Yayınevi:Bilge Yayınevi
Başlangıç Tarihi:01.01.001
Bitiş Tarihi:01.01.001
Puan:134,26
Piyasa Fiyatı:148,06 TL+ KDV
Bizdeki Fiyatı:134,26 TL+ KDV
Kdv Dahil Fiyatı:145,00 TL
Havale Fiyatı:130,50 TL% 10,00 İndirim
Taksitli:16,58 TLTaksit Sayısı 9
Barkod          : 9786051682082Yayın Tarihi : Mayıs 2017
Baskı Sayısı  : 2Ebat             : 16 X 24
Sayfa Sayısı  : 1032Yayınevi      : Bilge
Kapak Türü   : CiltliDili               : Türkçe
Yazar             : Necdet KAPLANYayın Yeri    : Ankara

İlk baskısının gerek İcra Müdürleri ve gerekse de Avukat Meslektaşlarımdan olumlu tepkiler almış olması nedeni ile, bu kitabın ikinci baskısını hazırlamaya karar verdik. 

Bu kitapta da genel olarak İcra ve İflas Yasasının uygulaması ile ilgili  bilgiler içermektedir. Ayrıca uygulamaya ilişkin güncel içtihatlar eklenmiştir.

İcra ve İflas Yasasının uygulamasında fazla bir değişiklik olmamakla birlikte Türkiye Varlık Fonuna devir edilen Kurumlar ve bu kurumlardan alınacak harç ve vergililer bakımından değişiklikler olmuştur. Bu kitabımıza bu hususlar hakkında da genel bir açıklama eklenmiştir.

Yine Uygulamaya geçen İstinaf Mahkemelerinin İcra ve İflas Hukukuna ilişkin uygulamaları bakımından da açıklamalar eklenmiştir.

Kitabımızın sonunda da değişen Çek yasasının ilgili maddeleri eklenmiştir. (ÖNSÖZDEN)
İCRA VE İFLÂS KANUNU 

BİRİNCİ BAP

TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER

 

                                                                                     Madde       Sayfa

                                                                                        No             No

İcra daireleri..................................................................... 1................ 39

İflâs daireleri................................................................... .2................ 40

İcra iflâs dairelerinin birleştirilmesi..................................3................ 40

İcra mahkemesi................................................................ 4................ 40

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 41

Sorumluluk.......................................................................5................ 41

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 42

Zimmet.............................................................................6 ............... 42

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 43

Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı..............................7................ 43

Tutanaklar........................................................................ 8................ 43

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 43

Elektronik işlemler......................................................... 8/a................ 45

Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası............ 9................ 45

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 46

İş görmekten memnuiyet................................................ 10................ 46

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 47

İcra mahkemesi hâkiminin reddi................................. 10/a................ 47

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 47

Memnu işler.................................................................... 11................ 47

Gözetim ve denetim....................................................... 13................ 47

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 48

Birinci teftiş................................................................. 13/a................ 48

Tüzük, Yönetmelik ve Yargıtay kararları....................... 14................ 48     

Harçlar............................................................................ 15................ 48

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 49

Şikayet ve şartlar............................................................ 16................ 54

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 55

Şikayet üzerine yapılacak muameleler............................ 17................ 58

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 59

Yargılama usulleri.......................................................... 18................ 59

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 60

MÜDDETLER

Başlaması ve bitmesi...................................................... 19................ 61

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 61

Müddetlerin değiştirilmemesi........................................ 20................ 62

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 62

İcra tebliğleri.................................................................. 21................ 63

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 63

İcranın durdurulması...................................................... 22................ 65

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 65

Kanundaki ıstılahlar....................................................... 23................ 66

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 66

İKİNCİ BAP

İLAMLARIN İCRASI

 

I. Para ve Teminattan Başka Borçlar

Hakkında İlâmların İcrası

Taşınır teslimi.............................................................. ...24................ 67

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 67

Çocuk teslimi................................................................. 25................ 69

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 69

Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilâmın icrası..... 25/a................ 69

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 70

Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrasında uzman bulundurulması............................................................ 25/b................ 71

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 71

Taşınmaz tahliye ve teslimi

1. Borçlunun elinde ise................................................... 26................ 72

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 72

2. Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise............................... 27................ 74

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 74

Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu sicil dairesine tebliği............. 28    75

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 75

Taşınmaz hakkındaki hükümden

sonra yedin tebeddülü.................................................... 29................ 75

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 76

Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına

dair olan ilâmlar.............................................................. 30................ 76

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 77

İrtifak haklarına mütedair ilamlar................................... 31................ 80

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 80

Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin ilamların icrası.......... 31/a    80

II. Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlâmların İcrası

İcra emri ve muhtevası................................................... 32................ 82

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 82

İcranın geri bırakılması................................................... 33................ 86

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 87

İlamın zamanaşımına uğradığı iddiası......................... 33/a................ 94

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 94

III. Müşterek Hükümler

İcranın nereden isteneceği.............................................. 34................ 97

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 97

Takibin başlaması........................................................... 35................ 99

Açıklama-İçtihat.................................................................................. 99

İcranın geri bırakılması için verilecek süre..................... 36.............. 106

Açıklama-İçtihat................................................................................ 107

Haciz veya iflas istemek yetkisi..................................... 37.............. 117

Açıklama-İçtihat................................................................................ 117

İlâm mahiyetini haiz belgeler......................................... 38.............. 119

Açıklama-İçtihat................................................................................ 119

Zamanaşımı.................................................................... 39.............. 124

Açıklama-İçtihat................................................................................ 125

İcranın iadesi.................................................................. 40.............. 128

Açıklama-İçtihat................................................................................ 128

Umumi hükümler........................................................... 41.............. 138

Açıklama-İçtihat................................................................................ 138

 

ÜÇÜNCÜ BAP

İLAMSIZ TAKİP

 

I. Takibin Muhtelif Tarzları

Para borcu ve teminat için takip..................................... 42.............. 140

Açıklama-İçtihat................................................................................ 140

İflâsa tabi şahıslar hakkındaki takip............................... 43.............. 143

Açıklama-İçtihat................................................................................ 143

Ticareti terk edenler....................................................... 44.............. 149

Açıklama-İçtihat................................................................................ 150

Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar...................... 45.............. 153

Açıklama-İçtihat................................................................................ 153

Haciz yoliyle takip

1. Umumiyetle................................................................ 46.............. 158

Açıklama-İçtihat................................................................................ 158

2. Hukuku amme borçlan............................................... 47.............. 159

Açıklama-İçtihat................................................................................ 159

Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya çevrilmesi...... 48.............. 160

Rehin karşılığı ödünç verenler........................................ 49.............. 160

