Yayınevi:Bilge Yayınevi
Başlangıç Tarihi:01.01.001
Bitiş Tarihi:01.01.001
Puan:58,00
Piyasa Fiyatı:64,72 TL+ KDV
Bizdeki Fiyatı:58,00 TL+ KDV
Kdv Dahil Fiyatı:62,64 TL
Havale Fiyatı:59,51 TL% 5,00 İndirim
Taksitli:7,17 TLTaksit Sayısı 9
Barkod          : 9786051682365Yayın Tarihi : Ocak 2018
Baskı Sayısı  : 2Ebat             : 16 X 24
Sayfa Sayısı  : 256Yayınevi      : Bilge
Kapak Türü   : Karton KapakDili               : Türkçe
Yazar             : M. Yasin ASLANYayın Yeri    : Ankara

İÇİNDEKİLER

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ....................................................................... 3

ÖNSÖZ...................................................................................................... 5

İÇİNDEKİLER........................................................................................... 7

KISALTMALAR..................................................................................... 13

GİRİŞ....................................................................................................... 15

 

BİRİNCİ BÖLÜM

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’DA

CEZA SORUMLULUĞUNUN GENEL ESASLARI

 

1. Genel Olarak:..................................................................................... 19

2. Suçun Unsurları:................................................................................. 20

A. Suçun maddi unsuru bakımından öne çıkan hususlar:.................. 20

a. Fiil:............................................................................................. 20

b. Netice:........................................................................................ 20

c. Nedensellik unsuru:................................................................... 20

ç. Fail:............................................................................................ 21

d. Mağdur:...................................................................................... 21

B. Suçun manevi unsuru bakımından öne çıkan hususlar:................ 21

a. Kast:........................................................................................... 21

b. Amaç ve Saik:............................................................................ 22

C. Hukuka aykırılık:........................................................................... 22

 

İKİNCİ BÖLÜM

KAMUSAL DEĞERLER ÜZERİNDE

SAHTECİLİK (KALPAZANLIK)

 

1.. Paralarda Sahtecilik:......................................................................... 23

2.. Kamu Değeri Kâğıtlarında (Paraya Eşit Sayılan Değerlerde) Sahtecilik:     24

3.. Değerli Damgalarda Sahtecilik:........................................................ 25

4.. Para ve Değerli Damgaları Yapmaya Yarayan Araçlar ile İlgili Hususlar:    26

5.. Etkin Pişmanlık Uygulaması:............................................................ 26

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MÜHÜRLERDE SAHTECİLİK

 

1. Genel Olarak:..................................................................................... 29

2. Mühür Bozma:.................................................................................... 29

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BELGELERDE SAHTECİLİK

 

1. Genel Olarak Belgelerde Sahtecilik:................................................ 33

2. Belge Nedir?....................................................................................... 34

3. Belgelerde Sahteciliğin Özel Görünüş Şekilleri:............................. 36

4. Seçimlik Hareketli Suç Niteliği:........................................................ 37

A. Birinci seçimlik hareket:............................................................... 37

B. İkinci seçimlik hareket:................................................................. 38

C. Üçüncü seçimlik hareket:.............................................................. 38

5. Belgelerde Sahteciliğin Ortak Özellikleri:....................................... 39

A. Aldatma yeteneği:.......................................................................... 39

B. Zarar verme:................................................................................... 40

6. Resmî Belgede Sahtecilik:................................................................. 41

7. Faydasız Sahtecilik:........................................................................... 42

8.. Resmî Belgede Sahtecilik Suçlarında Ortak Ağırlaştırıcı Neden:.. 44

9. Resmî Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek:..................... 45

10. Resmî Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan:........................... 45

11. Özel Belgede Sahtecilik:................................................................. 46

12. Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek:...................... 47

13. Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması:............................................... 47

14. Resmî Belge Hükmündeki Belgeler:............................................... 48

15. Daha Az Cezayı Gerektiren Durum:.............................................. 49

16. İçtima:............................................................................................... 49

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDA

ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLAR

 

1. Genel Olarak Resmi Belgede Sahtecilik Suçları.............................. 55

2. Suçun Unsurları:................................................................................. 56

A. Tipiklik:......................................................................................... 56

B. Suçun Maddi Unsuru:.................................................................... 57

a. Fiil:............................................................................................. 57

aa. Resmi Belgeyi Sahte Olarak Düzenlemek:......................... 57

bb. Gerçek Bir Resmi Belgeyi (Başkalarını Aldatacak Şekilde) Değiştirmek:............................................................................................. 60

cc. Sahte Resmi Belgeyi Kullanmak:....................................... 61

b. Netice:........................................................................................ 63

c. Fail:............................................................................................ 64

ç. Mağdur:...................................................................................... 64

d. Suçun Konusu:........................................................................... 64

e. Suçun Nitelikli Unsurları:.......................................................... 64

