Yayınevi:Bilge Yayınevi
Başlangıç Tarihi:01.01.001
Bitiş Tarihi:01.01.001
Puan:53,00
Piyasa Fiyatı:60,00 TL+ KDV
Bizdeki Fiyatı:53,00 TL+ KDV
Kdv Dahil Fiyatı:57,24 TL
Havale Fiyatı:54,38 TL% 5,00 İndirim
Taksitli:6,55 TLTaksit Sayısı 9

Barkod: 9786051681849
Yayın Tarihi: Ocak 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 692
Yayınevi: Bilge Yayınevi
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Derleyen: Dr. Sefer Oğuz & Av. Uğur Kara


 

İÇİNDEKİLER

 

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE KORUMADAN

YARARLANACAK KİŞİLER

Amaç ve kapsam...................................................................

Tanımlar................................................................................

Korumadan yararlanacak kişiler............................................

 

BİRİNCİ KİTAP

MARKA

BİRİNCİ KISIM

MARKA HAKKI VE KAPSAMI

Marka olabilecek işaretler.....................................................

Marka tescilinde mutlak ret nedenleri....................................

Marka tescilinde nispi ret nedenleri.......................................

Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları.......

Markanın başvuru eserlerinde yer alması..............................

Markanın kullanılması...........................................................

Ticari vekil veya temsilci adına tescilli markaya ilişkin talepler        

 

İKİNCİ KISIM

BAŞVURU VE İTİRAZ

BİRİNCİ BÖLÜM

BAŞVURU, RÜÇHAN HAKKI VE İNCELEME

Başvuru şartları, sınıflandırma ve bölünme...........................

Rüçhan hakkı ve etkisi..........................................................

Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü............................

Madrid Protokolü kapsamında yapılan uluslararası marka başvuruları         

Şeklî inceleme, şeklî eksikliklerin giderilmesi ve başvuru tarihi       

Başvurunun mutlak ret nedenleri açısından incelenmesi ve yayımlanması   

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN GÖRÜŞLERİ, İTİRAZLAR VE İTİRAZLARIN İNCELENMESİ

Üçüncü kişilerin görüşleri.....................................................

Yayıma itiraz.........................................................................

Yayıma itirazın incelenmesi..................................................

Karara itiraz..........................................................................

Karara itirazların incelenmesi................................................

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

TESCİL, KORUMA SÜRESİ VE YENİLEME

Tescil....................................................................................

Koruma süresi ve yenileme...................................................

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

LİSANS

Lisans....................................................................................

BEŞİNCİ KISIM

HAKKIN SONA ERMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

HÜKÜMSÜZLÜK VE İPTAL

Hükümsüzlük hâlleri ve hükümsüzlük talebi........................

İptal hâlleri ve iptal talebi......................................................

Hükümsüzlüğün ve iptalin etkisi...........................................

 

İKİNCİ BÖLÜM

DİĞER SONA ERME HÂLLERİ VE SONUÇLARI

Sona erme ve sonuçları.........................................................

ALTINCI KISIM

MARKA HAKKINA TECAVÜZ

Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller....................................

Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler....................

 

YEDİNCİ KISIM

GARANTİ MARKASI VE ORTAK MARKA

Garanti markası ve ortak marka

Garanti markası veya ortak marka teknik şartnamesi

 

İKİNCİ KİTAP

COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADI

BİRİNCİ KISIM

COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADI HAKKI

Menşe adı, mahreç işareti ve geleneksel ürün adı..................

Tescil edilmeyecek adlar.......................................................

 

İKİNCİ KISIM

BAŞVURU VE İTİRAZLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADI

BAŞVURUSU

Başvuru hakkı.......................................................................

Başvuru şartları.....................................................................

Başvurunun incelenmesi ve yayımı.......................................

Yabancı ülke kaynaklı başvurular.........................................

 

İKİNCİ BÖLÜM

İTİRAZ VE İTİRAZIN İNCELENMESİ

İtiraz ve itirazın incelenmesi..................................................