II. Yetki

Yetki ve itirazları............................................................ 50.............. 160

Açıklama-İçtihat................................................................................ 160

III. Tatiller ve talikler

Tatiller

1. Bütün borçlular hakkında........................................... 51.............. 169

Açıklama-İçtihat................................................................................ 169

2. Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde............... 52.............. 171

Açıklama-İçtihat................................................................................ 171

3. Terekenin borçlarında................................................. 53.............. 171

Açıklama-İçtihat................................................................................ 172

4. Tutukluluk ve hükümlülük halinde............................ 54.............. 175

Açıklama-İçtihat................................................................................ 175

5. Askerlik halinde...................................................... 54/a.............. 176

Açıklama-İçtihat................................................................................ 176

6. Borçlunun ağır hastalığı halinde................................. 55.............. 177

Açıklama-İçtihat................................................................................ 177

Talikin müddetlerin cereyanına tesiri............................. 56.............. 177

IV. İcra Tebliğleri

İcra tebliğleri.................................................................. 57.............. 177

V. Takip Talebi

Takip talebi ve muhtevası............................................... 58.............. 178

Açıklama-İçtihat................................................................................ 179

Takip masrafları.............................................................. 59.............. 185

Açıklama-İçtihat................................................................................ 185

VI. Ödeme Emri ve İtiraz

1. Ödeme emri ve muhtevası.......................................... 60.............. 187

Açıklama-İçtihat................................................................................ 188

2. Ödeme emrinin tebliği................................................ 61.............. 193

Açıklama-İçtihat................................................................................ 194

İtiraz

1. Süresi ve şekli............................................................. 62.............. 195

Açıklama-İçtihat................................................................................ 196

2. İtiraz sebepleri............................................................ 63.............. 206

Açıklama-İçtihat................................................................................ 206

3. Alacaklıya verilecek nüsha......................................... 64.............. 211

Açıklama-İçtihat................................................................................ 211

4. Gecikmiş itiraz........................................................... 65.............. 211

Açıklama-İçtihat................................................................................ 212

5. İtirazın hükmü............................................................ 66.............. 216

Açıklama-İçtihat................................................................................ 216

6. İtirazın hükümden düşürülmesi

a. İtirazın iptali............................................................... 67.............. 221

Açıklama-İçtihat................................................................................ 222

b. İtirazın kesin olarak kaldırılması................................ 68.............. 230

Açıklama-İçtihat................................................................................ 231

c. İtirazın geçici olarak kaldırılması............................. 68/a.............. 244

Açıklama-İçtihat................................................................................ 245

Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde itirazın kesin olarak kaldırılması....................................................... 68/b.............. 250

Açıklama-İçtihat................................................................................ 251

İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri.............. 69.............. 251

Açıklama-İçtihat................................................................................ 252

Karar ve müddet............................................................ 70.............. 255

Açıklama-İçtihat................................................................................ 255

İcra mahkemesinin kararıyla takibin talik veya iptali..... 71.............. 256

Açıklama-İçtihat................................................................................ 257

Menfi tespit ve istirdat davaları..................................... 72.............. 263

Açıklama-İçtihat................................................................................ 264

Hususi hükümler............................................................ 73.............. 274

 

DÖRDÜNCÜ BAP

HACİZ YOLİYLE TAKİP

 

I. Mal Beyanı

Beyanın muhteviyatı...................................................... 74.............. 274

Açıklama-İçtihat................................................................................ 275

Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı......................... 75.............. 276

Açıklama-İçtihat................................................................................ 277

Hapis ile tazyik............................................................... 76.............. 277

Açıklama-İçtihat................................................................................ 277

Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı... 77.............. 277

II. Haciz

Haciz

1. Talep müddeti............................................................ 78.............. 278

Açıklama-İçtihat................................................................................ 278

2. Hacze başlama müddeti............................................. 79.............. 285

Açıklama-İçtihat................................................................................ 285

Haciz yapan memurun yetkisi........................................ 80.............. 289

Açıklama-İçtihat................................................................................ 289

Zabıta memurlarıyla muhtarların vazifeleri.................... 81.............. 297

Açıklama-İçtihat................................................................................ 297

Haczi caiz olmayan mallar ve haklar.............................. 82.............. 298

Açıklama-İçtihat................................................................................ 299

Kısmen haczi caiz olan şeyler......................................... 83.............. 306

Açıklama-İçtihat................................................................................ 307

Önceden yapılan anlaşmalar........................................ 83/a.............. 310

Açıklama-İçtihat................................................................................ 310

Yavrulu hayvanların haczi........................................... 83/b.............. 311

Taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi............ 83/c.............. 311

Yetişmemiş mahsullerin haczi........................................ 84.............. 311

Taşınır ve taşınmaz malların haczi.................................. 85.............. 311

Açıklama-İçtihat................................................................................ 312

Taşınır mallarda haczin neticeleri .................................. 86.............. 315

Açıklama-İçtihat................................................................................ 315

Kıymet takdiri................................................................ 87.............. 316

Açıklama-İçtihat................................................................................ 316

Mahcuz malları muhafaza tedbirleri

1. Taşınırlar hakkında..................................................... 88.............. 318

Açıklama-İçtihat................................................................................ 319

2. Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar hakkında........ 89    322

Açıklama-İçtihat................................................................................ 324

3. Diğer haklar için......................................................... 90.............. 335

Açıklama-İçtihat................................................................................ 335

4. Taşınmazlar hakkında................................................. 91.............. 336

Açıklama-İçtihat................................................................................ 336

I. Taşınmaz haczinin şümulü

II. Alacakları rehinle sağlanmış alacaklıların mahfuz hakları

III. İdare ve işletme...................................................... 92.............. 337

Açıklama-İçtihat................................................................................ 337

Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı....................... 93.............. 338

İştirak halinde tasarruf edilen mallar.............................. 94.............. 338

Açıklama-İçtihat................................................................................ 339

Mahcuz malların muhafazası masrafları......................... 95.............. 340

Açıklama-İçtihat................................................................................ 340

İstihkak iddiasına itiraz

A. Borçlunun zilyedliği

1. Hazırlık safhası........................................................... 96.............. 341

Açıklama-İçtihat................................................................................ 342

2. Üçüncü şahsın istihkak iddiası................................... 97.............. 348

Açıklama-İçtihat................................................................................ 350

İstihkak davalarında mülkiyet karinesi........................ 97/a.............. 355

Açıklama-İçtihat................................................................................ 355

3. Çalınmış ve zayi olmuş şeyler.................................... 98.............. 360