C. Hukuka Aykırılık Unsuru:............................................................. 67

Ç. Manevi Unsur:............................................................................... 68

D. Daha az cezayı gerektiren nitelikli unsur: Hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla sahtecilik yapılması:........................................................................................................ 68

3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri:.......................................................... 70

A. Teşebbüs:....................................................................................... 70

B. İştirak:............................................................................................ 70

C. İçtima:............................................................................................ 70

4. Kusurluluk, Kusurluluğu Azaltan ve Kaldıran Sebepler:................. 72

5. Yaptırım, Soruşturma ve Kovuşturma Usulü:................................... 74

6.. Kamu Görevlisi Tarafından İşlenen Resmi Belgede Sahtecilik Suçu: 74

A. Suçun Unsurları:............................................................................ 74

B. Maddi Unsur:................................................................................. 75

a. Resmi Belgeyi Sahte Olarak Düzenlemek:............................... 76

b. Resmi Belgeyi Değiştirmek:..................................................... 76

c. Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemek:.......................................... 76

ç. Resmi Belgeyi Kullanmak:........................................................ 77

d. Netice, Nedensellik Bağı:.......................................................... 77

e. Fail:............................................................................................ 78

f. Konu:.......................................................................................... 79

g. Mağdur:...................................................................................... 79

C. Manevi Unsur:............................................................................... 79

Ç. Suçun Özel Görünüş Şekilleri:...................................................... 80

a. Teşebbüs:.................................................................................... 80

b. İştirak:........................................................................................ 80

c. İçtima:........................................................................................ 80

D. Soruşturma Usulü ve Yaptırım:.................................................... 80

7. Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek Veya Gizlemek Suçu:............ 81

A. Genel Açıklama:............................................................................ 81

B. Korunan Hukuki Yarar:................................................................. 81

C. Suçun Unsurları:............................................................................ 82

a. Maddi Unsur:............................................................................. 82

aa. Bozmak:............................................................................... 82

bb. Yok etmek:.......................................................................... 83

cc. Gizlemek:............................................................................ 84

b. Netice, Nedensellik Bağı........................................................... 85

c. Fail:............................................................................................ 85

ç. Konu:.......................................................................................... 85

d.. Fail Açısından Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: 87

e. Hukuka Aykırılık Unsuru:......................................................... 87

f. Manevi Unsur:............................................................................ 88

g. Suçun Özel Görünüş Şekilleri:.................................................. 88

aa. Teşebbüs:............................................................................. 88

bb. İştirak:................................................................................. 88

cc. İçtima:.................................................................................. 88

8. Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçu:.................... 90

A. Genel Açıklama:............................................................................ 90

B. Suçun Unsurları:............................................................................ 92

a. Tipiklik ve Benzer Suçlardan Farkları:..................................... 92

b. Maddi Unsur:............................................................................. 94

aa. Fiil:...................................................................................... 94

bb. Netice, Nedensellik Bağı:................................................... 97

cc. Fail:...................................................................................... 97

çç. Konu:................................................................................... 97

dd. Mağdur:............................................................................... 97

c. Manevi Unsur:............................................................................ 97

ç. Daha az cezayı gerektiren Nitelikli Unsur: Hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla sahtecilik yapma:.................................................................................................... 98

d. Hukuka Aykırılık Unsuru:......................................................... 98

e. Suçun Özel Görünüş Şekilleri:.................................................. 99

aa. Teşebbüs:............................................................................. 99

bb. İştirak:................................................................................. 99

cc. İçtima:................................................................................ 100

f. Soruşturma Usulü ve Yaptırım................................................ 100

9.. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Düzenleyen Çeşitli Hükümler: 102

10. Askeri Ceza Kanununda Sahtecilik Benzeri Suç:........................ 103

 

ALTINCI BÖLÜM

KARAR İNCELEMESİ

 

Askerî Yargıtay Daireler Kurulunun 27.11.2014 tarihli, 2014/82-93 Esas ve Karar sayılı İlamının Eleştirisi:

1. Olay:.................................................................................................. 111

2. Kararın Sunulması:........................................................................... 112

3. Göreve Yönelik Eleştiri:................................................................... 113

4. Esasa Yönelik Eleştiri:...................................................................... 130

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME....................................................... 141

EK-1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunun 02.03.2015 tarihli, 2015/316-21001 Soruşturma ve Karar sayılı Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı........................................................................ 143

EK-2: Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 23.06.2017 tarihli, 2017/2-2 Esas ve Karar sayılı ilamı....................................................................................................... 146

EK-3: Askerî Yargıtay Daireler Kurulunun 27.11.2014 tarihli, 2014/82-93 Esas ve Karar sayılı İlamı.................................................................................. 177

KAYNAKÇA......................................................................................... 255