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

TESCİL VE DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ

Tescil....................................................................................

Değişiklik talepleri................................................................

Başvuru yapan veya tescil ettirenlerde değişiklik..................

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

HAKKIN KAPSAMI, KULLANIM VE DENETİM

Coğrafi işaret korumasının elde edilmesi ve tescilden doğan hakların kapsamı        

Geleneksel ürün adı korumasının elde edilmesi ve tescilden doğan hakkın kapsamı           

Tescilli coğrafi işaretin ve geleneksel ürün adının kullanımı.

İyiniyetli kullanım.................................................................

Markalarla ilişki....................................................................

Kullanımın denetimi..............................................................

 

BEŞİNCİ KISIM

HAKKIN SONA ERMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

HÜKÜMSÜZLÜK

Hükümsüzlük talebi ve hükümsüzlük hâlleri........................

Hükümsüzlüğün etkisi...........................................................

 

İKİNCİ BÖLÜM

HAK VE SORUMLULUKTAN VAZGEÇME

Tescilin sağladığı hak ve sorumluluktan vazgeçme...............

 

ALTINCI KISIM

HAKKA TECAVÜZ

Coğrafi işaret hakkına tecavüz sayılan fiiller.........................

Geleneksel ürün adı hakkına tecavüz sayılan fiiller..............

ÜÇÜNCÜ KİTAP

TASARIM

BİRİNCİ KISIM

TASARIM HAKKI VE KAPSAMI

Tasarım ve ürün....................................................................

Yenilik ve ayırt edicilik.........................................................

Kamuya sunma.....................................................................

Koruma kapsamı ve koruma dışı hâller.................................

Tasarım hakkının kapsamı ve sınırları...................................

Önceki kullanımdan doğan hak.............................................

 

İKİNCİ KISIM

BAŞVURU, İNCELEME VE TESCİL

BİRİNCİ BÖLÜM

TASARIM BAŞVURUSU, RÜÇHAN HAKKI VE

İNCELEME

Başvuru şartları, sınıflandırma ve çoklu başvuru..................

Rüçhan hakkı ve etkisi..........................................................

Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü............................

İnceleme...............................................................................

 

İKİNCİ BÖLÜM

TESCİL VE YAYIM

Tescil ve yayım.....................................................................

Yayımın ertelenmesi.............................................................

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İTİRAZ VE İTİRAZIN İNCELENMESİ

Karara ve tescile itiraz...........................................................

İtirazın incelenmesi...............................................................

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KORUMA SÜRESİ VE YENİLEME

Tasarımın koruma süresi ve yenileme...................................

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

HAK SAHİPLİĞİ VE GASP

Hak sahipliği.........................................................................

Tasarımın gaspı.....................................................................

Gaspın sona erdirilmesinin sonuçları.....................................

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

ÇALIŞANLARIN TASARIMLARI

Hizmet ilişkisi ile diğer iş görme ilişkilerindeki hak sahipliği.

Çalışanlar tarafından yapılan tasarımlara ilişkin hak talebinde bedel

 

BEŞİNCİ KISIM

LİSANS

Lisans....................................................................................

Hakkın devrinden veya lisans vermekten doğan sorumluluk

 

ALTINCI KISIM

HAKKIN SONA ERMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

HÜKÜMSÜZLÜK

Hükümsüzlük hâlleri.............................................................

Hükümsüzlük talebi..............................................................

Hükümsüzlüğün etkisi...........................................................

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

DİĞER SONA ERME HÂLLERİ VE SONUÇLARI

Sona erme ve sonuçları.........................................................

 

YEDİNCİ KISIM

TASARIM HAKKINA TECAVÜZ

Tasarım hakkına tecavüz sayılan fiiller.................................

