Yayınevi:Bilge Yayınevi
Başlangıç Tarihi:01.01.001
Bitiş Tarihi:01.01.001
Puan:41,67
Piyasa Fiyatı:45,83 TL+ KDV
Bizdeki Fiyatı:41,67 TL+ KDV
Kdv Dahil Fiyatı:45,00 TL
Havale Fiyatı:42,75 TL% 5,00 İndirim
Taksitli:5,15 TLTaksit Sayısı 9

Barkod             : 9786051681986Yayın Tarihi    : Eylül 2017
Baskı Sayısı    : 1Ebat                : 16 X 23,5
Sayfa Sayısı    : 191Yayınevi          : Bilge
Kapak Türü     : Karton KapakDili                   : Türkçe
Yazar                : Müge ÇETİNYayın Yeri       : Ankara


İÇİNDEKİLER

ÖZET

ABSTRACT

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

GİRİŞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

ANONİM ŞİRKETLERİN KURULUŞU HAKKINDA
GENEL BİLGİLER

I.     ANONİM ŞİRKETLERİNTANIMI VE UNSURLARI

II.    ANONİM ŞİRKETLERİN TÜRLERİ

        A.    ÖZEL KANUNLA DÜZENLENMİŞ ANONİM ŞİRKETLER

        B.    HALKA AÇIK OLUP OLMAMA AÇISINDAN ANONİM ŞİRKETLER

        C.    SABİT SERMAYELİ VE KAYITLI SERMAYELİ ANONİM ŞİRKETLER

               1.     Esas/Sabit Sermaye sistemi

               2.     Kayıtlı Sermaye Sistemi

III.  ANONİM ŞİRKETLERİN KURULUŞU

        A.    GENEL OLARAK

        B.    KURULUŞ TÜRLERİ

        C.    KURUCULAR

               1.     Tanımı

               2.     Kurucu Sayısı

               3.     Kurucu Sıfatına Sahip Olmanın Şartları

        D.    KURULUŞ BELGELERİ

        E.    KURULUŞ İŞLEMLERİ

               1.     Esas Sözleşme

                       a.    Şekli ve Niteliği

                       b.    Asgari Zorunlu İçeriği

               2.     Kurucular Beyanı

               3.     Pay Bedellerinin Kısmen Veya Tamamen Ödenmesi

               4.     Bakanlıktan İzin Alınması

                       a.    Bakanlık İznine Tabi Olan Şirketler

                       b.    Bakanlık İznine Tabi Olmayan Anonim Şirketler

               5.     Tescil ve İlan

        F.    KURUCULARIN HUKUKİ İLİŞKİLERİNİN NİTELİĞİ VE ESASLARI

 

İKİNCİ BÖLÜM

ANONİM ŞİRKETLERDE KURUCULARIN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN NİTELİĞİ VE
BUNUN TABİ OLDUĞU HUKUKİ ESASLAR

I.     HUKUKİ SORUMLULUK KAVRAMI VE BUNA İLİŞKİN ESASLAR

        A.    GENEL OLARAK

        B.    Sınırlı ve Sınırsız Sorumluluk Türleri

        C.    Müteselsil Sorumluluk

II.    KURUCULARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU

        A.    GENEL OLARAK

        B.    Roma Hukukunda Şirket Ortaklarının Sorumluluğuna Genel Bakış

        C.    Kurucuların Sorumluluğuna Hakim Olan İlkeler

               1.     Kusur ilkesi

               2.     Teselsül İlkesi

                       a.    Genel Olarak

                       b.    Farklılaştırılmış Teselsül Kavramı

        D.    Kurucuların Sorumluluğunun Şartları

               1.     Zarar

               2.     Kanuna veya Esas Sözleşmeye Aykırılık

               3.     Uygun İlliyet Bağı

               4.     Kusur

III.  KURUCULARIN SORUMLULUĞUNU GEREKTİREN HALLER

        A.    KURUCULARIN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUK HALLERİ

               1.     Akdi Sorumluluk

               2.     Kusura Dayanan Sorumluluk

        B.    KURUCULARIN KANUNDAN DOĞAN SORUMLULUK HALLERİ

               1.     Sorumluluğun Özel Olarak Düzenlendiği Haller

                       a.    Belgelerin Ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması

                       b.    Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi

                       c.    Değer Biçilmesinde Yolsuzluk

                       d.   İzinsiz Olarak Halktan Para Toplamak

                       e.    Kanundan veya Esas sözleşmeden doğan Yükümlülüğün ihlali nedeniyle kurucuların sorumluluğu

                       f.    Şirketin Zararı Nedeniyle Sorumluluk

               2.     Kurucuların Anonim Şirketlerle İlgili Çeşitli Özel Hükümlerden Doğan Sorumluluk Halleri

IV.  KURUCULARIN KURULUŞ SIRASINDAKİ İŞLEMLERDEN VE TAAHHÜTLERDEN DOLAYI SORUMLULUKLARI

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SORUMLULUĞUN SONA ERMESİ VE SORUMLULUK DAVALARI İLE FESİH DAVASI

I.     SORUMLULUĞUN SONA ERMESİ

        A.    SORUMLULUĞUN İBRA VE SULH İLE SONA ERMESİ

               1.     Genel Olarak

               2.     İbra

                       a.    TK Anlamındaki İbranın Hukuki Niteliği

                       b.    TK Bakımından İbradan Dönülememesi

                       c.    TK Anlamında İbranın Türleri

                             aa.   Açık İbra

                             bb.   Örtülü İbra

                       d.   İbranın Sorumluluk Davalarına Etkisi

II.    SORUMLULUK DAVASI

        A.    GENEL OLARAK

        B.    DAVANIN ŞARTLARI VE NİTELİKLERİ

        C.    SORUMLULUK DAVASININ TARAFLARI

               1.     Dava Açma Yetkisine Sahip Olanlar

               2.     Ortakların ve Alacaklıların Dava Hakkı

               3.     Tek Kişilik Yönetim Kurulu Üyesine Karşı Şirket Adına Açılacak Sorumluluk Davası

               4.     Şirketin İflası Halinde Sorumluluk Davası Açma Yetkisi

        D.    SORUMLULUK DAVALARINDA KUSUR VE ZARAR MESELESİ

               1.     Kusur

               2.     Zarar

        E.    SORUMLULUK DAVASINDA ZAMANAŞIMI

        F.    SORUMLULUK DAVASINDA USUL

               1.     Görev ve Yetki

               2.     Dava Usulü

               3.     Yargılama Giderleri

III.  ARABULUCULUK VE TAHKİM USULÜ İLE
ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI.................................... 172

IV.  FESİH DAVASI

        A.    FESİH DAVASININ TARAFLARI

        B.    FESİH DAVASINDA USUL

SONUÇ

KAYNAKÇA