B. Üçüncü şahsın zilyetliği........................................... 99.............. 360

Açıklama-İçtihat................................................................................ 360

Hacze iştirak derecelerinin teşkili................................. 100.............. 368

Açıklama-İçtihat................................................................................ 368

Önce icrası lazım gelen merasime lüzum olmaksızın iştirak ............. 101    373

Açıklama-İçtihat................................................................................ 374

Haciz tutanağı tanzimi................................................. 102.............. 375

Açıklama-İçtihat................................................................................ 376

Davet............................................................................ 103.............. 376

Açıklama-İçtihat................................................................................ 377

Hacze iştirak halinde davet.......................................... 104.............. 379

Açıklama-İçtihat................................................................................ 379

Borç ödemeden aciz vesikası....................................... 105.............. 381

Açıklama-İçtihat................................................................................ 381

III. Paraya Çevirme

1. Satış talebi

Talep için müddetler.................................................... 106.............. 382

Açıklama-İçtihat................................................................................ 382

Talep hakkı................................................................... 107.............. 390

Açıklama-İçtihat................................................................................ 390

Muvakkat haciz halinde............................................... 108.............. 391

Açıklama-İçtihat................................................................................ 391

Satışın tatili.................................................................. 109.............. 392

Açıklama-İçtihat................................................................................ 392

Haczin kalkması........................................................... 110.............. 393

Açıklama-İçtihat................................................................................ 393

Taksitle ödeme............................................................. 111.............. 398

Açıklama-İçtihat................................................................................ 398

2. Taşınırların satışı

Müddetler.................................................................... 112.............. 401

Açıklama-İçtihat................................................................................ 402

Vaktinden evvel satış................................................... 113.............. 403

Açıklama-İçtihat................................................................................ 403

Artırma hazırlık tedbirleri............................................. 114.............. 403

Açıklama-İçtihat................................................................................ 404

İhalenin yapılması........................................................ 115.............. 407

Açıklama-İçtihat................................................................................ 408

İkinci artırma................................................................ 116.............. 411

Altın ve gümüş eşya..................................................... 117.............. 411

Satış bedelinin ödenmemesi, ihale farklarının tahsili sureti 118......... 411

Açıklama-İçtihat................................................................................ 412

Pazarlık suretiyle satış.................................................. 119.............. 415

Açıklama-İçtihat................................................................................ 415

Ödeme yerine alacakların devri.................................... 120.............. 416

Açıklama-İçtihat................................................................................ 417

Paraya çevirmenin diğer tarzı İştirak halinde mülkiyet hisseleri....... 121    419

Açıklama-İçtihat................................................................................ 419

Aile mal ortaklığı.......................................................... 122.............. 424

3. Taşınmazların satışı

Satış müddeti............................................................... 123.............. 424

Açıklama-İçtihat................................................................................ 424

Artırma şartları

1. Şartnamenin açık bulundurulması............................ 124.............. 425

Açıklama-İçtihat................................................................................ 425

2. Münderecatı............................................................. 125.............. 427

Açıklama-İçtihat................................................................................ 427

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar....... 126.............. 429

Açıklama-İçtihat................................................................................ 430

Ayrıca tebliğler............................................................. 127.............. 435

Açıklama-İçtihat................................................................................ 435

Mükellefiyetlerin listesi................................................ 128.............. 438

Açıklama-İçtihat................................................................................ 439

Kıymet takdirine ilişkin şikâyet................................. 128/a.............. 443

Açıklama-İçtihat................................................................................ 444

İhale............................................................................. 129.............. 446

Açıklama-İçtihat................................................................................ 446

Ödeme usulü................................................................ 130.............. 452

Açıklama-İçtihat................................................................................ 452

Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi................... 131.............. 453

Açıklama-İçtihat................................................................................ 453

Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve ipotekli ve mahcuz taşınmazların kiralanmasında hüküm................................................. 132.............. 454

Açıklama-İçtihat................................................................................ 455

İhalenin feshi ve farkının tahsili................................... 133.............. 456

Açıklama-İçtihat................................................................................ 456

İhalenin neticesi ve feshi.............................................. 134.............. 464

Açıklama-İçtihat................................................................................ 465

KATMA DEĞER VERGİSİ......................................................... 476

Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma..................... 135.............. 493

Açıklama-İçtihat................................................................................ 493

Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması....... 136    498

Açıklama-İçtihat................................................................................ 498

Aile yurtları.................................................................. 137.............. 499

Açıklama-İçtihat................................................................................ 499

4. Paranın paylaştırılması

Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekalet ücreti............. 138    499

Açıklama-İçtihat................................................................................ 499

İcra dairesinin tamamlama hacizleri ............................ 139.............. 503

Sıra cetveli.................................................................... 140.............. 503

Açıklama-İçtihat................................................................................ 504

Cetvel suretlerinin tebliği............................................. 141.............. 506

Açıklama-İçtihat................................................................................ 506

Cetvele itiraz................................................................ 142.............. 507

Açıklama-İçtihat................................................................................ 507

Teminat karşılığı ödeme............................................ 142/a.............. 512

Açıklama-İçtihat................................................................................ 512

Borç ödemeden aciz vesikası....................................... 143.............. 513

Açıklama-İçtihat................................................................................ 514

Senedin geri verilmesi ve ilâmın icrası vesikası............ 144.............. 517

Açıklama-İçtihat................................................................................ 518

Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması 144/a    519

 

BEŞİNCİ BAP

 

I. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi

Takip talebi................................................................... 145.............. 519

Açıklama-İçtihat................................................................................ 519

Ödeme emri.................................................................. 146.............. 520

Açıklama-İçtihat................................................................................ 521

Ödeme emrine itiraz..................................................... 147.............. 522

Açıklama-İçtihat................................................................................ 522

II. İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Takip talebi................................................................... 148.............. 523

Açıklama ve Notlar............................................................................ 523

Adres gösterme zorunluluğu..................................... 148/a.............. 527

1. İcra emri................................................................... 149.............. 527

Açıklama-İçtihat................................................................................ 528

İcranın geri bırakılması.............................................. 149/a.............. 532

2. Ödeme emri........................................................... 149/b.............. 532

Açıklama-İçtihat................................................................................ 533

Ödeme emrine itiraz..................................................... 150.............. 534

Açıklama-İçtihat................................................................................ 534

İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri.................... 150/a.............. 535

Açıklama-İçtihat................................................................................ 535

Kiracılara haber verme.............................................. 150/b.............. 537

Açıklama-İçtihat................................................................................ 537

Tapu idaresine haber verme....................................... 150/c.............. 538

Açıklama-İçtihat................................................................................ 538

Satış hazırlıkları......................................................... 150/d.............. 539