 

DÖRDÜNCÜ KİTAP

PATENT VE FAYDALI MODEL

BİRİNCİ KISIM

PATENT HAKKI

BİRİNCİ BÖLÜM

PATENTLENEBİLİRLİK ŞARTLARI

Patentlenebilir buluşlar ve patentlenebilirliğin istisnaları.......

Yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilir olma......

Buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkilemeyen açıklamalar       

 

İKİNCİ BÖLÜM

PATENT HAKKININ KAPSAMI

Patent hakkının kapsamı ve sınırları......................................

Buluşun dolaylı kullanımının önlenmesi...............................

Önceki kullanımdan doğan hak.............................................

Kanuni tekel..........................................................................

Korumanın kapsamı..............................................................

 

İKİNCİ KISIM

BAŞVURU, PATENTİN VERİLMESİ VE İTİRAZ

BİRİNCİ BÖLÜM

BAŞVURU VE RÜÇHAN HAKKI

Patent başvurusu için gerekli belgeler ve başvuru tarihinin kesinleşmesi      

Buluş bütünlüğü ve bölünmüş başvuru.................................

Buluşun açıklanması, tarifname, istemler ve özet..................

Rüçhan hakkı ve etkisi..........................................................

Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü............................

 

İKİNCİ BÖLÜM

PATENTİN VERİLMESİ

Başvurunun şeklî şartlara uygunluk açısından incelenmesi...

Araştırma talebi, araştırma raporunun düzenlenmesi ve yayımlanması        

Başvurunun yayımlanması ve etkileri...................................

İnceleme talebi, inceleme raporunun düzenlenmesi ve patentin verilmesi    

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İTİRAZ VE İTİRAZIN İNCELENMESİ

İtiraz ve itirazın incelenmesi..................................................

Kurum kararlarına itiraz........................................................

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KORUMA SÜRESİ VE YILLIK ÜCRETLER

Koruma süresi ve yıllık ücretler............................................

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

PATENT SÜRECİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

Patent başvurusu ve patentin üçüncü kişilerce incelenmesi...

Patent başvurusunda ve patentte yapılacak değişiklikler ve düzeltmeler      

Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna ve faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülmesi......................................................................

Patent başvurusunun geri çekilmesi.......................................

Sicile kayıt ve hükümleri.......................................................

İşlemlerin devam ettirilmesi ve hakların yeniden tesisi..........

Hatalı işlemler.......................................................................

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

HAK SAHİPLİĞİ VE GASP

Patent isteme hakkı...............................................................

Patent başvurularında hak sahipliğine ilişkin işlemler............

Patentin gaspı ve gaspın sona erdirilmesinin sonuçları..........

Ortaklık ilişkisi ve patentin bölünmezliği..............................

 

BEŞİNCİ KISIM

ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI

Hizmet buluşu ve serbest buluş.............................................

Hizmet buluşuna dair bildirim yükümlülüğü.........................

İşverenin buluşa ilişkin hakkı ve hak talebinde bedel...........

Hizmet buluşu için patent başvurusu yapılması.....................

Çalışan buluşlarına ilişkin hükümlerin emredici niteliği ve hakkaniyete uygunluk şartı       

Tarafların patent başvurusu ile ilgili hak ve yükümlülükleri..

Serbest buluş, bildirim yükümlülüğü ve teklifte bulunma yükümlülüğü       

Çalışanın önalım hakkı..........................................................

Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar..........

Kamu destekli projelerde ortaya çıkan buluşlar.....................

 

ALTINCI KISIM

EK VE GİZLİ PATENT

Ek patent...............................................................................

Gizli patent............................................................................

 

 

YEDİNCİ KISIM

LİSANS

BİRİNCİ BÖLÜM

SÖZLEŞMEYE DAYALI LİSANS

Sözleşmeye dayalı lisans.......................................................

Bilgi verme yükümlülüğü......................................................

Hakkın devrinden ve lisans vermeden doğan sorumluluk.....

Lisans verme teklifi...............................................................

 

İKİNCİ BÖLÜM

ZORUNLU LİSANS

Zorunlu lisans.......................................................................

