRA SÖZLEŞMESİ DIŞINDAKİ İTİRAZLAR VE TAHLİYE........ 877

       V.   KIYASEN UYGULANACAK HÜKÜMLER........................ 889

       VI. TAŞINIR MALLAR ÜZERİNDEKİ HAPİS HAKKININ DEFTER TUTULARAK KORUNMASI  897

       VII.      KİRALANANDAN KAÇIRILAN EŞYALARI TAKİP HAKKI   898

       VIII.KİRALANANIN TAHLİYE EMRİ VE İÇERİĞİ................ 898

       IX. KİRALANANIN TAHLİYESİ VE TESLİMİ......................... 901

       X.   İTİRAZ MÜDDETİ VE ŞEKLİ............................................... 901

       XI. İTİRAZIN KALDIRILMASI................................................... 902

       XII.      KİRALANAN TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BULUNMASI DURUMUNDA İCRA MÜDÜRÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER............................. 902

§2.  İLAMLI İCRA YOLUYLA TAHLİYE....................................... 916

       I.    GENEL OLARAK ................................................................... 916

       II.   TAŞINMAZLARIN TAHLİYE VE TESLİMİ........................ 917

             1.    Taşınmazın Borçlu Elinde Bulunması Durumunda.............. 917

             2.    Taşınmazın Üçüncü Kişinin Elinde Bulunması Durumu...... 918

 

ALTINCI BÖLÜM

KİRA UYARLAMASI

 

§1.  KAVRAM VE HUKUKİ NİTELİĞİ........................................... 941

 

YEDİNCİ BÖLÜM

KİRA DAVALARINDA USUL

 

§1.  KİRA DAVALARINDA GÖREV................................................ 979

       I.    KİRA DAVALARI................................................................... 979

             1.    Genel Kapsamı..................................................................... 979

             2.    Ayrık Hal........................................................................... 1026

§2.  KİRA DAVALARINDA YETKİ............................................... 1029

       I.    GENEL OLARAK YETKİ..................................................... 1029

       II.   SÖZLEŞME KAVRAMI ....................................................... 1030

       III. SÖZLEŞMENİN İFASI VE İFA YERİ................................. 1034

§3.  HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI............................................. 1037

       I.    NORMUN ANALİTİĞİ VE DOKTRİN............................... 1037

       II.   HUKUKİ DİNLENİLME KAVRAMI.................................. 1038

§4.  TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ................................................. 1045

       I.    GENEL OLARAK.................................................................. 1045

       II.   TALEPLE BAĞLILIK İLKESİNE HAKİM OLAN ESASLAR 1046

             1.    Hakimin, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır................... 1046

§5.  HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ........................ 1054

§6.  İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ  1056

       1.    İddia ve savunmanın serbestçe yapılabilme halleri................... 1056

       2.    İddia ve savunmaya getirilen sınırlamalar................................ 1056

             a)    Ön inceleme aşamasında karşı tarafın muvafakati ile ....... 1056

             b)   Ön inceleme duruşmasında taraflardan birinin mazeretsiz gelmemesi 1056

§7.  KESİN HÜKÜM........................................................................... 1059

       1.    Kesin Hükmün Tanımı Etkisi ve Öğeleri.................................. 1059

       2.    Kesin Hükmün Etkisi............................................................... 1059

             a)    Kesin hükmün olumlu etkisi............................................... 1059

             b)   Kesin hükmün olumsuz etkisi............................................ 1059

             c)    Kesin hükmün hukuki niteliği............................................ 1059

             d)   Kesin hükmün türleri.......................................................... 1060

                    aa)  Şekil anlamında kesin hüküm...................................... 1060

                    bb)  Maddi anlamda kesin hüküm...................................... 1060

       3.    Kesin Hükmün Öğeleri............................................................. 1061

             a)    Tarafları aynı olması........................................................... 1061

             b)   Dava sebebinin ve ilk davanın hüküm fıkrası ile ikinci davaya ait talep sonucunun aynı olması       1062

             c)    Dava Konusunun Aynı Olması.......................................... 1062

§8.  SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU....................................... 1063

       1.    Genel Olarak Senet Kavramı.................................................... 1063

       2.    Senedin öğeleri......................................................................... 1064

       3.    Senetle İspat Koşulu................................................................. 1065

       4.    Karşı Tarafın Açık İzni............................................................. 1071

§9.  YEMİN........................................................................................... 1085

 

§10. YARGILAMA GİDERLERİ.................................................... 1098

        I.   DELİL İKAMESİ İÇİN AVANS........................................... 1098

        II. YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK......... 1099

§11. USULE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ KARARLAR.............................. 1108

 

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ............................... 1149