Açıklama-İçtihat................................................................................ 539

III. Müşterek Hükümler

Paraya çevirme müddeti............................................ 150/e.............. 540

Açıklama-İçtihat................................................................................ 540

Muvakkat rehin açığı belgesi..................................... 150/f.............. 541

Açıklama-İçtihat................................................................................ 541

Paraya çevirme usulü................................................. 150/g.............. 541

Alacağın veya rehnin ilâmla tespit edilmiş olması..... 150/h.............. 542

Açıklama-İçtihat................................................................................ 542

Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi kredileri ve gayri nakdi kredileri teminen alınan ipotekler..................... 150/ı.............. 542

Açıklama-İçtihat................................................................................ 543

Paylaştırma................................................................... 151.............. 545

Açıklama-İçtihat................................................................................ 545

Rehin açığı belgesi....................................................... 152.............. 545

Açıklama-İçtihat................................................................................ 545

İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu almaktan İmtina   153      548

Açıklama-İçtihat................................................................................ 549

Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması 153/a            552

 

ALTINCI BAP

İFLAS YOLİYLE TAKİP 

I. Yetki

İflas takiplerinde yetkili merci..................................... 154.............. 553

Açıklama-İçtihat................................................................................ 553

II. İflas Yoliyle Adi Takip

Ödeme emri ve münderecatı........................................ 155.............. 556

Açıklama-İçtihat................................................................................ 556

İflâs talebi ve müddeti................................................. 156.............. 558

Açıklama-İçtihat................................................................................ 558

Talebin geri alınması ve yenilenmesi............................ 157.............. 560

Yargılama usulü........................................................... 158.............. 560

Açıklama-İçtihat................................................................................ 560

Muhafaza tedbirleri...................................................... 159.............. 564

Açıklama-İçtihat................................................................................ 564

Masrafların peşin verilmesi........................................... 160.............. 566

Açıklama-İçtihat................................................................................ 566

Defter tutulması

1. Usulü........................................................................ 161.............. 567

2. Neticeleri.................................................................. 162.............. 567

Açıklama-İçtihat................................................................................ 567

3. Devam müddeti....................................................... 163.............. 568

Açıklama-İçtihat................................................................................ 568

Kanun yollarına başvurma............................................ 164.............. 568

Açıklama-İçtihat................................................................................ 569

İflâs tarihi..................................................................... 165.............. 570

Açıklama-İçtihat................................................................................ 571

İflâs kararının tebliği ve ilânı........................................ 166.............. 571

Açıklama-İçtihat................................................................................ 572

III. Kambiyo Senetleri (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer Senet) Hakkındaki Hususi Takip Usulleri

Takibin kabulü şartları.................................................. 167.............. 573

Açıklama-İçtihat................................................................................ 573

A. Haciz yolu ile takip

Ödeme emri.................................................................. 168.............. 577

Açıklama-İçtihat................................................................................ 577

a. Borca itiraz............................................................... 169.............. 580

Açıklama-İçtihat................................................................................ 580

İtirazın incelenmesi.................................................... 169/a.............. 583

Açıklama-İçtihat................................................................................ 584

b. İmzaya itiraz............................................................. 170.............. 595

Açıklama-İçtihat................................................................................ 596

Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikayeti..... 170/a.............. 601

Açıklama-İçtihat................................................................................ 601

Uygulanacak diğer hükümler.................................... 170/b.............. 611

Açıklama-İçtihat................................................................................ 611

B. İflâs yolu ile takip

Ödeme emri.................................................................. 171.............. 611

Açıklama-İçtihat................................................................................ 612

İtiraz veya şikayet........................................................ 172.............. 613

Açıklama-İçtihat................................................................................ 614

İflâs davası

a. İtiraz veya şikayet olunmaması................................ 173.............. 615

Açıklama-İçtihat................................................................................ 616

b. İtiraz veya şikayet olunması..................................... 174.............. 617

Açıklama-İçtihat................................................................................ 618

c. İstirdat davası........................................................... 175.............. 619

Açıklama-İçtihat................................................................................ 619

d. Uygulanacak hükümler............................................ 176.............. 619

C. Müşterek hükümler

Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler..................... 176/a.............. 619

Birden fazla borçlu bulunması.................................. 176/b.............. 619

Açıklama-İçtihat................................................................................ 620

IV. Doğrudan Doğruya İflâs Halleri

Evvelce takibe hacet kalmaksızın iflâs

A. Alacaklının talebi.................................................... 177.............. 621

Açıklama-İçtihat................................................................................ 622

B. Borçlunun müracaatiyle........................................... 178.............. 625

Açıklama-İçtihat................................................................................ 625

Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflası ve iflasın ertelenmesi...... 179    628

Açıklama-İçtihat................................................................................ 628

Erteleme yargılaması................................................. 179/a.............. 630

Açıklama-İçtihat................................................................................ 630

Erteleme kararı ve sonuçları...................................... 179/b.............. 631

Açıklama-İçtihat................................................................................ 632

Kanun yolları............................................................. 179/c.............. 635

Reddolunan miraslar.................................................... 180.............. 635

Açıklama-İçtihat................................................................................ 635

Usul.............................................................................. 181.............. 636

V. İflâsın Kaldırılması

İflâsın kaldırılması........................................................ 182.............. 636

Açıklama-İçtihat................................................................................ 637

Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması....... 183.............. 639

YEDİNCİ BAP

İFLÂSIN HUKUKİ NETİCELERİ

 

I. Borçlunun Malları Hakkında İflâsın Neticeleri

İflâs masası................................................................... 184.............. 639

Açıklama-İçtihat................................................................................ 640

Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler....................... 185.............. 641

Açıklama-İçtihat................................................................................ 642

İhtiyaten veya icraen haczedilen şeyler........................ 186.............. 643

Açıklama-İçtihat................................................................................ 644

İptal davasına tabi haklar............................................. 187.............. 647

Açıklama-İçtihat................................................................................ 647

Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya hamiline muharrer senetler 188    648

Açıklama-İçtihat................................................................................ 648

Başkasına ait malın satış bedeli.................................... 189.............. 649

Açıklama-İçtihat................................................................................ 650

Satıcının geri alma hakkı.............................................. 190.............. 650

Açıklama-İçtihat................................................................................ 650

Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve poliçe ödenmesi hükümleri......... 191    651

Açıklama-İçtihat................................................................................ 652

Müflise ödeme............................................................. 192.............. 653

Açıklama-İçtihat................................................................................ 653

Takibin durması ve düşmesi......................................... 193.............. 654

Açıklama-İçtihat................................................................................ 655

Hukuk davalarının tatili............................................... 194.............. 658