Kullanılmama durumunda zorunlu lisans..............................

Patent konularının bağımlılığı hâlinde zorunlu lisans.............

Kamu yararı nedeniyle zorunlu lisans...................................

Zorunlu lisansın hukuki niteliği ve güven ilişkisi...................

Ek patentte zorunlu lisans kapsamı.......................................

Zorunlu lisansın devri...........................................................

Şartlarda değişiklik talebi ve zorunlu lisansın iptali...............

Sözleşmeye dayalı lisans hükümlerinin uygulanabilirliği.......

 

SEKİZİNCİ KISIM

HAKKIN SONA ERMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

HÜKÜMSÜZLÜK

Hükümsüzlük hâlleri

Patentin hükümsüzlüğünün etkisi

 

İKİNCİ BÖLÜM

DİĞER SONA ERME HÂLLERİ VE SONUÇLARI

DOKUZUNCU KISIM

PATENT HAKKINA TECAVÜZ

Patent veya faydalı model hakkına tecavüz sayılan fiiller.....

ONUNCU KISIM

FAYDALI MODEL

Faydalı model ile korunabilir buluşlar ve istisnaları..............

Şeklî inceleme, araştırma talebi, itiraz ve faydalı modelin verilmesi 

Faydalı modelin hükümsüzlüğü............................................

Patentler ile ilgili hükümlerin uygulanabilirliği ve çifte koruma        

 

BEŞİNCİ KİTAP

ORTAK VE DİĞER HÜKÜMLER

BİRİNCİ KISIM

ORTAK HÜKÜMLER

Süreler ve bildirimler.............................................................

Ortak temsilci........................................................................

Hukuki işlemler.....................................................................

Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin ileri sürebileceği talepler       

Tazminat...............................................................................

Yoksun kalınan kazanç.........................................................

Hakkın tüketilmesi................................................................

Dava açılamayacak kişiler.....................................................

Tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin dava ve şartları..........

Önceki tarihli hakların etkisi.................................................

Görevli ve yetkili mahkeme..................................................

Zamanaşımı...........................................................................

Lisans alanın dava açması ve şartları.....................................

İhtiyati tedbir talebi ve ihtiyati tedbirin niteliği......................

İşlem yetkisi olan kişiler ve tebligat.......................................

Ücretler, ödenme süreleri ve sonuçları..................................

Kararların uygulanması.........................................................

 

 

Hızlı imha prosedürü.............................................................

Geleneksel ürün adlarına uygulanacak hükümler..................

Yönetmelik...........................................................................

 

İKİNCİ KISIM

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 166............................................................................

Madde 167............................................................................

Madde 168............................................................................

Madde 169............................................................................

Madde 170............................................................................

Madde 171............................................................................

Madde 172............................................................................

Madde 173............................................................................

Madde 174............................................................................

Madde 175............................................................................

Madde 176............................................................................

Madde 177............................................................................

Madde 178............................................................................

Madde 179............................................................................

Madde 180............................................................................

Madde 181............................................................................

Madde 182............................................................................

Madde 183............................................................................

Madde 184............................................................................

Madde 185............................................................................

Madde 186............................................................................

Madde 187............................................................................

Madde 188............................................................................

Madde 189............................................................................

Atıflar...................................................................................

Yürürlükten kaldırılan mevzuat.............................................

551, 554, 555 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin hükümlerinin uygulanması           

Mevcut yönetmeliklerin uygulanması....................................

Suç eşyalarının imhası...........................................................

İptal yetkisinin mahkemeler tarafından kullanılması.............

Yenileme talepleri.................................................................

Görülmekte olan davalar ......................................................

Yürürlük...............................................................................

Yürütme................................................................................

 

EKLER

EK – 1: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik        

EK – 2: Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ      

EK – 3: Paris Sözleşmesi......................................................

EK – 4: Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması...............

EK – 5: Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi

 

KAVRAM DİZİNİ