Açıklama-İçtihat................................................................................ 658

II. Alacaklıların Hakları Üzerine İflâsın Tesirleri

Müflisin borçlarının Muacceliyet kesbetmesi............... 195.............. 663

Açıklama-İçtihat................................................................................ 663

Faiz............................................................................... 196.............. 666

Açıklama-İçtihat................................................................................ 666

Şarta muallak alacaklar................................................. 197.............. 668

Açıklama-İçtihat................................................................................ 668

Mevzuu para olmıyan alacakların paraya çevrilmesi.... 198.............. 669

Açıklama-İçtihat................................................................................ 670

Tamam olmuş satışların ifası........................................ 199.............. 671

Açıklama-İçtihat................................................................................ 672

Takas............................................................................ 200.............. 672

Açıklama-İçtihat................................................................................ 672

Takasa itiraz................................................................. 201.............. 675

Açıklama-İçtihat................................................................................ 675

Müflisin kefil olduğu borçlar....................................... 202.............. 676

Açıklama-İçtihat................................................................................ 676

Müşterek borçluların bir zamanda iflâsı....................... 203.............. 677

Açıklama-İçtihat................................................................................ 677

Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun kısmen ödenmesi............ 204    681

Açıklama-İçtihat................................................................................ 681

Kollektif şirketin ve gayri mahdut mesuliyetli şeriklerin iflası.......... 205    682

Açıklama-İçtihat................................................................................ 682

Adi ve rehinli alacakların sırası.................................... 206.............. 683

Açıklama-İçtihat................................................................................ 684

Sıralar arasındaki münasebet........................................ 207.............. 693

Açıklama-İçtihat................................................................................ 693

 

SEKİZİNCİ BAP

İFLÂSIN TASFİYESİ

 

I. Masanın Teşkili

Defter tanzimi.............................................................. 208.............. 693

Açıklama-İçtihat................................................................................ 694

Müflisin vazifeleri........................................................ 209.............. 696

Açıklama-İçtihat................................................................................ 696

Teminat tedbirleri......................................................... 210.............. 696

Açıklama-İçtihat................................................................................ 697

Haczi caiz olmayan eşya hakkında............................... 211.............. 697

Açıklama-İçtihat................................................................................ 697

Üçüncü şahıslara ait mallar........................................... 212.............. 698

Açıklama-İçtihat................................................................................ 698

Taşınmazlar üzerinde üçüncü şahısların hakları............ 213.............. 698

Açıklama-İçtihat................................................................................ 698

Kıymet takdiri.............................................................. 214.............. 698

Açıklama-İçtihat................................................................................ 699

Defterin müflis tarafından tanınması........................... 215.............. 699

Açıklama-İçtihat................................................................................ 699

Müflisin mükellefiyetleri.............................................. 216.............. 700

Açıklama-İçtihat................................................................................ 700

Tasfiyenin tatili............................................................ 217.............. 700

Açıklama-İçtihat................................................................................ 700

II. Alacaklıları Davet

Basit tasfiye................................................................. 218.............. 702

Açıklama-İçtihat................................................................................ 702

Adi tasfiye ve iflâsın açılmasının ilânı......................... 219.............. 703

Açıklama-İçtihat................................................................................ 704

Reddedilen miraslarda alacaklıları davet..................... 220.............. 706

III. Masanın İdaresi

İlk alacaklılar toplanması.............................................. 221.............. 706

Açıklama-İçtihat................................................................................ 706

Toplantı veya karar nisabının oluşmaması.................... 222.............. 708

İflâs idaresi ve iflâs dairesinin vazifeleri...................... 223.............. 708

Açıklama-İçtihat................................................................................ 709

Toplanmada verilen kararlar......................................... 224.............. 711

Açıklama-İçtihat................................................................................ 711

Kararlar aleyhine müracaat........................................... 225.............. 712

Açıklama-İçtihat................................................................................ 712

İflâs idaresinin vazifesi................................................ 226.............. 713

Açıklama-İçtihat................................................................................ 713

İflâs idaresinin vazife ve mes’uliyeti............................ 227.............. 713

Açıklama-İçtihat................................................................................ 713

Üçüncü şahısların istihkak iddiaları............................. 228.............. 715

Açıklama-İçtihat................................................................................ 715

Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış..................... 229.............. 718

Açıklama-İçtihat................................................................................ 718

IV. Alacakların Tahkiki ve Sıraların Tayini

İddia edilen alacakların tetkiki..................................... 230.............. 719

Açıklama-İçtihat................................................................................ 719

Tapu siciline yazılı alacaklar......................................... 231.............. 720

Açıklama-İçtihat................................................................................ 720

Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli................... 232.............. 721

Açıklama-İçtihat................................................................................ 721

Reddedilen alacaklar.................................................... 233.............. 722

Açıklama-İçtihat................................................................................ 722

Alacaklılar sıra cetveli, ilân ve ihbar............................. 234.............. 722

Açıklama-İçtihat................................................................................ 723

Sıra cetveline itiraz ve neticeleri................................... 235.............. 724

Açıklama-İçtihat................................................................................ 724

Geç kalan müracaatlar.................................................. 236.............. 731

Açıklama-İçtihat................................................................................ 731

V. Masanın Tasfiyesi

İkinci alacaklılar toplanması......................................... 237.............. 732

Açıklama-İçtihat................................................................................ 733

İkinci alacaklılar toplanmasının yetkisi........................ 238.............. 734

Açıklama-İçtihat................................................................................ 734

Toplantı ve karar nisabının oluşmaması........................ 239.............. 734

Açıklama-İçtihat................................................................................ 735

Yeniden alacaklılar toplanması.................................... 240.............. 735

Açıklama-İçtihat................................................................................ 735

Malların paraya çevrilmesi usulü.................................. 241.............. 736

Açıklama-İçtihat................................................................................ 736

Artırmanın ilânı............................................................ 242.............. 737

Açıklama-İçtihat................................................................................ 737

Artırma ve ihale............................................................ 243.............. 738

Açıklama-İçtihat................................................................................ 738

Artırma suretiyle satışın şartları.................................... 244.............. 739

Açıklama-İçtihat................................................................................ 739

Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki....... 245.............. 739

Açıklama-İçtihat................................................................................ 740

Aile yurtları.................................................................. 246.............. 741

VI. Paraların Paylaştırılması

Pay cetveli ve son hesap............................................... 247.............. 741

Açıklama-İçtihat................................................................................ 741

İflas masrafları ve masanın borçları.............................. 248.............. 742

Açıklama-İçtihat................................................................................ 742

Pay cetvelinin iflâs dairesine bırakılması...................... 249.............. 745

Açıklama-İçtihat................................................................................ 745

Dağıtma........................................................................ 250.............. 745

Açıklama-İçtihat................................................................................ 745

Borç ödemeden aciz vesikası....................................... 251.............. 746

Açıklama-İçtihat................................................................................ 746

Muvakkat dağıtmalar................................................... 252.............. 748

Açıklama-İçtihat................................................................................ 749

Kaydettirilmemiş alacaklar........................................... 253.............. 749

Açıklama-İçtihat................................................................................ 749

VII. İflâsın Kapanması

Nihai rapor ve kapanma kararı .................................... 254.............. 750

Açıklama-İçtihat................................................................................ 750

İflâs kapandıktan sonra................................................ 255.............. 752

Açıklama-İçtihat................................................................................ 752

İflâsın tasfiyesi müddeti.............................................. 256.............. 753

Açıklama-İçtihat................................................................................ 753

 

DOKUZUNCU BAP

İHTİYATİ HACİZ

 

İhtiyati haciz şartları..................................................... 257.............. 754

Açıklama-İçtihat................................................................................ 754

İhtiyati haciz kararı..................................................... 258.............. 761

Açıklama-İçtihat................................................................................ 761

İhtiyati hacizde teminat.............................................. 259.............. 766

Açıklama-İçtihat................................................................................ 767

İhtiyati haciz kararının muhtevası............................... 260.............. 770

Açıklama-İçtihat................................................................................ 770

İhtiyati haciz kararının icrası....................................... 261.............. 771

Açıklama-İçtihat................................................................................ 771

Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği .....................  262.............. 774

Açıklama-İçtihat................................................................................ 774

Borçlu tarafından gösterilecek teminat....................... 263.............. 776

Açıklama-İçtihat................................................................................ 776

İhtiyati haczi tamamlıyan merasim.............................. 264.............. 777

Açıklama-İçtihat................................................................................ 777

İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz........................ 265.............. 781

Açıklama-İçtihat................................................................................ 782

İhtiyati haczin kaldırılması.......................................... 266.............. 789

Açıklama-İçtihat................................................................................ 789

İhtiyati hacizde iflas yolu ile takip.............................. 267.............. 791

Açıklama-İçtihat................................................................................ 792

İcrai hacizlere iştirak.................................................... 268.............. 792

Açıklama-İçtihat................................................................................ 792

ONUNCU BAP

KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE

KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ

 

Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri ve itiraz müddeti........... 269    795

Açıklama-İçtihat................................................................................ 795

İtiraz etmemenin sonuçları........................................ 269/a.............. 802

Açıklama-İçtihat................................................................................ 802

İtiraz ve kaldırılması usulü........................................ 269/b.............. 803

Açıklama-İçtihat................................................................................ 804

Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye...................... 269/c.............. 806

Açıklama-İçtihat................................................................................ 806

Kıyasen uygulanacak maddeler................................ 269/d.............. 811

Açıklama-İçtihat................................................................................ 811

Hapis hakkı için defter yapılması................................. 270.............. 812

Açıklama-İçtihat................................................................................ 812

Kaçırılan eşyayı takip hakkı......................................... 271.............. 815

Açıklama-İçtihat................................................................................ 816

Mukavelename ile kiralanan taşınmazların tahliyesi

1. Tahliye emri ve münderecatı ................................... 272.............. 816

Açıklama-İçtihat................................................................................ 816

2. Tahliye ve teslim...................................................... 273.............. 824

Açıklama-İçtihat................................................................................ 824

İtiraz

1. Müddet ve şekli....................................................... 274.............. 826

Açıklama-İçtihat................................................................................ 826

2. İtirazın kaldırılması.................................................. 275.............. 827

Açıklama-İçtihat................................................................................ 828

Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa............. 276.............. 830

Açıklama-İçtihat................................................................................ 831

ONBİRİNCİ BAP

İPTAL DAVASI

 

İptal davası ve davacılar.............................................. 277.............. 837

Açıklama-İçtihat................................................................................ 837

İvazsız tasarrufların butlanı.......................................... 278.............. 842

Açıklama-İçtihat................................................................................ 842

Acizden dolayı butlan.................................................. 279.............. 847

Açıklama-İçtihat................................................................................ 847

Zarar verme kastından dolayı iptal............................... 280.............. 850

Açıklama-İçtihat................................................................................ 851

İptal davalarında yargılama usulü................................ 281.............. 855

Açıklama-İçtihat................................................................................ 856

İptal davasında davalı.................................................. 282.............. 859

Açıklama-İçtihat................................................................................ 860

İadenin şümulü............................................................. 283.............. 862

Açıklama-İçtihat................................................................................ 863

Hak düşürücü müddet................................................. 284.............. 866

Açıklama-İçtihat................................................................................ 867

 

ONİKİNCİ KONU

KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ

VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA

YENİDEN YAPILANDIRILMASI

 

I. Adi Konkordato

Konkordato talebi........................................................ 285.............. 867

Açıklama-İçtihat................................................................................ 868

Konkordato talebinin nazara alınması şartları.............. 286.............. 871

Açıklama-İçtihat................................................................................ 871

Mühlet.......................................................................... 287.............. 872

Açıklama-İçtihat................................................................................ 873

Mühletin ilânı............................................................... 288.............. 876

Açıklama-İçtihat................................................................................ 876

Mühletin alacaklılar bakımından sonuçları................... 289.............. 877

Açıklama-İçtihat................................................................................ 877

Mühletin borçlu bakımından sonuçları......................... 290.............. 879

Açıklama-İçtihat................................................................................ 880

Defter tutulması ve rehinli malların

kıymetinin takdiri......................................................... 291.............. 881

Açıklama-İçtihat................................................................................ 881

Alacaklıları davet ve alacakların bildirilmesi................ 292.............. 882

Açıklama-İçtihat................................................................................ 882

Alacaklılar hakkında borçlunun beyana daveti............ 293.............. 884

Açıklama-İçtihat................................................................................ 884

Alacaklıların toplanması............................................... 294.............. 885

Açıklama-İçtihat................................................................................ 885

Müşterek borçlulara karşı haklar.................................. 295.............. 886

Açıklama-İçtihat................................................................................ 887

Konkordatonun mahkemede incelenmesi.................... 296.............. 887

Açıklama-İçtihat................................................................................ 888

Konkordatonun kabulü için lazım gelen ekseriyet....... 297.............. 889

Açıklama-İçtihat................................................................................ 889

Konkordatonun tasdiki................................................ 298.............. 890

Açıklama-İçtihat................................................................................ 891

Rehinli taşınır veya taşınmazın paraya çevrilmesinin ertelenmesi... 298/a    893

Açıklama-İçtihat................................................................................ 894

Kanun yollarına başvurma............................................ 299.............. 895

Açıklama-İçtihat................................................................................ 895

Tasdikin ilânı................................................................ 300.............. 896

Açıklama-İçtihat................................................................................ 896

Konkordatonun reddinden sonra iflâs ve ihtiyati haciz 301.............. 897

Açıklama-İçtihat................................................................................ 897

İtirazlı alacaklar hakkında dava................................... 302.............. 899

Açıklama-İçtihat................................................................................ 899

Konkordatonun hükümleri........................................... 303.............. 899

Açıklama-İçtihat................................................................................ 900

Konkordatonun neticelenmiyen takipler üzerine tesiri. 304.............. 901

Açıklama-İçtihat................................................................................ 901

Nizalı alacaklılara ait paralar........................................ 305.............. 902

Açıklama-İçtihat................................................................................ 902

Konkordato haricinde yapılan vaitler........................... 306.............. 903

Açıklama-İçtihat................................................................................ 903

Konkordatonun alacaklılardan birinin müracaatıyla onun hakkında feshi   307      903

Açıklama-İçtihat................................................................................ 904

Konkordatonun tamamen feshi.................................... 308.............. 906

Açıklama ve Notlar............................................................................ 906

II. İflâstan Sonra Konkordato

Şartları ve hükümleri.................................................... 309.............. 907

Açıklama-İçtihat................................................................................ 907

III. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato

Genel olarak.............................................................. 309/a.............. 909

Açıklama-İçtihat................................................................................ 910

Zorunlu içeriği........................................................... 309/b.............. 911

Açıklama-İçtihat................................................................................ 911

Tasdikin sonuçları...................................................... 309/c.............. 912

Açıklama-İçtihat................................................................................ 912

Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu.... 309/ç.............. 913

Açıklama-İçtihat................................................................................ 913

Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi..... 309/d.............. 914

Açıklama-İçtihat................................................................................ 914

Paraya çevirme.......................................................... 309/e.............. 915

Açıklama-İçtihat................................................................................ 915

Rehinli taşınmazlar.................................................... 309/f.............. 915

Açıklama-İçtihat................................................................................ 915

Taşınır rehinleri.......................................................... 309/g.............. 916

Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri...... 309/ğ.............. 916

Paraların paylaştırılması............................................. 309/h.............. 917

Açıklama-İçtihat................................................................................ 917

Rehin açığı................................................................. 309/ı.............. 917

Açıklama-İçtihat................................................................................ 918

Tevdi.......................................................................... 309/i.............. 918

Açıklama-İçtihat................................................................................ 918

Faaliyet raporu........................................................... 309/j.............. 919

Açıklama-İçtihat................................................................................ 919

Hukukî işlemlerin iptali............................................. 309/k.............. 919

Uygulanacak ortak hükümler..................................... 309/l.............. 920

IV. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma................... 309/m.............. 920

Yeniden yapılandırma projesi................................... 309/n.............. 920

Başvuruya eklenecek belgeler................................... 309/o.............. 921

Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve alınacak tedbirler           309/ö..................................................................................... 922

Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları 309/p............. 923

Kararın sonuçları........................................................ 309/r.............. 923

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi....... 309/s.............. 924

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili 309/ş......... 924

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli ve muhtelif hükümler       309/t    924

Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri................... 309/u.............. 925

Yönetmelik................................................................ 309/ü.............. 925


ONÜÇÜNCÜ BAP

TAKSİRATLI VE HİLELİ İFLÂS

 

I. Taksiratlı İflas

Taksiratlı iflâs halleri.................................................... 310.............. 926

Açıklama-İçtihat................................................................................ 926

II. Hileli İflâs

Hileli iflâs halleri.......................................................... 311.............. 928

Açıklama-İçtihat................................................................................ 929

 

ONDÖRDÜNCÜ BAP

İTİBARIN YERİNE GELMESİ

 

A. Hileli müflis............................................................. 312.............. 930

Açıklama-İçtihat................................................................................ 930

B. Taksiratlı müflis....................................................... 313.............. 931

Açıklama-İçtihat................................................................................ 931

C. Adi müflis............................................................... 314.............. 932

Açıklama-İçtihat................................................................................ 932

İlân............................................................................... 315.............. 932

Açıklama-İçtihat................................................................................ 932

Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi......................... 316.............. 932

Açıklama-İçtihat................................................................................ 933

 

ONBEŞİNCİ KONU

FEVKALADE HALLERDE MÜHLET VE TATİL

 

I. Fevkalade Mühlet

Bu babın tatbiki şartları................................................ 317.............. 933

Açıklama-İçtihat................................................................................ 933

Fevkalade mühletin kabulü, borçlunun dilekçesi......... 318.............. 934

Açıklama-İçtihat................................................................................ 934

İcra mahkemesince yapılacak tetkikler......................... 319.............. 935

Açıklama-İçtihat................................................................................ 935

İflas yoluna başvurma.................................................. 320.............. 936

Açıklama-İçtihat................................................................................ 936

Defter tanzimi, komiser................................................ 321.............. 940

Açıklama-İçtihat................................................................................ 940

Kararın tebliği.............................................................. 322.............. 940

Açıklama-İçtihat................................................................................ 940

Neticeler, takipler ve müddetler................................... 323.............. 940

Açıklama-İçtihat................................................................................ 941

Borçlunun tasarruf hakları

A. Umumiyetle............................................................. 324.............. 941

Açıklama-İçtihat................................................................................ 941

B. Yetkili makam tarafından alınan hususi tedbirler hakkında......... 325    941

Açıklama-İçtihat................................................................................ 942

Fevkalade mühlete tabi olmayan alacaklar................... 326.............. 942

Açıklama-İçtihat................................................................................ 942

Uzatma......................................................................... 327.............. 943

Açıklama-İçtihat................................................................................ 943

Refi.............................................................................. 328.............. 944

Açıklama-İçtihat................................................................................ 944

Fevkalade mühlet izinde konkordato ve yeniden mühlet verilmemesi 329  946

Açıklama ve Notlar............................................................................ 946

İflâsın ertelenmesi ile ilişki........................................ 329/a.............. 946

Açıklama-İçtihat................................................................................ 947

II. Fevkalade Hallerde Tatil

İcra takiplerinin durdurulması halleri........................... 330.............. 947

Açıklama-İçtihat................................................................................ 947


ONALTINCI BAP

I. Cezai Hükümler

Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu Eksilten borçluların cezası          331      948

Açıklama-İçtihat................................................................................ 948

Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası............................................................................ 332.............. 951

Açıklama-İçtihat................................................................................ 951

İflâs ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin edenlerin cezası 333    953

Açıklama-İçtihat................................................................................ 954

Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu.................. 333/a.............. 954

Açıklama-İçtihat................................................................................ 954

Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşüren ya da konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına uymayan borçlunun cezası........... 334    956

Açıklama-İçtihat................................................................................ 956

Konkordato komiserinin sorumluluğu....................... 334/a.............. 957

Kiracının cezalandırılacağı haller................................. 335.............. 957

Açıklama-İçtihat................................................................................ 957

Müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki cezalar...... 336.............. 958

Açıklama-İçtihat................................................................................ 958

Kendisine teslim edilen malları vermeyenler hakkındaki cezalar... 336/a    959

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi......................... 337.............. 959

Açıklama-İçtihat................................................................................ 959

Ticareti terk edenlerin cezası..................................... 337/a.............. 959

Açıklama-İçtihat................................................................................ 960

Hakikate muhalif beyanda bulunanların cezası............ 338.............. 962

Açıklama-İçtihat................................................................................ 962

Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmeyen borçlunun cezası      339      966

Açıklama-İçtihat................................................................................ 967

Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza................. 340.............. 967

Açıklama-İçtihat................................................................................ 968

Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası..................... 341.............. 971

Açıklama-İçtihat................................................................................ 972

İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar girenlerin cezası            342      974

Açıklama-İçtihat................................................................................ 974

30 ve 31 inci maddeler hükmüne muhalefet edenlerin cezası........... 343    975

Açıklama-İçtihat................................................................................ 975

Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası............ 344.............. 976

Açıklama-İçtihat................................................................................ 976

Hükmi şahısların muamelelerinde kimlerin ceza göreceği 345........... 978

Sermaye şirketlerinin iflâsını istemek mecburiyetinde olanların cezası 345/a           978

Açıklama-İçtihat................................................................................ 978

Artırmadan çekilme................................................... 345/b.............. 980

Açıklama-İçtihat................................................................................ 980

Görev ve birleştirilme yasağı........................................ 346.............. 981

Açıklama-İçtihat................................................................................ 981

Şikayet süresi............................................................... 347.............. 983

Açıklama-İçtihat................................................................................ 983

Yetki............................................................................ 348.............. 984

Açıklama-İçtihat................................................................................ 984

Yargılama usulü........................................................... 349.............. 984

Açıklama-İçtihat................................................................................ 985

Duruşma....................................................................... 350.............. 987

Açıklama-İçtihat................................................................................ 987

Tahkikat....................................................................... 351.............. 988

Açıklama-İçtihat................................................................................ 988

Karar............................................................................ 352.............. 989

Açıklama-İçtihat................................................................................ 989

İtiraz............................................................................. 353.............. 990

Açıklama-İçtihat................................................................................ 990

Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek hâller 354......... 991

Açıklama-İçtihat................................................................................ 991

 

ONYEDİNCİ BAP

HUSUSİ HÜKÜMLER

 

Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul........................... 355.............. 993

Açıklama-İçtihat................................................................................ 993

Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında hükümler............. 356    997

Açıklama-İçtihat................................................................................ 998

Cumhuriyet savcılığınca takip...................................... 357............ 1000

Üçüncü şahsa bırakılan mallar...................................... 358............ 1000

Açıklama-İçtihat.............................................................................. 1000

İcra dairelerinin muhabereleri ...................................... 359............ 1002

Haczedilen malların istinabe suretiyle satışı................. 360............ 1002

Açıklama-İçtihat.............................................................................. 1002

Fazla verilen paranın geri alınması............................... 361............ 1005

Açıklama-İçtihat.............................................................................. 1005

Emanetler hakkında zamanaşımı.................................. 362............ 1008

Açıklama-İçtihat.............................................................................. 1008

KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE

SON MADDELER

 

İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi....................... 363............ 1009

Açıklama-İçtihat.............................................................................. 1009

Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi..................... 364............ 1010

Açıklama-İçtihat.............................................................................. 1010

İstinaf dilekçesinin reddi............................................. 365............ 1012

Açıklama-İçtihat.............................................................................. 1013

Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları............. 366............ 1013

Açıklama-İçtihat.............................................................................. 1014

Borçlunun mevcudu hakkında malümat vermek mecburiyeti........... 367    1014

İlga edilen kanunlar...................................................... 368............ 1014

Ek Madde ....................................................................... 1............ 1014

Ek Madde........................................................................ 2............ 1015

Ek Madde........................................................................ 3............ 1015

Geçici Madde .................................................................. 1............ 1015

Geçici Madde .................................................................. 2 ........... 1016

Geçici Madde .................................................................. 3............ 1016

Geçici Madde .................................................................. 4 ........... 1016

Geçici Madde .................................................................. 5............ 1016

Geçici Madde .................................................................. 6 ........... 1019

Geçici Madde .................................................................. 7............ 1019

Geçici Madde .................................................................. 8............ 1019

Geçici Madde .................................................................. 9............ 1019

Geçici Madde ................................................................ 10............ 1020

Geçici Madde ................................................................ 11............ 1020

Geçici Madde................................................................. 12............ 1020

Meriyet zamanı............................................................. 369............ 1020

Kanunu icraya memur olanlar...................................... 370............ 1020

  

5941 Sayılı Çek Yasası Hakkında Açıklamalar............................... 1021

 

492 sayılı Harçlar Kanununa Göre Tahsil Harcından Muaf Olan Kurumlar Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa Göre Resmi Daireler Adına Tahsil Edilip Şahıslara Ödenen Paralardan Binde (.....) Damga Vergisi Alınması Gereken İdareler............................................................................................ 1025

 

492 sayılı Harçlar Kanununa Göre Tahsil Harcından Muaf Olmayan Kurumlar Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa Göre Resmi Daireler Adına Tahsil Edilip Şahıslara Ödenen Paralardan Binde (.....) Damga Vergisi Alınması Gereken İdareler............................................................................................ 1027

 

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar............................................. 1029

 

492 Sayılı Harçlar Kanunua Göre Tahsil Harcından Muaf Olmayan Kuruluşlar 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa Göre Resmi Daireler Adına Tahsil Edilip Şahıslara Ödenen Paralardan Binde (7,59) Damga Vergisi Alınmaması Gerekli Kuruluş ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri 233 sayılı KHK Kapsamındaki Kitler............................................................. 1030

 

4046 sayılı Özelleştirme Kanunu Kapsamındaki Kuruluşlar........... 1031

 

Özel Kanunu Olan Kamu Sermayeli Kuruluşlar............................. 1032